Marjo Miettinen väitteli kasvatustieteiden tohtoriksi


Enston hallituksen puheenjohtaja ja omistaja Marjo Miettinen väitteli tohtoriksi lauantaina 1.2.2020. Miettisen väitöskirja Luottamusosaaminen: Yhteisöosaaminen suomalaisen luottamusmiehen pääomana tarkastettiin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi Jyväskylän yliopiston dosentti Kaija Collin ja kustoksena Tampereen yliopiston dosentti ja professori, emeritus Esa Poikela.

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida suomalaisen luottamusmiehen osaamisen kehittymistä: mitä luottamusmiehen tulee osata ja miten tätä osaamista voi kehittää? Onko luottamusmiesten osaaminen sillä tasolla kuin eri osapuolet sen odottavat olevan? Suomalainen luottamusmiesjärjestelmä perustuu pohjoismaiseen konsensusajatteluun, mutta yritysten kansainvälistyessä luottamusmiehen osaaminen muuttuu. Tarkasteltavana väitöskirjassa on viiden suomalaisen kansainvälisesti toimivan teknologiayhtiön luottamusmiehet ja johto.

Tutkimus osoitti, että luottamusmiehen osaaminen eli yhteisöosaaminen tarvitsee luottamusosaamista kehittyäkseen. Luottamusosaaminen ei rakennu pelkästään yksilön ominaisuuksien varaan, vaan siihen tarvitaan tekemisen, oppimisen, kehittymisen ja vaikuttamisen mahdollistavia tiloja, joissa tarvittava osaaminen on mahdollista saavuttaa. Nämä osaamisen tilat ovat toiminta ja oppijuus, tieto ja asiantuntijuus, osallisuus ja johtajuus sekä instituutiot ja valta.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että luottamusosaamisen teoria on monivaiheinen kokonaisuus. Se vaatii luottamusmieheltä kykyä ratkaista tehtäviin ja oppimiseen liittyviä kehityshaasteita, joiden avulla osaaminen varmistetaan. Teorian neljä osaamisen tilaa auttavat luottamusmiestä oivaltamaan luottamustyön mielekkyyden ja sen yhteisöllisyyden.

Tutustu väitöskirjaan

Lähde: Tampereen yliopisto