Sairaalan sähköistys, Oulu


 • Arkkitehti: Aihio Arkkitehdit Oy
 • I-suunnittelija: LVI-Ins.tsto Plan-Air Oy
 • I-urakoitsija: Caverion Suomi Oy
 • LV-suunnittelija: LVI-Ins.tsto Plan-Air Oy
 • LV-urakoitsija: Caverion Suomi Oy
 • Maanrakennusurakoitsija: Kuljetuspolar Oy
 • Projektinjohto: Rakennusliike Lapti Oy
 • Rakennesuunnittelija: WSP Finland Oy
 • Rakennusurakoitsija: Rakennusliike Lapti Oy
 • Rakennuttajakonsultti: Prodeco Oy
 • Sähkösuunnittelija: Ramboll Finland Oy
 • Sähköurakoitsija: Caverion Suomi Oy

Oulussa sijaitseva sairaala on yksi ensimmäisistä Ensto eDuct -kanavakalustekohteista. Sairaalan toiminta asettaa kiinteistön talotekniikalle aivan erityisiä vaatimuksia ja tämä on yksi syy siihen, miksi kohteeseen valittiin juuri Enston asennuskalusteet. Lisäksi sairaalaan on asennettu Enston Jono-valaisimia ja Chago-sähköautonlataustolppia.
- Enston suurin vahvuus on heidän laaja tuotevalikoimansa, kohteen sähköurakoitsijana toimineen Caverion Suomi Oy:n Juha Rautio kommentoi.

Rakennusvaiheessa kaiken oli sujuttava saumattomasti jo turvallisuuden takia. Kolmikerroksisen ja pinta-alaltaan 6000 neliömetrin sairaala oli määrä rakentaa 14 kuukaudessa. Suunnitelmassa tuli ottaa huomioon kohteen normaali käyttö, sairaalaympäristön tuomat haasteet sekä järjestelmän tekninen toteutus. Asennustyön jälki oli viimeisteltyä ja työn laatu täytti kaikki asiakkaan asettamat vaatimukset. Asennuksen suunnittelu ja toteutus tehtiin annetussa aikataulussa ja sairaala avasi ovensa kesäkuussa 2017.

Sairaalavärit erottuvat perinteisestä valkoisesta

Sairaalat kuuluvat kiinteistöihin, joissa sähkönsaanti on turvattava silloinkin, kun sähkönjakelussa on syystä tai toisesta häiriöitä. Sähkönjakelun rakenne on haastava ja vaatii enemmän pohdintaa kuin toimistotalon jakeluverkon suunnittelu, sillä erilaisia järjestelmiä on suunniteltava 40–50 kappaletta. Sairaalaan tarvitaan perusjärjestelmien lisäksi 20 erikoisempaa järjestelmää esimerkiksi potilaan valvontaan ja hoitajan kutsumiseen.

Vaikka sairaalan asennuskalusteiden värit ilahduttavat, värien ensisijainen tarkoitus ei ole piristää potilaita, vaan varmistaa sähkönsaanti joka tilanteessa. Potilaan ympärillä voi olla kymmeniä sähköä vaativia laitteita. Tietyille potilaspaikoille asennetaan IT-jakeluverkossa olevia pistorasioita. Kaikki kriittiset, henkeä ylläpitävät laitteet liitetään UPS-pistorasioihin, kuten myös tele- ja turvajärjestelmien laitteet jakamotiloissa. Ensto Intro -asennuskaluastesarjasta löytyy kaikki sairaalastandardin vaatimat värit.

Potilasturvallisuus aina mielessä

Asennuskalusteiden valintaan vaikuttaa niiden korkea laatu ja erityisesti muotoilu. Sairaalamiljöössä toimivuus, käytännöllisyys ja muotoilu liittyvät potilasturvallisuuteen, asennuskalusteiden on oltava helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa.
– Asennuskalustesarjan pitää olla käytettävyydeltään ja teknisesti käyttötarkoitukseen sopiva. Kaikki sähköasennukset on tehtävä erityisen huolellisesti eikä pieniäkään virheitä voida sallia. Ne voisivat olla kohtalokkaita hoidettaville potilaille. Jotta asennuskalustesarja soveltuu sairaalassa käytettäväksi, siltä vaaditaan hieman tavanomaista enemmän. On myös tärkeää, että kalusteiden asennus on nopeaa ja helppoa. Enston eDuct -kanavakalusteet täyttivät kaikki nämä vaatimukset, Rautio kertoo.

 

 

 

Tutustu Ensto eDuct -asennuskalusteet johtokanaviin

 

Tutustu Ensto Intro –asennuskalusteisiin