Porvoon Energialle investointitukea innovatiivisen energiaratkaisun toteuttamiseksi Enstolle


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Porvoon Energialle noin 2,1 miljoonaa euroa Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) -tukea, joka käytetään uudenlaisen hukkalämpöä hyödyntävän energiaratkaisun toteuttamiseksi Enston kiinteistössä Porvoossa. Käynnistyessään tämä yhteistyöhanke tukee Porvoon Energian sekä Enston ympäristöarvoja ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Uusi innovatiivinen energiaratkaisu, energiakeskus, tuottaa jäähdytysenergiaa Enston Porvoon tehtaan tuotantotiloihin ja -prosesseille. Jäähdytyksen tuottamisessa syntyvä lämpöenergia johdetaan Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon mahdollisimman tehokkaasti.

Porvoon Energialle hanke on jälleen yksi askel kohti polttoon perustumatonta lämmöntuotantoa. Enston uusi energiakeskus tulee laskennallisesti tuottamaan noin 3 % Porvoon kaukolämpöverkon vuosittaisesta tarpeesta.

- Kehitämme yhdessä IOTOI:n ja Enston kanssa uudentyyppistä ratkaisua hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämpöverkossa. On hienoa, että Työ- ja elinkeinoministeriö tunnistaa hankkeemme tärkeyden uutena innovatiivisena ratkaisuna ja on myöntänyt meille hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätöntä tukea, sanoo Porvoon Energian toimitusjohtaja Måns Holmberg.

Hankkeen innovaatioarvo on ylijäämälämmön ohjaamisessa joustavasti kaukolämpöverkon paluu- ja menoputkeen IOTOI:n PIP3-kolmiputkijärjestelmällä.

Paluuputkeen ei ole perinteisesti haluttu johtaa lisälämpöä, koska se on vaikuttanut haitallisesti lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosten (CHP) hyötysuhteeseen. Porvoon Energian ja IOTOI:n aikaisemmin toteuttama kolmiputkijärjestelmä Porvoon Keskuskoululle sekä Tolkkisten voimalaitoksen yhteyteen hankittavat lämpöpumput ovat muuttaneet tilanteen suosiolliseksi. Keskuskoulua lämmitetään pääosin paluuputken lämmöllä.  

Paluuputken käyttäminen jakelukanavana on energiatehokkuuden näkökulmasta järkevää, koska tällöin ylijäämä- ja hukkalämmön lämpötilaa ei tarvitse lämpöpumppua ja sähköenergiaa käyttäen korottaa menolinjan vaatimiin korkeisiin lämpötiloihin.

- Olemme iloisia, että yhteistyön avulla pystymme kierrättämään tuotantoprosesseistamme vapautuvan hukkaenergian takaisin Porvoon kaukolämpöverkkoon sekä samalla jäähdyttämään tehtaamme tuotantotilat ja parantamaan näin työhyvinvointia ympäristöä kuormittamatta, sanoo Enston kiinteistöjohtaja Pekka Paananen.

Hankkeen tarkempi suunnittelu käynnistyy heti vuodenvaihteen jälkeen. Tavoitteena on, että energiakeskus sekä Enston uusi jäähdytysjärjestelmä olisivat kokonaisuudessaan valmiita kesällä 2025. Hankkeen päävastuullisena urakoitsijana toimii IOTOI Oy, jonka suunnittelupartnerina toimii Sweco Talotekniikka Oy.

- Porvoossa otetaan jatkuvasti merkittäviä energiatalouden kehitysaskelia, kertoo IOTOI Oy:n toimitusjohtaja Johnny Holmström. Hankkeemme Enston ja Porvoon Energian kanssa on jo nyt herättänyt kiinnostusta kotimaisten ja kansainvälisten kaukolämpötoimijoiden parissa. Olemme ylpeitä saadessamme olla edelläkävijöinä luomassa kestävämpää tulevaisuuden energiainfraa. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma tarjoaa tukea EU:n elvytysrahaston varoista. RRF-rahoitus kohdennetaan vihreää siirtymää edistäviin projekteihin, jotka edistävät kilpailukykyä ja vientiä.

 

Porvoon Energia

Haluamme olla innovatiivinen edelläkävijä sekä aidosti vastuullinen energiayhtiö tuottamalla sellaisia energiaratkaisuja, jotka tekevät päästöjen vähentämisen mahdolliseksi. Ollaksemme luonnollinen valinta, myymämme sähkö on hiilineutraalia sekä päästötöntä, ja kaikki tuottamamme kaukolämpö on lähes 100 % uusiutuvaa. Tuotamme ja myymme Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa, mikä täyttää kaikista tiukimmat kansainväliset kestävyyskriteerit. Porvoon Energialla on noin 37 000 sähköasiakasta ja 2050 kaukolämmön liittymää, mikä tarkoittaa noin 35 000 asiakasta. www.pbe.fi

 

Ensto

Ensto on kansainvälinen ja kasvuhakuinen perheyritys ja teknologiayhtiö, joka kehittää kestäviä ratkaisuja sähkönjärjestelmiin. Jo 65 vuoden ajan olemme omistautuneet sähkölle pitkäjänteisesti ja ihmisläheisesti. Tavoitteemme on olla luotettava kumppani asiakkaillemme ja auttaa heitä menestymään ja rakentamaan kestävämpää huomista.Ensto työllistää tällä hetkellä yhteensä 900 työntekijää 17 maassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Meitä kaikkia yhdistää yhteinen tavoite: haluamme tehdä elämästä parempaa sähkön avulla. Vastuullisesti. www.ensto.fi  

 

Iotoi Oy

Olemme kiertotalousaikakauden asiantuntijayhtiö, jossa yhdistyy laaja-alainen osaaminen teknisistä innovaatioista, haastavasta projektijohtamisesta ja yhteiskuntainfran kehittämisestä. Liiketoimintamme perustuu synergiaan: yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, ja lopputulos on nollasummapelin sijaan enemmän kuin osiensa summa. www.iotoi.fi