Baltiassa asennetut Ensto Phase Balancer -virrantasaajat paransivat sähkön laatua


Haluaisitko maksimoida nykyisen ilmajohtoverkon eliniän uusimatta jakelulinjaa? Baltiassa loppuasiakkailla ilmeni ongelmia sähkön laadussa ja korjaavia toimenpiteitä tarvittiin, sillä jakeluverkkoyhtiöiden on taattava tasalaatuista ja keskeytymätöntä sähköä kuluttajille asuinpaikasta riippumatta.

LVAC-sähkönlaadun tuotteilla voidaan eliminoida yleisimmät sähkön laadun ongelmat suurien saneerausten sijaan. Tuotteilla voidaan lisätä verkon kapasiteettia sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkaasti ja nopeasti. Tuotteet asennetaan olemassa olevan verkon rinnalle ja ovat uudelleensijoitettavissa.

 

Ongelmana alhainen oikosulkuvirta sekä jännitevaihtelut

Virolainen sähköyhtiö Elektrilevi tarvitsi korjausta alhaiseen oikosulkuvirtaan, jota ilmeni sähkölinjassa maaseudulla lähellä Viljandin kylää. Liettuassa puolestaan oli matala kapasiteetti sekä jännitevaihteluja, jonka tuloksena esimerkiksi loppukäyttäjän asunnon valot saattoivat välkkyä. Ensto suositteli tilanteen korjaamiseen Phase Balancer -virrantasaajaa. Laite mm. kasvattaa oikosulkuvirtaa mahdollistaen nopeamman vasteen suojauslaitteiden vikatilanteissa, korjaa jännitteen epäsymmetriaa kolmivaiheverkoissa sekä vähentää harmonista kokonaissäröä eliminoiden näin  sähkön laadun ongelmia.

Asennuksen jälkeen myyntimme on ollut yhteydessä asiakkaisiin ja saaneet hyvää palautetta. Tulokset ovat parantuneet merkittävästi:

  • Oikosulkuvirrat ovat lisääntyneet ja lähes kaksinkertaistuneet.
  • Jännitevaihtelut ja vilkkumisindeksit (Pst ja Plt) ovat parantuneet merkittävästi.

 

Tehostettu ratkaisu sähkön laatuun: Ensto Utility Manager

Jakeluverkon saneerauksen sijaan, pystyimme ratkaisemaan nopeasti ja kustannustehokkaasti sähkön laadun ongelmat virrantasaajan avulla. Asensimme asiakkaille kaksi virrantasaajaa, jonka yhteydessä teimme myös ensimmäinen kenttätestin Enston uudelle Utility Manager –ratkaisulle. Vain muutamassa tunnissa laitteet olivat käyttövalmiita ja Ensto Utility Manager oli valmis mittaamaan reaaliaikaista tietoja virrantasaajasta kuten vaihejännitteistä ja tasapainotusvirrasta. Utility Manager on pilvipohjainen digitaalinen palvelu, joka vastaanottaa jatkuvaa mittaus- ja tilatietoa Enston LVDC-älyverkon sekä LVAC-sähkönlaadun tuotteilta. Palvelu tehostaa työtä mm. ennakoimalla ja paikantamalla mahdolliset viat.

Lisätiedot: Sami Laitinen, Tuotepäällikkö sami.laitinen@ensto.com 

 

LVAC-sähkölaadun esite

 

Ensto Phase Balancer -virrantasaaja asennetaan olemassa olevan verkon rinnalle kolmivaiheiseen pienjänniteverkkoon, missä jännitevaihtelut ovat yleisimpiä. Tyypillisen jännitteen epätasapaino-ongelman aiheuttaa yksivaiheinen kuorma, joka johtaa suuriin jännitevaihteluihin verkossa etenkin pitkillä jakelulinjoilla. Ensto Phase Balancer on suunniteltu kestämään vaativimmatkin ilmastot ja laitteella on pitkä elinikä.

Phase Balancerista on tarjolla perusmalli ja AVD-malli. Molemmat mallit tarjoavat samat jännitteen tasaustoiminnallisuudet pienjänniteverkossa. AVD-mallissa on lisätoimintoina muun muassa verkon eheyden valvonta ja mahdollisuus ulkopuoliselle kommunikaatiolle (RS232 sarjaportti). Molemmat mallit ovat suojattuja ylikuormitukselta ja palautuvat automaattisesti ilman jakeluyhtiön huoltotoimenpiteitä.