Enston ylijännitesuojien valikoima on täydentynyt


Ylijännitesuojat ovat sähköverkon luotettavan toiminnan kannalta oleellinen osa, sillä ne vähentävät sähköverkon vikoja ja-korjauskustannuksia sekä tekevät verkosta turvallisemman. Toimitusvarmuusvaatimukset ovat kasvaneet ja tavoitteena on toimittaa sähköä ilman keskeytyksiä. Ensto on täydentänyt ylijännitesuojavalikoimaansa vuonna 2016 toteutuneen yritysoston (Tridelta Parafoudres SA) myötä luotettavilla tuotteilla, joilla on ollut vahva jalansija Euroopassa jo 25 vuoden ajan. Ylijännitesuojia käytetään tyypillisesti jakeluverkon ja teollisuuden muuntajien, kytkinlaitteiden ja kaapeleiden suojaukseen, joiden rikkoutumisesta usein seuraa pitkä jakelukeskeytys ja kalliit korjauskustannukset. Enston valikoima koostuu nyt ylijännitesuojista keski- ja suurjännitteelle. Tuotteita on saatavilla jakeluverkkoon, sähköasemille ja teollisuuteen jännitteille 5kV-132kV.

Enston tuotteet valmistetaan kestävistä raaka-aineista ja komponenteista, jotka ovat tarkasti testattuja. Tuotteet ovat IEC 60099-4 -standardin mukaisia ja tyyppitestattuja. Ylijännitesuojat on suunniteltu ja valmistettu ympäristöystävällisesti ja niiden tuotantoprosessi on suunniteltu tuottamaan mahdollisimman vähän jätettä ympäristöön. Ylijännitesuojien on todettu toimivan vaativimmissakin olosuhteissa luotettavasti ja ne ovat huoltovapaita sekä pitkäikäisiä.

Valikoimasta poistuu osa aiemmista tuotteista, jotka korvataan Enston omilla ylijännitesuojilla, katso taulukko.

 Poistuva tuote

 Uusi tuote

 SGA1012.10

 HE-S12SGA

 SGA2024.10

 HE-S24SGA

 SGA2327.10

 HE-S27SGA

 

ylijännitesuojat keskijännitteelle

ylijännitesuojat suurjännitteelle