Sähköisen liikenteen vahvaa kasvua Suomessa


Vuoden 2019 aikana sähköautojen määrä kasvoi Suomessa 89% ja vuoden lopussa näitä energiatehokkaita ajoneuvoja oli liikenteessä jo 29 360 kpl. Täyssähköisten autojen määrä nousi 4 660:een.

Viime vuoden kehitys on todennäköisesti jäämässä vaatimattomaksi siihen nähden mitä on tulossa.

EU:n tiukkenevien päästöstandardien (95 g CO2/km) myötä autonvalmistajien markkinatoimien ennakoidaan muuttuvan vahvasti vähäpäästöisiä autoja suosivimmiksi. Eurooppalainen autoteollisuus panostaa vähä- ja nollapäästöisten autojen markkinoihin täyttääkseen päästönormit ja välttyäkseen huomattavilta sakoilta. Odotettavissa on vahvasti lisääntyvää tarjontaa.

Ladattavien hybridien käyttäjien latauskäytännöistä tehty tutkimus kumosi toisinaan esitetyn väitteen siitä, etteikö autoja ladattaisi säännöllisesti. Tutkimuksen mukaan lähes 85 prosenttia ladattavien hybridien haltijoista lataa autoaan kotona vähintään kolme kertaa viikossa ja arvioi, että sähköllä ajetaan keskimäärin 53 % kilometreistä.

Julkinen latausverkosto kasvoi viime 1 127 peruslatauspisteellä (+57%) ja pikalatauspisteverkosto suorastaan räjähti kasvuun 89% kasvuprosentillaan. Lataaminen onnistuu nyt yhä useamman kauppakäynnin yhteydessä.

Laki sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä on valmisteltavana ja lausuntokierroksen palautteen perusteella lakiehdotus muuttunee joltain osin. Jo direktiivin perustason mukainen laki tukisi vahvasti latausvalmiuksien kehittymistä.

Sekä EU:n vihreän kehityksen ohjelman ilmastoneutraalisuustavoitteet että kansalliset vähähiilitiekartat nojaavat pitkälti puhtaan uusiutuvan sähköenergian saatavuuteen.

Sähkö on yhä vahvemmin paremman elämän tärkein energiamuoto.