Äärimmäisen tarkkaa vikojen havaitsemista


Miten toimii maailman tarkimmaksi kehuttu vikaindikaattori käytännössä? Voiko se todella auttaa havaitsemaan ylivirta- ja maasulkuviat entistä nopeammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin?

Maasulkuvikojen tunnistamisen mestari

Ylivirtojen tunnistaminen on yleinen tapa paikantaa vikoja ilmajohtoverkossa. Ensto-tuoteperheen uusi lisäys, Ensto Protrol on tarttunut tähän saakka haasteena olleeseen maasulkuvikojen tunnistukseen ja tuonut markkinoille vikaindikaattorinsa, joka tunnistaa viat ainoastaan vaihevirtoja mittaamalla. Laitteessa on patentoitu, erittäin tarkka algoritmi.

Testaus sen todistaa

Sähkönjakeluyhtiö KSS Verkko Oy pilotoi ensimmäisenä Suomessa Ensto Protrolin vikaindikaattoria, joka pystyy havaitsemaan ilmajohtoverkkojen ylivirta- ja maasulkuviat ennennäkemättömän tarkasti ja virheettömästi. Tuotetta oli jo testattu Ruotsissa, mutta nyt sitä haluttiin koetella myös kotimaan olosuhteissa. KSS Verkon tilaamat maasulkukokeet tehtiin ilmajohtoon tarkoitetuilla sensoreilla ja ne toteutti Maviko Oy:n Jesse Lehtonen.

Tulokset ilahduttavat

Enston verkostoautomaatiotuotteiden myyntipäällikkö Harri Tuononen kertoo: ”Suomen ensimmäinen Protrol-vikaindikaattori asennettiin KSS Verkon Kouvolan kohteeseen. Maasulkukokeiden tavoitteena oli pystyä todistamaan, että laite todella toimii, kuten on luvattu.”

Laitteen herkkyyttä havaita maasulkuvika testattiin useilla, erikokoisia vikoja simuloivilla vastuksilla. Indikaattori mittasi jopa 0.6A vikavirran tarkasti ja Protrollin algoritmi päätteli myös vian suunnan oikein. Indikaattori siis huomasi verkossa olevan 16 000 ohmin vian, mikä on jopa tarkempi kuin sähköasemalla havaitut viat. Tuononen iloitseekin: ”Testitulokset olivat odotusten mukaisia ja erittäin lupaavia. Ne todistivat, että laite voi hyvinkin olla markkinoiden tarkin! Jätimme vikaindikaattorin asetukset sellaisiksi, että ne ovat ajan ja virran osalta lähellä sähköaseman suojan asetuksia. Näin indikaattori ilmaisee vain ne viat, jotka sähköasemallakin havaitaan.”

Luvassa entistä lyhyempiä jakelunkeskeytyksiä

KSS Verkko Oy:n teknisen palvelun johtaja Kai Kuvaja kiittää Enston Tuonosta uudenlaisen vikaindikaattorin esittelemisestä ja vahvistaa mukavat uutiset: ”Testitulokset olivat vaikuttavia ja on hienoa saada uusia hyviä tuotteita markkinoille! Mitä enemmän saadaan maastosta tietoa, sitä nopeammin viat päästään korjaamaan ja asiakkaiden kokemat keskeytykset lyhenevät entisestään. Tämä korostuu siinä vaiheessa, kun vika-antureita on verkossa määrällisesti nykyistä enemmän.”

Kuvaja kertoo innostuneensa heti, kun Enston Tuononen kuvaili uuden tuotteen tarkkuutta havaita maasulkuviat. ”Kävimme Enstolla tutustumassa laitteeseen tarkemmin ja päätimme vierailun jälkeen pilotoida vikaindikaattoria Suomessa. Nyt tiedämme, että se todella lunastaa kaikki lupaukset.” Hän lisää: ”Hienoa on se, että Enston tuotteessa vianpaikannus on selvästi tarkempi kuin muilla pilotoimillamme tuotteilla. Sen myötä pääsemme heti oikealle alueelle vikaa korjaamaan, mikä lyhentää luonnollisesti jakelunkeskeytyksen kestoa.”

Jatkoa yhteistyölle

Enston ja KSS Verkko Oy:n vikaindikaattoriyhteistyö tulee jatkumaan, sillä tuotteita on suunniteltu asennettavaksi myös muualle ilmajohtoverkkoon. Kuvajan mukaan yhtiöiden pitkäaikainen yhteistyö liittyy vahvasti luottamuspääomaan: kun on luottamusta, on helpompi lähteä kokeilemaan myös uusia ratkaisuita yhdessä. Tehokas vikaindikaattori on tarkoitus asentaa myös maakaapeliverkkoon loppukesästä; tällä kertaa puistomuuntamoon uudiskohteessa.

Sopiva Suomeen ja muualle

Verkkoyhtiöillä on jatkuva tarve havaita jakelunkeskeytyksiä aiheuttavat viat ja rajata ne mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Enston äärimmäisen tarkka vikaindikaattori tuokin kaivattua nopeutta ja sen myötä kustannustehokkuutta, ja parasta maailman tarkimmaksi arvellussa vikaindikaattorissa ovat tietysti tyytyväiset asiakkaat eli sähkön käyttäjät. Ensto Protrolin tuotteita on käytetty Ruotsissa jo 20 vuoden ajan, ja ne ovat enenevissä määrin herättäneet kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Lue lisää vikaindikaattoreista