Sähköauton lataaminen - valmistaudu yhtiökokoukseen!


Euroopan Unionin uusi direktiivi (EPBD) tähtää tehokkaampaan energiankulutukseen rakennusten energiatehokkuutta parantamalla ja sähköautoilua tukemalla. Direktiivi koskee myös sinun taloyhtiötäsi. Sähköautojenlatauslaitteista kiinnostuneen kannalta direktiivi on mielenkiintoinen, koska jos taloyhtiönne parkkitiloissa on tilaa useammalle kuin kymmenelle autolle, niin direktiivi velvoittaa taloyhtiönne asentamaan parkkitiloihinne joko suoraan käyttövalmiit latauslaitteet tai tekemään näiden asentamista tulevaisuudessa helpottavat sähkötyöt.

Hyvä lisä on, että nyt Suomessa Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus (ARA) on ryhtynyt tukemaan sähköautojenlatauslaitteiden hankintaa rahallisesti. Tarkoitus tässä on pitää laitehankinnan kustannus kohtuuhintaisena. Käsittelemme tässä webinaarissa mitä sinun tulee tietää saadaksesi latauslaitehankinta alkuun taloyhtiössäsi, mitä velvoitteita uusi direktiivi taloyhtiöllesi asettaa ja miten taloyhtiösi voi niistä selvitä.

Tässä webinaarissa käsittelemme:

  • Miten saat latauslaitteiden hankinnan alkuun omassa taloyhtiössäsi?
  • Mitä "tarvekartoitus" tarkoittaa sähköautonlatauslaitteiden hankintaa tehtäessä?
  • Mitä tulee huomioida, kun hankitte sähköautonlatauslaitteet koko taloyhtiönne yhteiseen käyttöön?