Suomalaiset torjuvat tulipaloja Yhdysvalloissa


Enston tarjoamat ratkaisut sähköverkkoon auttavat ehkäisemään Kalifornian maastopaloja.


”Yksi insinööritaidon suurimmista saavutuksista 1900-luvulla.” Näin yhdysvaltalainen National Academy of Engineering -järjestö on luonnehtinut Yhdysvaltojen sähköverkkoa. Mutta järjestelmä, joka edusti joskus uusinta teknologiaa, on nyt kipeästi päivityksen tarpeessa.

Viisi miljardia dollaria

Vuonna 2017 American Society of Civil Engineers antoi Infrastructure Report Card -selvityksessään Yhdysvaltojen infrastruktuurille arvosanan D+.

Scott Casler, Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen USA:n myyntijohtaja toteaa, että järjestelmä on yksinkertaisesti vanha. ”Queensissä New Yorkissa on sähköjohtoja vuodelta 1893. Yhdysvallat oli kuitenkin Ison-Britannian jälkeen maailman toinen maa, joka otti sähkön valaistuskäyttöön. Meidän infrastruktuurimme on hyvin vanha, ja toisin kuin Euroopassa, emme ole koskaan joutuneet kokemaan hyvin laajamittaista maasotaa, joka olisi pakottanut uusimaan sen.”

Monet Yhdysvaltojen sähköverkon ”uudemmista” osista on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen, eli nekin ovat jo ainakin 40 vuotta vanhoja. Erään arvion mukaan Yhdysvaltojen sähköverkon päivittäminen maksaisi noin viisi miljardia dollaria (4,5 miljardia euroa).

Kalifornia kutsuu

Kalifornian maastopalot ovat viime aikoina saaneet huomion kääntymään Yhdysvaltojen sähköverkkoon. Osavaltion vuoden 2018 maastopalokausi oli kaikkien aikojen tuhoisin. Yli 8 000 maastopaloa tuhosivat yli 750 000 hehtaarin suuruisen alueen. Toukokuussa 2019 kyseiseen maastopalokauteen liittyvien korvaushakemusten yhteissumma oli yltänyt jo 12 miljardiin dollariin. Kuolonuhrien määrä on myös ollut huomattavan suuri. Yksi tulipaloista, Camp Fire, oli osavaltion kaikkien aikojen tuhoisin, sillä se vaati 85 ihmisen hengen.

Kalifornian suurinta energia-alan yhtiötä, Pacific Gas & Electriciä, on syytetty useista ihmishenkiä vaatineista tulipaloista. Yhtiö on parhaillaan konkurssimenettelyn alaisena, ja sitä vastaan on nostettu useita kanteita. Monen miljardin dollarin sovittelukorvausta pidetään myös todennäköisenä.

Amerikkalaiset arvioivat sähköverkkonsa kunnon uudelleen tässä valossa, ja nyt energiayhtiöt pyrkivätkin epätoivoisesti päivittämään maan infrastruktuuria. ”Jokainen koki Kalifornian tapahtumien myötä ahaa-elämyksen”, toteaa Casler Enstolta. ”Energiayhtiöt, hallitus, kansalaiset, mielipidevaikuttajat sekä useimmat tutkijat ymmärsivät sen karun totuuden, että me amerikkalaiset olemme pahasti jäljessä kehityksestä.”

Suomalainen ratkaisu

Hakkuujätteen poiskeräämisestä (raking) on tietysti tullut laajimmin tunnettu suomalainen metsäpaloja ehkäisevä ratkaisu, vaikka se ei olekaan tehokkain. Enston verkonrakennusratkaisut – eli tuotteet, järjestelmät, sovellukset, laitteistoihin integroidut ohjelmistot ja koko järjestelmän kattava tuki – ovat kuitenkin paljon käytännöllisempiä. Caslerin mukaan nämä ovat Yhdysvaltain markkinoilla ainutlaatuisia.

Ainutlaatuinen, ”unique”, ei ole sana, jota englantia äidinkielenään puhuvat henkilöt käyttäisivät kevyin perustein, mutta Casler vakuuttaa, että ilmaisu on oikea puhuttaessa Enston tarjoomasta Yhdysvaltain markkinoilla. ”Meillä on tarvittavat tuotteet ja järjestelmät sekä vuosikymmenien kokemus ja sen mukanaan tuoma ymmärrys, jota kellään toisella valmistajalla ei ole maailmassa. Kuka tahansa voi tehdä ylijännitesuojan, päätteen ilmajohdolle tai liittimen, mutta Enstolla on valtavasti asiantuntemusta siitä, miksi asiat on suunniteltu tietyllä tavalla. Koko Enston kulttuuri perustuu sen kyseenalaistamiseen, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla.”

