Toimintavarmempi sähköverkko – ensimmäiset Auguste -kuormanerottimet asennettiin Suomeen


Koillis-Satakunnan sähkö asennutti elokuussa Suomen ensimmäiset Ensto Auguste -kuormanerottimet Virroille. Sähköyhtiön tavoitteena on rakentaa entistä toimintavarmempi sähköverkko ja he valitsivat Enston verkostoautomaatiokumppanikseen.

Kuormanerottimen käyttökohteet ja toimintaperiaate

Auguste-kuormanerotin sopii hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan jatkuvaa toimintavarmaa verkkoa vaikeissakin sääolosuhteissa. Kuormanerottimien tärkeimpiä ominaisuuksia on suljettu rakenne, jonka ansiosta laite soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin. Laitetta ei myöskään tarvitse huoltaa tai säätää sen elinkaaren aikana. Perinteiset kaukokäyttöiset ilmajohtolinjojen kuormanerottimet tarvitsevat teknisen tarkastuksen sekä huollon määräajoin, mikä puolestaan aiheuttaa lisäkustannuksia.

Virroilla runkolinjan haaroille asennettiin Auguste-kuormanerottimia, jotka mahdollisen vian sattuessa erottavat automaattisesti vikaantuneen johto-osan runkolinjasta. Puun kaatuessa haaralinjalle kuormanerotin erottaa vikaantuneen verkon osan automaattisesti, runkolinjan jäädessä jännitteiseksi. Näin sähkötön alue saadaan rajattua nopeasti ja automaattisesti, jolloin asiakkaiden kokema haittta on vähäinen.

Asennus sähköverkkoon

Ensimmäisessä vaiheessa asennusta kuormanerotin nostettiin pylvääseen nosturilla ja tuote kiinnitettiin pylvääseen. Ala-asema sekä laitteen toimintaan tarvittavat ylijännitesuojat oli kytketty jo ennen varsinaista asennusta. Asennuksen jälkeen laitteelle tehtiin testauksia moottorin ja releen toiminnoista. Käyttöönoton yhteydessä asiakasta varten räätälöitiin paikan päällä ohjelmiston päivitys. Jälleenkytkentöjen toimivuus sekä yhteys SCADA-järjestelmään varmistettiin tietoliikenneyhteyksiä käyttäen. 

Virroilla asennuksessa mukana olivat Suomen myynnistä Marko Kylliäinen sekä verkostoautomaatiotuotteiden teknisestä tuesta vastaava Didiere Touyarou. "Asennus koettiin sujuvaksi ja työvaiheet sujuivat odotettua paremmin. Ranskasta saapuneen teknisen tuen läsnäolo otettiin vastaan positiivisesti" kertoo Marko Kylliäinen Enstolta. 

Tuotesivut

Kuvia asennuksesta löydät Enston ja Koillis-Satakunnan Sähkön Facebook-sivuilta.
Lisätiedot: marko.kylliainen@ensto.com, myyntipäällikkö, Etelä- ja Länsi-Suomi