Ensto siirtää Porvoon EnstoNet-liitintuotannon Viroon


Ensto on päättänyt siirtää Porvoon EnstoNet-liittimien lopputuotteiden valmistuksen Keilaan, Viroon. EnstoNet-komponenttituotanto jää Porvooseen. Porvoon tehtaalla tullaan jatkossa keskittymään strategian ja tehtaan päätarkoituksen mukaisesti komponenttivalmistukseen ja korkeasti automatisoituihin kokoonpanolinjoihin. Tulevaisuudessa Porvoossa tullaan tukemaan myös entistä enemmän tuotekehityksen tarpeita tuotannon avulla.

EnstoNet-liitintuotanto täydentää Keilan tehtaan strategiaa keskittyä vakiotuotantoon, ja tavoitteena on myös parantaa kannattavuutta varastoimalla lopputuotteet Virossa sijaitsevaan keskusvarastoon. Tämä antaa meille myös mahdollisuuden palvella asiakkaitamme entistä paremmin, kun toimitamme heille yhden lähetyksen useamman sijaan.

Tuotannon siirron suunnittelu aloitetaan heti, ja tavoitteena on siirtää tuotanto Keilaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Siirto pyritään tekemään niin, että toimenpiteillä olisi mahdollisimman vähäiset vaikutukset asiakkaisiin.

Siirron myötä Ensto Finland Oy vähentää yhteensä 7 työpaikkaa EnstoNet-liitintuotannosta ja sen ohessa toimivasta palvelutiimistä yt-neuvottelujen tuloksena.

Lisätietoja:

Niko Helander
SVP, Ensto Operations