Enston uusi kasvustrategia: Kaksi liiketoimintaa, kaksi fokusta


Meillä on ilo julkistaa uusi strategiamme, jonka myötä yrityksemme tulee koostumaan kahdesta liiketoiminnasta, joilla on omat visionsa, strategiansa, henkilöstönsä, organisaationsa ja yhtiönsä. Muutokset toteutetaan ensi vuoden alusta alkaen, ja niiden tavoitteena on varmistaa Enston kilpailukyky ja kasvu entistä fokusoituneemmalla asiakas- ja liiketoimintalähtöisyydellä.

Vuosikymmenten ajan Ensto on rakentanut kannattavaa liiketoimintaa. Enston pitkän tarinan aikana, siitä kun Ensio Miettinen aikoinaan perusti yrityksen, sähkön merkitys on kasvanut ja niin olemme mekin – meillä on kaksi menestyvää ja hyvin erilaista liiketoimintaa: sähkönjakelu ja kiinteistöjen sähköistys.

Molempien liiketoiminta-alueiden kasvun ja pitkän aikavälin kehityksen varmistamiseksi julkistamme uuden strategian, joka mahdollistaa selkeän fokuksen ja strategisen suunnan molemmille liiketoiminnoille. Ensto-perhe koostuu 1.1.2021 alkaen kahdesta liiketoiminnasta, joilla on erilaiset painopistealueet: Ensto DSO (Distribution System Operators = sähköverkkoyhtiöt) ja Ensto Building Systems.

Ensto DSO -liiketoiminta kuuluu Ensto Oy:hyn, jonka toimitusjohtajana toimii Hannu Keinänen, ja Ensto Building Systems -liiketoiminta kuuluu Ensto Building Systems Oy:hyn, jonka toimitusjohtajana toimii Jukka Tiitu. Molemmat liiketoiminnat kuuluvat Ensto Groupiin, jonka emoyhtiö on Ensto Invest Oy toimitusjohtajanaan Hannu Keinänen.

“Ajan myötä molemmat liiketoiminnat ovat kasvaneet ja kehittyneet siihen pisteeseen, että eri fokusalueisiin keskittyvien liiketoimintojen luominen on seuraava luonnollinen askel kasvutarinassamme. Kehittämällä liiketoimintoja optimaalisiin suuntiin varmistamme, että molemmat voivat palvella asiakkaitaan entistä paremmin ja saavuttaa johtoaseman kohdemarkkinoillaan", toteaa Enston toimitusjohtaja Hannu Keinänen.

Tekemämme muutokset tähtäävät pitkällä aikavälillä kilpailu- ja kasvukykymme säilyttämiseen, mikä hyödyttää kumpaakin liiketoimintaa sekä niiden työntekijöitä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Asiakkaillemme pystymme tarjoamaan parempaa palvelua entistä fokusoituneemmilla myyntitiimeillä, joilla on selkeämmät vastuut. Voimme tarjota kohdennetumpaa palvelua asiakkaidemme erityistarpeisiin keskittyvien asiantuntijoidemme kautta. 

Omista painopistealueistaan huolimatta on näiden kahden liiketoiminnan välillä edelleen paljon yhteistä: yhteinen missio "Parempaa elämää sähköllä", Enston vahva brändi, arvot, kulttuuri ja historia.  

Marjo Miettinen, Enston hallituksen puheenjohtaja ja yksi omistajista, on tyytyväinen uuteen strategiaan: ”Olemme innoissamme siitä, kuinka Ensto DSO ja Ensto Building Systems kehittyvät ja kasvavat itsenäisemmiksi kokonaisuuksiksi samalla, kun jakavat edelleen Enstolle tärkeät arvot. Uskon, että kahden liiketoiminnan ja kahden fokuksen strategia mahdollistaa molempien liiketoimintojen ja koko Enston kasvun.

 

Hannu Keinänen
toimitusjohtaja, Ensto-konserni