Ensto auttaa ehkäisemään maastopaloja Australiassa


Amokabelin ja Enston kumppanuus auttaa ehkäisemään pensaspaloja Australiassa.

”Australia on ilmastokatastrofin keskipiste”, kirjoitti New York Times -lehden kolumnisti tammikuussa 2020. Viimeaikaiset maastopalot ovat vaatineet lukemattomien ihmisten ja eläinten hengen, ja ne ovat tuhonneet tuhansia koteja ja satojatuhansia hehtaareita maata. ”Ekologinen Armageddon”, kuvaili sama sanomalehti.

Vaikka maastopalot ovat tavanomaisia Australiassa, viimeaikaisten palojen mittakaava ei ole. Ilmastonmuutos luo paloille altistavia olosuhteita, mutta voimalinjojen aiheuttamat palot ovat ehkäistävissä.

Paljaat johdot

”Vuonna 2009 meillä oli paha pensaspalojen kausi. Silloin todettiin, että 161 ihmistä kaikkiaan 173 kuolonuhrista menetti henkensä voimalinjojen vikojen sytyttämien pensaspalojen vuoksi Victorian mustan lauantain maastopaloissa”, sanoo Ian Flatley, australialaisen Groundline Engineering -yhtiön johtaja. Yritys tarjoaa jakelu- ja siirtoverkon konsultointi- ja suunnittelupalveluja Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ”Voimalinjat ovat syynä kahdesta kolmeen prosenttiin maastopaloista, mutta ne aiheuttavat 80–90 prosenttia kuolemista.”

Flatleyn mukaan se johtuu siitä, että voimalinjojen sytyttämät pensaspalot leviävät vauhdilla. ”Viat, jotka sytyttävät maastopalon, aiheutuvat usein kovan tuulen seurauksena, jolloin ne leviävät nopeasti laajalle alueelle, eivätkä ihmiset kykene reagoimaan riittävän nopeasti.”

Vuonna 2009 Victorian Bushfires Royal Commission tutki palojen perimmäisiä syitä ja laati suosituksia. Suositus: sähkölinjojen aiheuttamien palojen ehkäisemiseksi paljaat johtimet tulisi vaihtaa päällystettyihin johtimiin. Suosituksen mittakaava on valtava ja tarkoittaa yksin Victorian maaseudulla Kaakkois-Australiassa tienvarsien paljaiden johtimien vaihtamista 84 000 kilometrin matkalta. Hankkeen suuren mittakaavan vuoksi vuonna 2016 Groundlinelle myönnettiin 290 000 Australian dollaria päällystettyjen johtimien koelinjoihin.

Päällystetyt johtimet

Alkuvuodesta 2015 Flatley löysi itsensä Ruotsista puhumasta maastopaloista Amokabelin teknisen johtajan, Fredrik Warmen kanssa. Amokabel on päällystettyjen johtimien valmistaja ja asiantuntija, joka on kehittänyt tiiviissä yhteistyössä Enston kanssa rakenteita ja kokonaisratkaisuja Pohjoismaiden ankariin olosuhteisiin. Flatley pyysi Warmea kehittämään ratkaisun, joka soveltuisi myös Australiaan. 

Amokabel suunnitteli johtimet tavanomaiseen kolmivaihejärjestelmään sekä yksivaiheiseen SWER-järjestelmään ("Single-wire earth return"), jota käytetään haja-asutusalueiden sähkölinjan loppupäässä sähkön jakamiseen. ”Historiallisesti Australiassa on käytetty SWER-järjestelmässä teräsjohtimia”, sanoo Warme, ”tällöin voidaan käyttää suuria kuormitusvoimia pylväiden välissä, mikä puolestaan mahdollistaa pitkät jännevälit. Ratkaisumme oli poikkipinnaltaan pieni, alumiinipäällysteinen teräsjohdin, jolla samat ominaisuudet saadaan aikaan. Johtimen päällyste on kolmikerrosekstrudoitu, täysin vesitiivis rakenne, joka kestää hyvin erilaisia ympäristöolosuhteita vastaan.”

Ainutlaatuinen kumppanuus

Flatley näki Amokabelin ja Enston kumppanuuden hyödyt: ”Merkittävä etu oli se, että päällystetyn johtimen toimittaja kävi jo keskustelua asennustarvikkeiden toimittajan kanssa.”

