Autokantamme jatkaa sähköistymistään


Sähköautojen kannan kasvu jatkui vahvana Suomessa Q1/2020 aikana kertoo Sähköinen Liikenne ry:n tuore katsaus.

Sähköautokannan kasvuun vaikuttivat uusien automallien saatavuus ja niiden kuluttajiin vedonnut hinnoittelu. Sähköautojen kasvanut suosio alkuvuonna 2020 näkyy niiden ensirekisteröinneissä kasvaen 2,5-kertaiseksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Koronavirusepidemian kysyntä- ja tuotantovaikutusten ennustetaan kuitenkin vaikuttavan myös sähköautojen uusrekisteröinteihin tulevina kuukausina vaikka autoja onkin saatavilla.

Poikkeustoimet ovat vähentäneet liikennettä ja päästöjä niin merkittävästi ja näkyvästi, että sillä voi olla jo vaikutusta kuluttajien arvovalintoihin. Terveys, turvallisuus ja ympäristöarvot ovat korostuneet. Nähtäväksi jää, tuleeko Suomi ulos koronavirusepidemiasta yhä vahvemmin päästöttömään liikenteeseen tukeutuen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n asuinrakennusten latausinfratuki jatkaa suosiotaan vastaten kasvavaan kotilatauksen kysyntään. Enston huhtikuussa lanseeraama Ensto One Home -sähköauton kotilatauslaite täydennettynä Ensto Charger Control -älysovelluksella tarjoaa toimivan ratkaisun juuri samaan tarpeeseen.

Lue lisää: