Valmis sulake-elementti palojakorasiaan


Turvajärjestelmien kuten merkki- ja turvavalaistuksen, savunpoistoluukkujen ja hälytysjärjestelmien on pysyttävä toiminnassa niin kauan, että ihmiset pääsevät pois rakennuksesta ja pelastustoimi aloittaa työnsä.

Sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat valitsevat yhä useammin palonkestoisia kaapeleita myös tiloihin, joissa niitä ei ole määräysten mukaan pakko käyttää. Näin tapahtuu yleensä tilaajan toiveesta. Tällöin tulee huomioida, että myös asennustarvikkeiden kuten jakorasioiden on kestettävä kuumuutta ja jatkettava toimintaa palotilanteessa.

Tarjoamme kattavan valikoiman laadukkaita palonkestäviä jakorasioita sekä muovisina että metallisina. Varustamme ne oma valmistusta olevilla keraamisilla liittimillä, jotka on suunniteltu pitämään turvajärjestelmät toiminnassa.

Kytkee irti palossa vioittuneen laitteen tai haaran

Uusin Ensto Vulcano -tuotteemme on lisätarvikkeena saatava kytkentävalmis sulake-elementti palonkestävien turvajärjestelmien ja muun sähkönjakelun suojaamiseen. Se on selkeä ja helposti asennettava tuote, joka sisältää kaiken tarvittavan. Uutuus lisää oleellisesti toimintavarmuutta paitsi uusissa, myös olemassa olevissa järjestelmissä. 

Jos tulipalo aiheuttaa oikosulun palosuojatun piirin haarassa olevaan laitteeseen, saattaa se lamauttaa koko piirin. Tämän voi välttää lisäämällä Ensto Vulcano -palojakorasiaan sulake-elementti erottamaan laite päälinjasta.

Uutuudessa on IP67-luokan sulakepesä, joka sisältää 5x20 mm kokoisen 2A sulakkeen. Kokonaisuus toimitetaan M25 holkkitiivisteen sisälle asennettuna, ja se sijoitetaan jakorasian ulkopuolelle. Näin se ei vie johdotustilaa rasian sisäpuolelta. Sulake-elementissä on valmiina kaksi 1,5 mm2 johdinta, joiden reilu 200 mm pituus helpottaa sen kytkemistä rasian sisällä olevaan liittimeen.

Ensto Vulcano sulake-elementti ansaitsee paikkansa niin kokonaisten järjestelmien sähkösuunnitelmissa kuin paikallisissa asennuksissakin. Se on toimiva tapa erottaa vioittunut haara järjestelmästä.  

 

Tuotetiedot