Muutoksia Enston hallituksessa


Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen on nimitetty Enston hallituksen jäseneksi 1.3.2019 lähtien. Pekka (synt. 1980) toimii pankki-, varainhoito- ja vakuutuspalveluja tarjoavan OP Ryhmän strategiajohtajana vastaten mm. OP Ryhmän strategisesta suunnittelusta, OP Ryhmän uudistamisesta, yritysjärjestelystä, OP Lab -innovaatiotoiminnasta sekä makrotalous- ja markkinaseurannasta. Tätä ennen Pekka toimi eri johtotehtävissä Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiössä. Lue lisää Pekan työhistoriasta ja  luottamustehtävistä hänen LinkedIn-profiilistaan ja Enston sivuilta.

Enston hallituksen varapuheenjohtaja, pitkäaikainen jäsen ja teollisuusneuvos Risto Anttonen jättää Enston hallituksen 1.3.2019.

"Ristolle suuri kiitos yli 17 vuoden työstään Enston hallituksessa ja myös Miettisen perheen muissa omistusyhtiöissä. Riston hyvä teollisuus- ja liiketoimintaosaaminen on ollut yhtiöillemme korvaamatonta", kertoo Ensto Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

Ensto Oy:n hallitus 1.3.2019 lähtien: Marjo Miettinen, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet Kari Kasanen, Anna Miettinen, Pekka Puustinen ja Jukka Ruusunen.