Me tahdomme!EM Group on allekirjoittanut Me tahdomme -vetoomuksen. Allekirjoituksella EM Group sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta ja kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia Suomessa.

Me tahdomme on osa Tahdon2013-kampanjaa. Sen avulla yritykset, yhteisöt, järjestöt ja tunnetut suomalaiset voivat osoittaa tukensa yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvoiselle avioliittolaille.

"Yhdessäolo on maailman inhimillisin asia. Meille on tärkeää tukea yhdenvertaisuutta!", sanoo Anu Miettinen, yksi Enston ja EM Groupin omistajista.

Miksi organisaatioden tuki on tärkeää?

Tasa-arvo koskettaa jokaista. Organisaatioiden tuki on aiheelle tärkeä. Tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys – sen esiin nostaminen organisaation sisäisesti tai ulkoisesti kertoo avoimesta ja huomioonottavasta ajatusmaailmasta, jota arvostavat sekä henkilökunta että yhteistyökumppanit.

Yritykset, yhteisöt ja järjestöt Suomessa pyrkivät jo nyt kohtelemaan henkilökuntaansa tasa-arvoisesti kaikissa tilanteissa. Samalla ne osallistuvat yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Suomalaisten organisaatioiden on kiinnitettävä yhdenvertaisuusteemaan jatkossa entistä enemmän huomiota. Yhdenvertaisuuslaki tulee muuttuman vuoden 2015 alussa. Uusi laki tuo erityisesti yrityksille ja työnantajille lisää vastuuta edistää syrjimättömyyttä.

Mitä tasa-arvoinen avioliittolaki tarkoittaa?
• Yhdenvertaisuutta lain edessä: Tasa-arvoinen avioliitto asettaisi kaikki avioparit sukupuoleen katsomatta samalle viivalle ja vähentäisi byrokratiaa. Pari saisi yhteisen sukunimen ja oikeuden hakea adoptiovanhemmuutta yhdessä.
• Pohjoismaisen ihmisoikeuskehityksen seuraamista: Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa ei ole tasa-arvoista avioliittolakia. Myös maailmanlaajuisesti kehityssuunta on selvä: vuosien 2013 ja 2014 aikana tasa-arvoinen avioliittolaki on säädetty jo kahdeksassa maassa tai itsehallinnollisella alueella.
• Siviilivihkimistä: Kirkko päättää edelleen itse omista käytännöistään.

Mitä asiassa tapahtuu seuraavaksi?
• Eduskunnan lakivaliokunta käsittelee mietintönsä viikolla 45.
• Mietintö tulee esittämään aloitteen hylkäämistä.
• Mietintöön on valmisteilla vastalause, jossa esitetään käytännössä tasa-arvoisen avioliittolain säätämistä.
• Täysistunto aloittaa vastalauseen käsittelyn viikolla 46.
• Täysistunnon käsittely jatkuu ainakin viikolle 47.
• Jos vastalause hyväksytään, lainsäädäntöprosessi tasa-arvoisen avioliittolain säätämiseksi jatkuu. Jos vastalause hylätään, prosessi katkeaa. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että asiasta tulee yksi teema kevään eduskuntavaalikampanjaan

Kaikki vetoomuksen allekirjoittaneet organisaatiot ja tunnetut suomalaiset sekä heidän kannanottonsa näet osoitteessa www.metahdomme.fi.