Sähköautojen latausjärjestelmien huomioiminen kiinteistöjen sähkösuunnittelussa


Suunnittelijan oppaassa perehdytään sähkösuunnittelijan ohjeistukseen sähköauton latausjärjestelmien suunnittelemiseksi uuteen tai saneerattavaan kiinteistöosakeyhtiöön. Se kattaa toimenpiteet laajasti suunnittelullisista näkökohdista läpi koko toimintaprosessin TATE12 –tehtäväluettelon mukaista järjestystä noudattaen.

Mitä Suunnittelijan opas sisältää?

  • Tarveselvitys

  • Hankesuunnittelu

  • Yleissuunnittelu

  • Rakennuslupatehtävät

  • Toteutussuunnittelu malllisähkökuvineen

  • Käyttöönotto

  • Takuuaika