SDG&E

San Diego Gas & Electric on yksi niistä energiayhtiöistä, jotka ovat alkaneet käyttää Enston ratkaisuja. SDG&E on säännelty yleishyödyllinen laitos, joka tuottaa sähköä 1,4 miljoonalle yritykselle ja kotitaloudelle 10 600 neliökilometrin kokoisella San Diegon ja Orangen piirikunnan eteläisten osien palvelualueella.

”SDG&E haluaa siirtyä käyttämään päällystettyä keskijänniteilmajohtojärjestelmää”, toteaa Casler. ”Me käytämme siitä nimitystä uudistettu PAS-ratkaisu (englanniksi FCCS eli full covered conductor system), ja Ensto on ainoa toimija, joka voi tarjota sellaisen.” Ratkaisu hyödyntää virtaa rajoittavia ylijännitesuojausta, mikä on ainutlaatuinen tapa eliminoida ylijännitepiikit yhdistämällä ylijännitesuoja, eriste ja kipinäväli. Tätä ratkaisua käytetään tällä hetkellä Ruotsissa, Suomessa ja Virossa, mutta Yhdysvaltain markkinoilla se ei ole tuttu.

Enston ratkaisu on suunniteltu ehkäisemään tulipaloja kuivissa ilmasto-olosuhteissa, ja se on myös erittäin kustannustehokas. ”Aiomme alentaa SDG&E:n kokonaiskustannuksia vähintään 35 prosentilla jo pelkästään ylläpidon puolella”, huomauttaa Casler.

Caslerin mukaan hänen tehtävänsä on selittää, miten ja miksi uudistettu PAS-ratkaisu toimii ja saada sähkö- ja verkkoinsinöörit kokemaan ”ahaa-elämyksiä”. Kesäkuussa 2019 SDG&E vieraili Enston tehtailla Suomessa ja Virossa. ”SDG&E ei ole aiemmin vieraillut yhdessäkään tehtaassa näin suuren ryhmän voimin”, kertoo Casler. ”He matkustivat pohjoiseen trooppisesta paratiisistaan omalla kustannuksella.”

Markkinapotentiaalia

Neliökilometreinä arvioituna Kalifornia on suunnilleen Suomen kokoinen. Vaan mitä tulee asukaslukuun, Kaliforniassa asuu 50 miljoonaa ihmistä, kun taas Suomessa asuu viisi miljoonaa. Caslerin mukaan neuvottelut ovat käynnissä toisen Kaliforniassa toimivan energiayhtiön kanssa. Tämän yhtiön palvelualueeseen kuuluu 5 500 mailia (n. 8 850 km) keskijännitelinjoja.

Potentiaalia on myös huomattavasti Kaliforniaa laajemmalle alueelle. Casler arvelee, että jos Ensto saisi vallattua edes 10 prosenttia Yhdysvaltojen markkinoista, sen täytyisi moninkertaistaa Porvoon tehtaan kapasiteetti.

”Euroalue on kovin kilpailtu, standardoitu ja hintaperustaisesti toimiva”, toteaa Casler. ”Kun etsitään markkinoita, jotka tukevat parempaa kannattavuutta ja sitä myöten uutta tuotekehitystä, Yhdysvallat on looginen ratkaisu.”

Alkuperämaana Suomi

Ei liene yllättävää, että amerikkalaiset eivät tiedä juuri mitään Suomesta, mutta Caslerin mukaan Suomi on tuotteille hyvä alkuperämaa. ”Muistutamme aina asiakkaitamme, että jos tuotteemme ovat tarpeeksi kestäviä Lappiin, niin ne ovat tarpeeksi kestäviä myös sinun yrityksesi tarpeisiin. Pohjoismaissa ihmiset joutuvat taistelemaan tiensä lumimyrskyn läpi voidakseen palauttaa sähköt ilmajohtoverkkoon. Suomalaisia pidetään sitkeinä ja itsenäisinä ihmisinä, jotka ovat hyvin diplomaattisia. Tällaisia ominaisuuksia arvostetaan paljon Yhdysvalloissa.”

Caslerin mukaan Suomi esiintyy Yhdysvaltojen uutisissa luultua useammin. ”Presidentti Niinistö ja presidentti Trump ovat jotenkin onnistuneet kehittämään suhteellisen läheisen henkilökohtaisen suhteen. Suomalaiset ovat olleet viime vuosina useilla valtionvierailuilla.”

Casler huomauttaa, että vaikka metsien haravointiin virheellisesti yhdistetty ilmaus ”raking” herättikin hilpeyttä, Suomi pääsi sen kautta uutisiin Yhdysvalloissa. ”Ja se on erittäin positiivista.”


Lue lisää