SAIDI- ja SAIFI-indeksit kertovat sähkönjakelun luotettavuudesta


Ihmiset käyttävät sähköä enemmän kuin koskaan aiemmin ja odottavat saavansa sitä ilman keskeytyksiä. Viranomaistahot ovat myös enenevässä määrin kiinnostuneita siitä, miten luotettavasti sähköä toimitetaan, mikä luo painetta sähkönjakeluyhtiöille todistaa, miten hyvin sähkönjakelu toimii. Yhtiöt ovatkin alkaneet mittaamaan sähkönjakelussa tapahtuvien katkosten pituutta ja määrää. Useimmiten tähän käytetään Electrical Electronics Engineers -järjestön luomia kansainvälisiä SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksejä.

 

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – järjestelmäindeksi, joka ilmaisee sähkönjakelun keskeytysten keskimääräisen keston minuuteissa asiakasta kohti.

 

SAIDI = ryhmän kaikkien asiakkaiden kokemien keskeytysten kestoaika

                              kaikkien asiakkaiden lukumäärä

 

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – järjestelmäindeksi, joka ilmaisee sähkönjakelun keskeytysten keskimääräisen lukumäärän.

 

SAIFI =   ryhmän kaikkien asiakkaiden kokemien keskeytysten kokonaismäärä

                              kaikkien asiakkaiden lukumäärä

 

Luotettavuusindeksit toimivat arvokkaina työkaluina arvioitaessa sähkönjakeluyhtiöiden suorituskykyä. Pohjoismaiset viranomaistahot ovat omaksuneet SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksit avukseen tarkkaillessaan sähkönjakelua. Muutamat maat Suomi mukaan luettuna ovat ottaneet käyttöön määräykset, joiden perusteella sähköntoimittajat joutuvat maksamaan asiakkaille hyvitystä pitkistä katkoista sähkönjakelussa. Lisäksi vanhenevat jakeluverkot ja lisääntyvä uusiutuvien energialähteiden käyttö pakottavat jakeluyhtiöt lisäämään verkkojensa läpinäkyvyyttä.  

 

Enston tuotevalikoima sisältää useita jakeluverkon ja sähkönjakelun luotettavuutta parantavia tuotteita ja ratkaisuja, joilla voidaan parantaa SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksejä. Nämä tuotteet ja ratkaisut on myös testattu monessa maassa useiden vuosien ajan. Enston tuotteet voivat tarjota väliaikaisratkaisun takaamaan laadukkaan ja katkeamattoman sähkönjakelun vanhenevassa jakeluverkossa tai pysyvän ratkaisun takaamaan korkealaatuisen sähkönjakelun, joka kestää myös kulutuspiikit.