Ensto Phase Balancer -virrantasaaja asennettiin vähentämään välkyntää


Sallila Sähkönsiirto sai loppuasiakkaaltaan palautetta valojen välkynnästä. Verkon jännitteissä oli epäsymmetriaa ja välkyntää piti saada pienennettyä, mielellään nopeasti. Sähkön laatuasioista vastaava Matti Hällfors kertoo päätyneensä Enston Phase Balancer -virrantasaajaan, sillä laite korjaa nopeasti asiakkaan ongelman.
– Tuote asennettiin heinäkuussa Loimaalle Sallilan asentajien toimesta. Paras tapa saada asiakas tyytyväiseksi on nopea korjaustoimenpide, eikä verkkoon yleensä ole mahdollista tehdä mittavia uudistuksia nopealla aikataululla. Ensto Phase Balancer oli tässä kohteessa paras tapa korjata nopeasti ja tehokkaasti verkon jänniteongelmat. Laite oli helppo ja nopea asentaa.  Nostokorillinen auto tuotiin paikan päälle, laite nostettiin pylvääseen ja asennus tehtiin jännitetyönä.
Sallilalla on ensimmäistä kertaa käytössä sähkönlaatua parantava tuote Enstolta. Laite on vähentänyt välkyntää sekä nostanut oikosulkuvirtoja. Phase Balancer - virrantasaaja asennetaan olemassa olevan verkon rinnalle kolmivaiheiseen pienjänniteverkkoon, missä jännitevaihtelut ovat yleisimpiä. Tuote voidaan asentaa uudelleen toiseen kohteeseen, mikäli päädytään tekemään linjasaneerauksia vanhaan linjaan.

Tuotesivut

katalogi