Ensto siirtää Porvoon lämmitintuotannon Viroon


Ensto on päättänyt siirtää Porvoossa valmistettavien lämmittimien tuotannon Keilaan, Viroon. Porvoon tehtaalla tullaan jatkossa keskittymään strategian ja tehtaan päätarkoituksen mukaisesti komponenttivalmistukseen ja automatisoituihin kokoonpanolinjoihin. Tulevaisuudessa Porvoossa tullaan tukemaan myös entistä enemmän tuotekehityksen tarpeita tuotannon avulla.

Lämmitinlinjatuotanto täydentää Keilan tehtaan strategiaa keskittyä vakiotuotantoon, ja tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta varastoimalla lopputuotteet Virossa sijaitsevaan keskusvarastoon. Tämä antaa meille myös mahdollisuuden palvella asiakkaitamme entistä paremmin, kun toimitamme heille yhden lähetyksen useamman sijaan.

Tuotannon siirron suunnittelu aloitetaan heti, ja tavoitteena on siirtää tuotanto Keilaan kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Siirto tehdään asteittain, jotta toimenpiteet vaikuttaisivat mahdollisimman vähän asiakkaisiin.

Siirron myötä Ensto Finland Oy vähentää yhteensä 16 työpaikkaa yt-neuvottelujen tuloksena. Yt-neuvottelut olivat osa koko konsernia koskevaa muutosohjelmaa, jossa uudistamme toimintaamme ja organisaatiorakennettamme vastaamaan yhtiön strategisia tavoitteita sekä yhtiön taloudellista ja markkinatilannetta.