Ensto Clampo Pro: Pieni komponentti – suuri merkitys


Sähkölaitteiden suunnittelussa otetaan huomioon kaikki mahdolliset sähköiset parametrit, ympäristöolosuhteet ja ratkaisun käytöstä aiheutuvat tarpeet. Usein myös jätetään tilaa laitteen laajennukselle. Sitten seuraavat laitteen valmistus, paikalla tapahtuva asennus ja käyttöönotto. Tässä vaiheessa kuitenkin usein unohdetaan laitteiden ja verkkovirran väliset oikeanlaiset liitännät. Useimmat liitännät tehdään kaapeleilla ja johtimilla, jotka yhdistetään liittimillä tai virtakiskoilla, jos sähkövirta on suurempi. Laitteen luotettavuus ja turvallisuus riippuvat liittimien tyypistä ja käyttötavasta. Sen vuoksi on erittäin tärkeää käyttää luotettavia liittimiä – vain parasta laatua olevat tuotteet varmistavat laitteiden oikeanlaisen toiminnan. Mistä hyvän liittimen tunnistaa?

Hyvällä liittimellä on asianmukaiset hyväksynnät

Kaikkien valittujen liittimien on oltava käyttötarkoitukseen sopivia. Teollisten ohjauslaitteiden liitinten on suositeltavaa olla hyväksyttyjä muun muassa oikosulkuvirran, asennusvälien ja lämmön kestävyyden osalta sähkönsyötön, liitettyjen laitteiden ja muiden vastaavien tekijöiden asettamien vaatimusten mukaisesti. Teollisten sovellusten liittimillä on oltava uusimpien teollisuusstandardien mukaiset sertifioinnit. CE-merkinnän lisäksi niillä on hyvä olla kansainvälisiä sertifikaatteja, kuten UL ja Gost R. Tämän jälkeen ei ole muodollisia esteitä laitteiden sertifioinnille ja viemiseksi esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Venäjälle.

Soveltuu sekä alumiini- että kuparijohtimille

Kupari- ja alumiinikaapelit voidaan yhdistää kussakin johdintilassa. Tämä on yleispätevä ratkaisu, joka poistaa mahdolliset ongelmat asennuksen tapahtuessa olemassa olevaan verkkoon. Yleensä toinen tiimi huolehtii projektin kokoonpanosta ja toinen tiimi asentaa valmiit laitteet. Silloin liittimien valinta ei muodosta ongelmaa: käytetään yhtä liitintyyppiä riippumatta käytetyistä kaapeleista.

Luotettava ja vahva rakenne

Liittimen johtava osa on yhteenvalettu, ja siinä käytetään erikoismetalliseosta sekä kuusiokoloruuveja. Näin pultit voidaan kiristää suurella voimalla, eikä liitin rikkoudu.

Vastuuntuntoinen toimittaja

Tuotteen laatu näkyy pitkäaikaisena suosiona markkinoilla. Jos laitetta laajennetaan, uusia liittimiä voidaan hankkia ja asentaa olemassa olevien viereen.

Teknisestä näkökulmasta on kiinnitettävä huomiota saatavilla olevaan dokumentaatioon, kuten liittimien teknisiin tietoihin, mittapiirustuksiin ja valokuviin, joiden tulisi olla saatavilla internetistä. Nämä välineet auttavat laitteiden suunnittelussa ja asennuksessa.

Tärkeä tekijä liittimen valinnassa on hinta. Laadukas liitin ei ole halpa, ja sen vuoksi asiakkaat usein valitsevat jonkin toisen merkin. Tämän seurauksena saadaan laite, joka ei toimi käyttötarkoituksen mukaisella tavalla ja joka luo lisäkustannuksia sekä asiakkaalle että toimittajalle. Vasta silloin ymmärretään, mitä olisi saavutettu käyttämällä oikeanlaisia liittimiä periaatteella ”pieni komponentti – suuri merkitys”.

Ensto Clampo Pro -yleisliittimet ovat laadukas ratkaisu kaikkiin asennustarpeisiin!