SFS 6000 -standardi uudistuu - Ensto seuraa alan normeja ja määräyksiä


Kaikkia pienjännitesähköasennuksia koskeva SFS-standardi 6000 uudistuu 2017 vuoden lopussa. Standardin uudistuminen tuo mukanaan muutoksia sähköasennusten keskeisiin turvallisuusvaatimuksiin.

Standardin suurin yksittäinen muutos tulee olemaan vikavirtasuojausvaatimuksen lisääminen. Jatkossa pienjännitteiset valaisimet tulee suojata kaikissa tiloissa enintään 30 mA vikavirtasuojalla. Muita standardin merkittäviä uudistuksia on ylijännitesuojausvaatimuksen laajeneminen koskemaan taajamien ulkopuolisia maakaapeliverkon liittymiä.

Enston keskuksissa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet ja turvallisuusvaatimukset. Määräyksen vuoksi olemme tehneet muutoksia keskuksiimme jo nyt. Keskuksissa on neljä vikavirtasuojainta valmiina tai ne voidaan hankkia erillisenä. Ylijännitesuojalle on paikka valmiina, joten se voidaan asentaa myös jälkikäteen.

Myös valokaarivioilta suojautumista koskevat linjaukset tulevat muuttumaan. Jatkossa esimerkiksi löysien liitosten aiheuttamaa paloriskiä vähentäviä valokaarivikasuojia (AFDD = Arc Fault Detection Device) suositellaan käytettäviksi esimerkiksi tiloissa, joissa nukutaan tai säilytetään korvaamattomia esineitä. Ryhmäkeskukseen asennettava, ryhmä-kohtainen valokaarisuojalaite pienentää valokaaren vaikutuksia kytkemällä syötön pois.

Enston keskukset ovat tunnettuja turvallisuudesta ja selkeydestä sekä helposta asennettavuudesta.


Tutustu tuotteisiin