Kokonaisvaltaiset kotelointiratkaisut mittausjärjestelmiin


Landis+Gyr on johtoasemassa maailman sähkönmittausmarkkinoilla ja erityisesti kehittyneiden mittausjärjestelmien alalla – se on olennainen tekijä globaaleissa tavoitteissa uudistaa energianjakelujärjestelmiä ja varmistaa energian entistä tehokkaampi ja luotettavampi jakelu. Ensto tuo yhteistyössä Landis+Gyrin kanssa automaattisen mittaustiedon hallintajärjestelmän Keski-Suomeen.

Suomessa hallituksen antaman määräyksen mukaan 80 % sähkömittareista on oltava etäluettavissa vuoden 2013 loppuun mennessä. Landis+Gyr ja Järvi-Suomen Energia ovat allekirjoittaneet sopimuksen 80 000 ”älykkään mittarin” ja mittareiden luentapalvelun toimittamisesta vuoteen 2018 saakka.

Landis+Gyr aloitti yhteistyön Enston kanssa 1990-luvulla. Yritykset käynnistivät viime vuonna merkittävän yhteishankkeen, jonka ensimmäisessä vaiheessa uusi tekniikka ja siihen liittyvät edut tuotiin noin 100 000 suomalaisen sähkölaitosasiakkaan käyttöön. Uudet tekniset menetelmät keräävät ja analysoivat tietoa sähkön käytöstä sekä toimivat yhdessä kehittyneiden, etäluettavissa olevien sähkömittareiden kanssa. Etäluettavat AMR-mittarit (automatic meter reading) ovat menetelmä kulutustietojen, diagnostisten tietojen ja tilatietojen keräämiseen automaattisesti energianhallintalaitteista (vesi-, kaasu-, lämpö- ja sähkömittareista). Lisäksi tiedot siirretään niiden avulla keskustietokantaan laskutusta, vianetsintää ja analysointia varten.

Ensto toimittaa hankkeeseen kaikki kotelointiratkaisut, joista osa on erityisesti räätälöityjä Cubo-koteloita. Ensto myös varustaa kotelot tarvittavalla elektroniikalla. Yksi Enston vahvuuksista on kyky toimittaa kaikki tarvittava tekniikka – ja enemmänkin. Ensto on erittäin ammattitaitoinen, luotettava ja ripeä toimittaja, sanoo Landis+Gyrin mittaustuotepäällikkö Risto Koskinen.

Tutustu Ensto Cubo -tuoteperheeseen