Orsien käytönrajat lisätty tuotesivuille


Enstolla on laaja valikoima pylvästarvikkeita ja orsia keskijännitteiden päällystettyihin ilmajohtoihin (PAS, BLL/BLX) ja avojohtoihin. Enston orret ovat olleet vuosikymmeniä laajassa käytössä esim. Pohjoismaissa.

Osana tuotetietojen täydentämisprojektia olemme lisänneet orsille niiden käytönrajoja koskevat taulukot. Laskennassa tutkitaan eri kuormatiloissa johtimien vaihevälit, johtimien vapaat ilmavälit orsi- ja pylväsrakenteisiin sekä orrelle ja johtimille sallitut kuormitukset. Tuulikuormilla, eristinketjuin varustetuilla kulmaorsilla, tutkitaan tuulen suunnat vastakkaisiin suuntiin, jolloin tulee varmistetuksi, että johtimien minimietäisyys pylväästä ja orsirakenteista täyttää vaatimukset eri tuulensuunnilla. Yhdistetyissä tuuli- ja jääkuormituksissa ei EN-standardien mukaan tarvitse ottaa laskennassa huomioon ilmavälejä.

Lisätietoa käytönrajoista sekä kaikki taulukot löydät Ilmajohtoratkaisut-esitteestä s. 106 eteenpäin sekä tuotesivuilta