Valaistuksen päivityksellä energiatehokkuutta Suomen Sokerin korjaamoon


Kirkkonummella sijaitsevan Suomen Sokerin tehtaan korjaamohallin valaistus päivitettiin LED-teknologiaan keväällä 2020. Valoteholtaan heikkojen loisteputkien tilalle valittiin Enston HB360 Hi-Bay syväsäteilijät. Onnistunut projekti toi merkittäviä kustannussäästöjä ja tasaista kirkasta valoa työpisteille.

Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevan Suomen Sokerin tehdasalueella toimii sokeripuhdistamo, suurasiakas- ja kuluttajatuotteiden pakkaamo sekä välivarasto. Tehtaalla työskentelee noin 130 henkilöä. Valaistussaneerauksen kohteena oli korjaamohalli, joka on pinta-alaltaan noin 500m2. Valaisinten päivitys lähti liikkeelle SLO:n järjestämästä teollisuusvalaistuspäivästä. Tässä koulutuksessa äänessä oli Enston aluemyyntipäällikkö Tommi Englund, jonka vaikuttava esitys johti yhteydenottoon ja Suomen Sokerin korjaamohallin valaistuksen uusimiseen. Korjaamohallin vanha valaistus oli 80-luvulta, valaisinten tekniikka oli vanhentunutta ja valotehot olivat matalat. Kohteena korjaamo on haastava paikka, koska hallissa on isoja koneita ja valaisimien asennuskorkeus on 7,5 metriä. Näin ollen projektin toteutus suunniteltiin niin että työtä pystyi tekemään nostimilla samaan aikaan kun korjaamo oli normaalikäytössä.

Valaisinuudistuksessa kohteeseen valittiin HB360 Hi-Bay syväsäteilijät

Projektin alussa työryhmä sähkötyön johtaja Jani Timonen Suomen Sokerilta, myyntipäällikkö Teijo Pasanen SLO:lta sekä aluemyyntipääällikkö Tommi Englund Enstolta tutustuivat kohteen nykyiseen valaistusratkaisuun ja saneeraukselle asetettuihin tavoitteisiin. Suomen Sokeri halusi korjaamoon energiaa säästävän ohjauksen, joka huomioi ulkoa tulevan valon määrän muutokset sekä tilan käyttöasteen. Valaistukselle asetettiin 500 luxin vaatimus ja kartoituksessa huomioitiin erityisesti ison tilan yksittäiset valaistusvaatimukset mukaan lukien työpisteet, joihin tarvittiin enemmän valoa kuin muualle.

- Paikan päällä totesimme, että korkeaan korjaamohalliin soveltuu erinomaisesti Enston 200W HB360 Hi-Bay LED-syväsäteilijät, kertaa Englund kokemuksiaan katselmuksesta.

Tapaamisen ja mittausten perusteella Ensto teki muutosesityksen ja valaistuslaskelman, jotka esiteltiin asiakkaalle.  – Valintaan vaikutti vahvasti tuotteen kotimaisuus ja valaisimien viiden vuoden STUL-takuu. Eli jos laite vikaantuu ensimmäisten vuosien aikana, Ensto toimittaa uuden valaisimen asennettuna. Enston HB360 Hi-Bay-syväsäteilijässä on myös DALI-liitäntälaite vakiona, mikä on ehdottoman hyvä. Näin säästyimme lisäkustannuksilta, kun erillistä liitäntälaitetta ei tarvinnut hankkia, summaa Timonen päätökseen vaikuttaneita tekijöitä.

Vanhojen loiste- ja monimetallivalaisimien tilalle asennettiin Ensto HB-360 syväsäteilijöitä. Vaikka uusia valaisimia oli alle puolet lähtötilanteesta, saatiin lopputuloksena kuitenkin parempi valoteho. - Aikaisemmin ottoteho verkosta oli 7,8kW ja nyt se saatiin pudotettua 2,7kW kun valaisimien valoteho on säädetty vain 75 %:n maksimista. Huomattava tiputus, toteaa Jani tyytyväisenä. - Tätä samaa konseptia voidaan käyttää nyt myös tehtaan muihin tuotantotiloihin, linjaa Teijo.

Energiankulutuksen optimointi osa yritysten vastuullista toimintaa

Korjaamohallin valaistusta ohjataan ulkoa tulevan luonnonvalon määrän ja kellonaikojen mukaan. Valaisimien ohjaukseen valittiin Helvarin DALI -ohjaus ja -liiketunnistimet. Kello 6–18 alueelle on ajastettu työvalaistus ja tämän ulkopuolella on käytössä vain kulkuvalaistus.

Valaistuksen uusimiseen kului aloitusvaiheesta toteutukseen aikaa kaksi kuukautta ja päivitetty valaistus on lunastanut odotukset: 75 % valotehollakin uusintamittauksessa saatiin lattiatasolla parhaimmilla jopa 750 luxia. Kun haettu arvo oli 500 luxia niin voidaan sanoa, että valaisimet antavat enemmän kuin luvattiin.

- Koska Ensto HB360 -valaisimia voidaan käyttää pienemmillä tehoilla, pitenee niiden käyttöikä luvatusta 100 000 tunnista 125 000 tuntiin. Modernin LED-teknologian avulla Suomen Sokeri on saavuttanut huomattavia energiasäästöjä ja on tehostanut samalla sähkönkäyttöään, kertoo Timonen.

- Yhteistyö tässä projektissa on mennyt puolin ja toisin hyvin, kiteyttää Timonen tuntemuksiaan korjaamohallin valaisinsaneerauksesta. Myös Englund painottaa toimivan yhteistyön tärkeyttä ja kehuu samalla luottokontaktiaan Pasasta SLO:lla.

Lue kohdekuvaus kokonaisuudessaan

Teksti: Tiivistelmä SLO:n alkuperäistekstin pohjalta
Kuvat: Suomen Sokeri