Yksikään jakeluverkon vika ei enää jää huomaamatta


Ruotsin sähköyhtiöissä käytiin 2000-luvun alussa paljon keskustelua siitä, mitä puistomuuntamoilta vaaditaan tulevaisuudessa. Erityisen tarkasti pohdittiin, millaisia laitteita tarvitaan, jotta jakeluverkkoa voitaisiin kehittää entistä joustavammaksi. Alan työryhmä määritteli tekniset tiedot, ja insinöörit ryhtyivät töihin.

Kaksi näistä insinööreistä, Bo Almér ja Torbjörn Karlsson, olivat vastikään perustaneet yrityksen nimeltä Protrol AB. Nimessä yhdistyvät sanat ’protection’ eli suojaus ja ’control’ eli hallinta. Nyt 20 vuotta ja 40 000 asennettua laitetta myöhemmin he ovat osa Ensto-konsernia.

Gudrunin vaikutukset

Skandinaviaan tammikuussa 2005 iskenyt sykloni Gudrun, jonka tuulet puhalsivat jopa 165 kilometriä tunnissa, vastasi ykkösluokan hurrikaania ja nosti kiinnostuksen maakaapelointiin aivan uuteen mittakaavaan. Pelkästään Ruotsissa Gudrun tuhosi 75 miljoonaa kuutiometriä metsää ja katkaisi sähkönjakelun 415 000 kodissa, joista osassa jopa useiksi viikoiksi. Kyseessä oli yksi Ruotsin historian suurimmista ympäristökatastrofeista, jonka seurauksena haja-asutusalueilla alettiin siirtää jakeluverkkoa maan alle ennennäkemättömällä vauhdilla.

"Varsinainen haaste maakaapeloidun jakeluverkon kanssa on vikojen löytäminen", sanoo Torbjörn Karlsson. ”Kaapeli voi olla 20 kilometriä pitkä ja vian löytäminen testaamalla voi kestää 12–24 tuntia. Protrolin laitteet havaitsevat kaikki ylivirta- ja maasulkuviat ja niitä voidaan käyttää maakaapeleiden lisäksi myös ilmajohdoissa.”

Älykästä teknologiaa muuntamoille

Niinpä Protrolin tuotekehitystiimi loi älykkään teknologian, joka mahdollistaa jopa korkearesistiivisten ja katkeilevien maasulkuvikojen havainnoinnin pelkästään vaihevirtoja mittaamalla. "Siinä todellinen etu on, että yksikään jakeluverkon vika ei jää havainnoimatta ja pelkästään vaihevirtojen mittaamiseen perustuva havainnointi tekee puistomuuntamosta paljon kustannustehokkaamman", Karlsson kertoo.  

Protrolin laitteet kommunikoivat ohjauskeskuksen kanssa, joka mahdollistaa vikaantuneen osan eristämisen verkosta. Kehittyneemmässä FLISR-sovelluksessa (Fault location, isolation and service restoration) laitteet kommunikoivat lähimmän naapurinsa kanssa ja rajaavat vian automaattiseesti, mikä minimoi jakelunkeskeytysajan.

Enston verkostoautomaatiotuotteiden Suomen myyntipäällikkö Harri Tuononen tiivistää vikaindikaattorin ainutlaatuisuuden: "Kyseessä on ainoa tuntemani tämäntyyppinen vikaindikaattori, joka todellakin toimii eikä yksikään jakeluverkon vika jää enää havainnoimatta. Protrolin laitteiden ominaisuuksien ansiosta muuntamon suojaukseen ja automatisointiin ei myöskään tarvita muita erillisiä laitteita.

Menestyksen avaimet

Protrolin laitteet ovat markkinajohtajia Ruotsissa ja ne valmistetaan Ruotsissa, Göteborgin ulkopuolella Mölndalissa. Tuotteet on otettu hyvin vastaan myös muilla markkinoilla, erityisesti Aasiassa. Karlssonin mukaan menestyksen avaimiin kuuluvat pysyminen askeleen edellä kilpailijoista ja asiakkaan elämää helpottavien ratkaisujen kehittäminen ja tuominen markkinoille. Hyvääkin tuotetta pitää parantaa jatkuvasti, vaikka se olisi patentoitu.

 

Lue lisää vianhavainnoinnista