1970-luku: tuotekehitys laaja-alaistuu


Muutosten vuosikymmen

Kun rakennustavat ja rakennustarvikkeet 70-luvulla kaiken aikaa muuttuivat, oli mukana pysymisen elinehto kehittää uudenlaisia asennustapoja ja -varusteita.

Laajennuksia

Vuodesta 1972 lähtien alkoi tapahtua suuria muutoksia. Oy Sähkövaruste Ab:n osto vuonna 1972 aloitti Enston nopean laajenemisen. Vuonna 1974 Mikkeliin valmistui uusi ryhmäkeskuksia valmistava tehdas ja Porvooseen uusi suuri tehdashalli. Huhtikuussa 1973 oli perustettu tytäryhtiö Ensto Elektriska AB Ruotsiin.

Taantuma

Ensio Miettinen oli aistinut laman tulon ja ehti varautua siihen, mutta silti vuoden 1975 lama oli tullessaan yhtiön ensimmäinen todellinen koetinkivi. Liikevaihto putosi romahtaen ja henkilökunnan määrä puolittui.

Muutoksia johdossa

Ensio Miettinen päätti astua syrjään toimitusjohtajan tehtävistä 20 palvelusvuoden jälkeen ja Esko Kahela aloitti 14-vuotisen taipaleensa Enston toimitusjohtajana vuonna 1979. Ensio itse ei toki kuitenkaan jättänyt Enstoa oman onnensa nojaan vaan osallistui edelleen aktiivisesti yhtiön toimintaan.

Tuotepakettiajattelu

Kesällä 1979 Ensio tuli vakuuttuneeksi ajatuksesta, että yritys täytyy lohkoa bisnesmoduuleihin, jotka lähtevät asiakkaiden tarpeista. Hänen ajatustensa mukaisesti yhtiö lohkottiin pienempiin yksiköihin ja ns. tuotantosoluihin, ja toiminta-ajatukseksi nostettiin tuotepakettiajattelu.