Amokabelin Warme sanoo, etteivät kaikki asiakkaat ymmärrä, miten tärkeä tämä yhteistyösuhde on. ”Asiakkaat sanovat, että he kokeilivat päällystettyjä johtimia, eivätkä ne toimineet. Se johtuu siitä, että toimittaja on myynyt ostajille vain johtimen, eikä ole auttanut heitä asennustyössä. Ilman koulutusta ja valvontaa he joutuvat vaikeuksiin. Jotta voisimme hyödyntää päällystetyn johtimemme etuja, tahdomme tarjota järjestelmäratkaisun, jollainen meillä on olemassa Enston kanssa.”

”Olemme tehneet yhteistyötä nyt 20 vuotta”, Warme sanoo Enstosta. ”Olemme kaksi itsenäistä yritystä, jotka edustavat yhtä järjestelmää. Tästä esimerkkinä matkustin hiljattain Enston vientimyyntipäällikön, Christer Ohlsin, kanssa Omaniin ja Kreikkaan esittelemään yhdessä järjestelmää. Australiassa me esittelimme Enston, ja Afrikassa Ensto esitteli meidät asiakkaalle. Toimimme yhdessä, ja minusta se on maailman markkinoilla melko harvinaista. Molemmat yhtiöt kuitenkin näkevät tiiviin yhteistyön edun.”

Ei vain ”australialainen ongelma”

Australian tilanne on valitettavasti kansallisella tasolla niin monimutkainen, ettei oikeanlaisen teknologian toimittaminen riitä yksinään. Flatleyn mukaan jakeluverkkoyhtiön tarvitsema teknologia pitää hyväksyttää jakeluverkon taloudellisesta sääntelystä vastaavalla viranomaisella. ”Turvallisuus on osavaltion asia, mutta taloudellinen hyväksyntä kuuluu liittovaltiolle. Niin kauan kuin talous- ja turvallisuussyyt eivät kohtaa, ahdinkomme jatkuu.”

Australian paineet ratkaista ongelma kasvavat. Kansainvälinen mediahuomio maastopaloista on asia, joka lisää painetta. Sanomalehdet ovat kertoneet, kuinka tennispelaajat eivät voi pelata Australian Open -kisoissa maastopalojen synnyttämän savun takia. Lehdet ovat paljastaneet, kuinka Australian maastopalot kuljettavat likaa Uuden-Seelannin vuoristojäätiköille ja kuinka ne liittyvät huonontuneeseen ilmanlaatuun muissa maissa. Flatley on jokseenkin optimistinen siitä, että osavaltiotason menestystarinat voivat auttaa saamaan aikaan muutosta liittovaltion tasolla.

United Energyn hyväksymä

Helmikuussa 2020 United Energy, Australian Victorian alueen sähköyhtiö, hyväksyi Enston ja Amokabelin ratkaisun käyttöönsä. ”Se täyttää asettamamme suorituskykyvaatimukset ja on osoittanut luotettavuutensa kenttäkokeissa”, sanoo Jim Tsirikis, United Energyn johtava jakelusuunnittelija. ”Päällystetyt johtimet ovat nyt arkipäivää meidän toiminnassamme.”

Tsirikis kehuu erityisesti Enston ja Amokabelin logistisia saavutuksia, sillä palveluiden toimittaminen yli 15 000 kilometrin päässä Pohjoismaista sijaitseville markkinoille ei ole mikään pikkujuttu. ”Kun otetaan huomioon etäisyyden luomat haasteet, yritykset ansaitsevat erityisen paljon kiitosta, sillä he ovat tarjonneet meille kattavaa tukea tämän siirtymän aikana.”

Tsirikis sanoo, että siirtymä paljaista johtimista päällystettyihin on sujunut vaikeuksitta. ”Saatavilla on toki muitakin eristettyjä johtotekniikoita, kuten keskijännitteiset ABC-kaapelit, mutta niiden jatkaminen ja päättäminen vaativat erityisasiantuntemusta, jota päällystettyjen johtimien kanssa ei tarvita. Se on iso etu.”

Globaali ratkaisu

Päällystetyt johtimet valtaavat alaa hitaasti mutta varmasti. Groundline Engineeringin Ian Flatley näkee, että ratkaisulle on runsaasti käyttömahdollisuuksia myös Australian ulkopuolella. 

”Maastopalot ovat globaali ongelma”, hän sanoo. ”Ne ovat ongelma Portugalissa ja Kaliforniassa. Päällystettyjen johtimien teknologia on eturintaman ratkaisu maastopaloja vastaan. Olisi järkevää ja vastuullista vaihtaa niihin.”

 

Enston PAS-järjestelmä