Ensto Intro -asennuskalusteet Jorvin värikkäässä sairaalaympäristössä


Jorvin moderni ja lämminhenkinen päivystyssairaala valmistui vuoden alussa.

Espoon Jorvin päivystyssairaala on suunniteltu ja rakennettu kaikin puolin potilaille miellyttäväksi sairaalaksi. Materiaalien ja ratkaisujen valintaan on vaikuttanut mahdollisimman korkeaksi todettu laatu ja erityisesti muista erottuva muotoilu. Siksi asennuskalusteet ovat Ensto Introt.

Valinnan takana korkea laatu, hyvä design, toimivuus ja käytännöllisyys

Hankkeen sähkö-, tele- ja turvasuunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy. Sen aiempia sairaalakohteita ovat olleet mm. vuonna 2001 valmistuneen HYKS Meilahden sairaalan toimenpidesiiven laajennus, Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennus 2009-2012, Päijät-Hämeen keskussairaalan laajennus, Seinäjoen keskussairaalan laajennus, Y-talo ja Keskussotilassairaala Tilkan saneeraus. Sähkösuunnittelun projektipäällikkönä toimi Mikko Yrjönen.

Jorvin päivystyssairaalan sähköurakasta vastasi haastaviin kohteisiin erikoistunut Sähköarina. Ensto Intro -asennuskalusteilla Sähköarina on toteuttanut lähiaikoina useita muitakin merkittäviä kohteita pääkaupunkiseudulla, kuten Santahaminan monitoimitalon ja Hotel Hilton Strandin peruskorjauksen.

Projektipäällikkö Mika Poutalalle Jorvin päivystyssairaala on ollut tähän mennessä suurin ja haastavin kohde. Sairaalassa potilasturvallisuus on aina mielessä. – Potilaan ja sähkölaitteen välisen kosketuksen aiheuttama vaarallinen jännite on eliminoitava maadoittamalla ja näitä maadoituksia on tehty erittäin paljon. Kaikki sähköasennukset on tehtävä erityisen huolellisesti eikä pieniäkään virheitä voida sallia. Ne voisivat olla kohtalokkaita hoidettaville potilaille, Poutala huomauttaa.

Ensto Introille merkittävä referenssi

Ensto Intro-asennuskalusteille Jorvin moderni päivystyssairaala on hieno referenssi. Kohde on myös hyvin suuri. Kaikkiaan sinne on toimitettu asennuskalusteita, kuten pistorasioita ja kytkimiä n. 3000.

Santahaminan monitoimitalon ja Hotel Hilton Strandin tyyppisissä arkkitehtuuriltaan näyttävissä kohteissa asennuskalusteiden muotoilulla ja jopa väreillä on suuri merkitys. Suunnittelijat ovatkin kiittäneet paitsi Ensto Intro -asennuskalusteiden muotoilua, myös värimaailmaa.

Pelkkä kaunis muoto ei tietenkään riitä, vaan asennuskalusteiden tulee myös toimia ajatellulla tavalla. Sairaalamiljöössä niin toimivuudella, muotoilulla kuin väreilläkin on aivan erityinen painoarvonsa.

Jotta asennuskaluste soveltuisi sairaalassa käytettäväksi, siltä vaaditaan hieman tavanomaistakin enemmän. – Sarja pitää olla käytettävyydeltään ja teknisesti käyttötarkoitukseen sopiva. Myös muotoilulla on vaikutus valintaan, Yrjönen sanoo.

– Korkea laatu, hyvä design, toimivuus, käytännöllisyys, Poutala luettelee. – Asennusvaiheessa on puolestaan tärkeää, että kalusteet ovat nopeita ja helppoja asentaa. Siinä lyhyesti perustelut, miksi Jorvin päivystyssairaalaan valittiin Ensto Intro -asennuskalusteet.

Sairaalamaailmassa käytännöllisyys on ymmärrettävästi tärkeällä sijalla. Ei riitä, että kaluste on kaunis, se on oltava helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa.

Sairaalan asennuskalusteilta vaaditaan erikoisvärejä

Värejä sairaalan asennuskalusteissa ei käytetä suinkaan siksi, että se piristäisi potilaita. Niin tosin voi hyvinkin käydä, sillä perinteiseen valkoiseen verrattuna sininen, vihreä ja oranssi erottuvat toki edukseen.

Väreillä on tärkeä merkityksensä ja Yrjönen painottaa, että asennuskalustesarjasta on löydyttävä IT- ja UPS-sähköverkoille omat värinsä.

  • Valkoiset pistorasiat merkitsevät normaalijakelua, joihin ei saada sähköä yleisen sähköjakeluverkon katkosten aikana.
  • Sinisiä pistorasioita käytetään varavoimanjakeluun ja niihin tulee kytkeä sähkölaitteita, joiden toiminta yleisen sähkönjakelun häiriötilanteessa on ehdottoman tärkeää.
  • Oranssi pistorasia tarkoittaa UPS-varmennettua jakelua.
  • Lääkintäsuojaerotusmuuntajaa vaativat laitteet kytketään vihreisiin pistorasioihin.


Ensto Intro -asennuskalustesarjasta vaaditut erikoisvärit luonnollisestikin löytyvät.

Paljon sähköä erilaisiin tarpeisiin

Modernissa sairaalassa kuluu paljon sähköä. Yrjönen ei ole valmis kertomaan tarkalleen kuinka paljon sitä Jorvin päivystyssairaalassa tulee kulumaan, kun toiminta ei ole vielä käynnistynyt. Sairaalaosaa varten tarvittiin joka tapauksessa oma 1250 kVA:n muuntamonsa. Sähköä kuluttaa merkittävästi paitsi ilmastointi ja valaistus, myös suuri välinehuoltokeskus, jossa pestään ja pakataan sairaalavälineitä alueen muihinkin sairaaloihin.

Vaikkapa toimistokiinteistöön verrattuna sairaalarakennuksen sähkösuunnittelu on haastavuudessaan aivan omaa luokkaansa. Yrjönen kertoo, että erilaisia järjestelmiä on suunniteltava 40–50. Sairaalaan tarvitaan perusjärjestelmien lisäksi 20 erikoisempaa järjestelmää, kuten vaikkapa potilaan valvontaan ja hoitajan kutsuun liittyvät järjestelmät. – Sairaalan sähkönjakelun rakenne on myös haastava ja vaatii enemmän pohdintaa kuin toimistotalon jakeluverkon suunnittelu, Yrjönen huomauttaa.

Sairaalat kuuluvat kiinteistöihin, joissa sähkönsaanti on ainakin jossain mittakaavassa turvattava silloinkin, kun sähkönjakelussa syystä tai toisesta olisi häiriöitä. Jorvin päivystyssairaalassa on ns. normaali varmistamaton sähkönjakeluverkko, joka on energialaitoksen rengassyötössä. Yrjönen kertoo, että kaikilla normaalin verkon keskuksilla on huoltosyöttömahdollisuus keskuskohtaisesti. Varavoimaverkkoa syöttää sairaalan oma varavoimakone (1250 kVA). Kriittisiä kuormia syöttää keskitetty reduntanttinen (3x120 kVA) UPS-laitteisto, jossa on 1h:n akusto nimelliskuormalle.

Tietyille potilaspaikoille asennettiin IT-jakeluverkossa olevia pistorasioita. Kaikki kriittiset, henkeä ylläpitävät laitteet liitetään UPS-pistorasioihin. Myös kaikki tele- ja turvajärjestelmien laitteet jakamotiloissa on liitetty UPS-jakeluun.    

Vielä viimeistelyvaiheessa olevissa sairaalatiloissa kulkiessa pistorasioita näyttää olevan huikea määrä. Potilaan ympärillä voi olla kymmeniä sähköä vaativia laitteita  ja osa kattokeskuksissa.

Esimerkiksi kanslioissa on varauduttu noin kymmeneen tietokoneeseen ja erilaisiin laitteisiin. Tarpeet on Yrjösen mukaan käyty käyttäjien kanssa läpi.

Yrjönen toivoo, että nykyiset pistorasiat riittävät. Sähköä vaativien laitteiden määrää on tunnetusti vaikea ennustaa. – Sairaalassa varaudutaan tulevaisuuteen tavanomaista paremmin, mutta kustannukset on toki aina pidettävä mielessä, hän huomauttaa.

Kaikessa ei voi säästää

Sairaalamaailmassa energiatehokkuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Yrjösen mukaan energiatehokkailla valaisimilla, valaistuksen säädöllä ja ohjauksella voidaan saavuttaa selviä säästöjä. – Säätämällä valaistusta potilastiloissa haetaan myös potilaan kannalta parhainta mahdollista olotilaa ja rytmiä ja tätä kautta nopeaa paranemista, hän painottaa.

Kaikkia ratkaisuja kuitenkaan voida tehdä vain säästöjä ajatellen. Laitehankinnoissa lääketieteelliset ominaisuudet voivat ovat tietysti etusijalla ja pelkästään teknisten laitteiden määrän kasvu lisää energiankulutusta.

Sairaala oli jättiurakka

Osin viisikerroksinen, 17 200 brm2:n Jorvin päivystyssairaala on rakennettu Jorvin sairaalan yhteyteen entisten pysäköintipaikkojen kohdalle. Noin 50 M€ maksavan sairaalan rakennuttaja on HUS-Kiinteistöt Oy ja sen urakoi SRV Rakennus Oy.

Sairaalassa on tilat lasten- ja aikuisten päivystykselle, päivystysosastolle, vuodeosastolle sekä Jorvin teho-osastolle ja Töölöstä siirtyvälle palovammakeskukselle. Päivystystoimintaa tukevia tiloja sairaalassa on myös HUS-Röntgenille, HUSLAB:lle sekä palovammakeskuksen toimintaa tukevia tiloja toiminta -ja fysioterapialle. Rakennuksessa sijaitsee HUS-Desikon välinehuoltokeskus ja erilaisia opetus- ja neuvottelutiloja ja Espoon kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystykselle tarkoitettuja tiloja.

Tutustu Ensto Intro -asennuskalusteisiin

Teksti: Dakota Lavento
Kuvat: Oscar Lindell