Enston yt-neuvottelut päättyneet


Enston yt-neuvottelut päättyivät torstaina 6. kesäkuuta 2019. Yt-neuvottelut alkoivat perjantaina 26.4.2019, ja ne koskivat Suomen koko henkilöstöä. Neuvottelujen alkaessa mahdollisten sopeuttamistoimenpiteiden arvioitiin kohdistuvan enimmillään 70 henkilöön. Konsernissa työskentelee tällä hetkellä noin 400 henkilöä Suomessa.

Neuvottelujen tuloksena Ensto vähentää yhteensä 65 työpaikkaa, uudistaa toimintamalliaan ja organisaatiorakennettaan sekä sulkee Lohjan valaisintehtaan ja siirtää sen tuotannon Porvooseen ja Viron Paideen. Henkilöstövähennykset liittyvät kaikkiin Enston yksiköihin ja toimintoihin Suomessa, ja ne toteutetaan vuoden 2019 joulukuun puoliväliin mennessä.

Yt-neuvottelut olivat osa koko konsernia koskevaa muutosohjelmaa, jossa uudistamme toimintaamme ja organisaatiorakennettamme vastaamaan yhtiön strategisia tavoitteita sekä yhtiön taloudellista ja markkinatilannetta. Näillä sopeuttamistoimilla pyrimme varmistamaan tulevaisuuden kilpailukyvyn ja menestyksen, ja saavuttamaan konsernitasolla 10 miljoonan euron pysyvän tulosvaikutuksen.