Ensto keskittyy sähkönjakeluliiketoimintaan – Legrand ostaa Ensto Building Systemsin


Sähköistysratkaisuja toimittava kansainvälinen perheyhtiö Ensto on tehnyt strategisen päätöksen keskittyä sähkönjakeluliiketoimintaan ja myy Ensto Building Systems (EBS) -liiketoimintansa Legrandille, joka on kansainvälisesti merkittävä toimija sähköistyksen ja rakennusten digitaalisten infrastruktuurien alalla.

Tulevan kasvun mahdollistamiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi Enston omistajat, hallitus ja johto ovat tehneet strategisen päätöksen keskittyä sähkönjakeluliiketoimintaan tavoitteenaan tulla kansainvälisesti johtavaksi asiantuntijaksi sähköverkkoyhtiöille valituilla segmenteillä. Päätöksen myötä Ensto Building Systems Oy (EBS) -liiketoiminta myydään Legrandille. Ensto Building Systems tarjoaa sähköistys- ja valaistusratkaisuja rakennuksiin, teollisuuteen, liikenteeseen ja laivateollisuuteen.

”Yrityskauppa tukee Enston kasvustrategian seuraavaa vaihetta ja antaa meille mahdollisuuden kehittyä johtavaksi asiantuntijaksi sähköverkkoyhtiöille valituilla segmenteillä kansainvälisillä markkinoilla. Keskittymällä täysin sähkönjakeluliiketoimintaan voimme palvella paremmin asiakkaitamme niin asiantuntijuutemme kuin älykkäiden ratkaisujemme avulla, joiden ytimessä ovat vastuullisuus ja älykäs teknologia. Kaupan myötä tämä kehitys nousee uudelle tasolle”, sanoo Ensto-konsernin toimitusjohtaja Hannu Keinänen.

Yrityskauppa hyödyttää Enston molempien liiketoimintojen asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä. Legrand on kansainvälisesti merkittävä kiinteistöjen sähköistysratkaisujen toimittaja, joka pystyy tarjoamaan Ensto Building Systemsille ja sen asiakkaille mahdollisuuden kasvuun kaikilla tuotealueilla, erityisesti Pohjoismaissa. Vastaavasti Enston omistajat, hallitus ja johto voivat keskittyä täysin Ensto DSO (Distribution System Operators) -liiketoiminnan kehittämiseen ja sen tavoitteeseen tulla johtavaksi asiantuntijaksi sähköverkkoyhtiöille.

"Olemme Enston omistajina erittäin sitoutuneita Enston kehittämiseen. Kaupan avulla voimme kohdistaa tarvittavat taloudelliset ja operatiiviset resurssit Ensto DSO -liiketoiminnan kasvun vahvistamiseen. Perheyrityksenä ja omistajina olemme iloisia siitä, että olemme löytäneet omistautuneen ja pitkäaikaisen omistajan Ensto Building Systemsille Legrand-konsernista. Tämä kauppa tarjoaa erinomaisen perustan EBS-liiketoiminnan kehittämiselle myös jatkossa”, Enston omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen kertoo.

”Yritysosto on täysin linjassa kasvustrategiamme kanssa, koska sen avulla voimme laajentaa maantieteellistä jalanjälkeämme ja päästä lupaaville markkinoille. EBS, jonka liikevaihto on noin 120 miljoonaa euroa, on johtava monipuolisten pienjännitetuotteiden asiantuntija Pohjoismaissa, jolla on vahva maine myös nopeasti kasvavassa sähköautojen latausliiketoiminnassa. Legrandilla on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa EBS:n korkealaatuista tuoteportfoliota Pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa täydentämällä sen tuotekategorioita, investoimalla teknologiaan ja uusiin tuotteisiin sekä täyttämällä EBS:n asiakkaiden palvelutoiveet jatkossakin”, sanoo Legrandin toimitusjohtaja Benoît Coquart.

Yrityskaupan jälkeen Ensto toimii 17 maassa, työllistää noin 815 henkilöä, ja sen liikevaihdon arvioidaan olevan 140 miljoonaa euroa vuonna 2021. Ensto Invest Oy on jatkossakin Ensto Oy:n omistaja ja Miettisen perheyrityksen Family Office.

Enston ja Legrandin välinen sopimus on allekirjoitettu 16. heinäkuuta 2021. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksynnän. Osana yrityskauppaa Ensto ja Legrand ovat solmineet lisenssisopimuksen Ensto-tavaramerkin käytöstä EBS-liiketoiminnan yhteydessä. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Hannu Keinänen
toimitusjohtaja, Ensto-konserni

Legrand lyhyesti 
 
Legrand on sähköisten ja digitaalisten rakennusinfrastruktuurien globaali asiantuntija. Se tarjoaa kattavan valikoiman huipputason ratkaisuja liike-, asuin- ja teollisuuskiinteistöjen tarpeisiin.  Konserni hyödyntää toiminnassaan teknologisia ja yhteiskunnallisia trendejä, jotka vaikuttavat rakennuksiin pysyvästi. Tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua muokkaamalla tiloja, joissa he asuvat, työskentelevät ja tapaavat toisiaan. Tähän pyritään yksinkertaisten, innovatiivisten ja kestävien sähköisten ja digitaalisten infrastruktuurien sekä niihin liittyvien ratkaisujen avulla. Legrand hyödyntää kannattavan ja kestävän kasvun strategiansa toteuttamisessa kaikki tiimit ja sidosryhmät osallistavaa lähestymistapaa. Strategian mukaan kasvu perustuu yritysostoihin ja innovaatioihin sekä valikoiman jatkuvaan kehittämiseen esimerkiksi Eliotiin* liitetyillä korkean lisäarvon tuotteilla. Vuonna 2020 Legrandin myynti oli 6,1 miljardia euroa. Yritys on noteerattu Pariisin Euronext-pörssissä, ja se on CAC 40- ja CAC 40 ESG -indeksien komponentti (koodi ISIN FR0010307819).   
www.legrandgroup.com