Sähköverkoissa on älyä


Arjessa huomaamaton taustavoima

Sähkö on arjessamme lähes huomaamaton hyödyke. Lämpö ja kylmä syntyvät sähköllä automatiikan ohjaamana. Valot syttyvät. Ilmanvaihto tuo raitista ilmaa. Internet kaikkine sisältöineen ja palveluineen on käytettävissämme. Sähkö mahdollistaa lukemattoman määrän toimintoja tehden arjestamme helppoa ja tehokasta.

Nuo lukuisat toiminnot saavat energiansa sähköverkosta, joka on suunniteltu ja rakennettu kuljettamaan sähköenergia häiriöttömästi, turvallisesti ja tehokkaasti käyttökohteisiinsa. Sähköverkko on yhteiskuntamme, taloutemme ja hyvinvointimme energiaselkäranka, jonka on palveltava luotettavasti kaikissa olosuhteissa.

Rakenneratkaisuja ja nopeaa automaatiota

Sähköverkon luotettavuutta on parannettu komponenttivalinnoin sekä erilaisin verkon rakenteeseen liittyvin ratkaisuin. Maakaapelointi ja päällystetyt avojohdot vähentävät etenkin sähköverkon myrskyvikoja. Pelkkä passiivisten ratkaisujen käyttö ei kuitenkaan riitä vaan niitä täydennetään älykkäillä toiminnoilla, joilla saadaan monia etuja. Sähköverkko onkin muuttumassa yhä älykkäämmäksi kokonaisuudeksi.

Valtaosa sähköverkon älystä ylläpitää sähkön laatua ja varmistaa sähkönjakelun turvallisuuden. Älykkyys astuu toden teolla kuvaan silloin kun kuluttajana huomaamme sähkössämme jotain poikkeavaa. Sähköverkon älykäs automaatio on tehnyt osan työstään jo ennen kuin me ehdimme kissaa sanoa. Vikaantuneen verkko-osan poiskytkentä, vianrajaus ja sähköjen palauttaminen tapahtuvat yhä useammin automaattisesti.

Tehokas reaaliaikainen etävalvonta

Älykkään verkon ytimessä on etäohjaus- ja valvontaohjelmisto, jolla verkon tilaa tarkkaillaan ja tehdään tarvittavat ohjaustoimet. Etäluettavat sähkömittarit raportoivat jatkuvasti pienjänniteverkon tilasta ja mahdollisista vioista jo ennen puhelinsoittoa. Etävalvonta nopeuttaa merkittävästi kuluttajille kiusallisten sähkökatkojen korjausta, kun huoltotoimet voidaan kohdistaa erittäin tarkasti. Myös kalliiden asiakaskäyntien määrä vähenee merkittävästi samalla kun palvelutaso paranee.

Äly liittää aurinkosähkön ja sähköautot verkkoon

Perustoimintojen lisäksi sähköverkko on yhä useammin aurinko- ja tuulienergian liitospiste ja siirtotie. Verkko suunnitellaan ja rakennetaan monisuuntaiseen hajautettuun sähkönsyöttöön soveltuvaksi. Älyä tarvitaan myös suurten päivittäisten tuotannon ja kulutuksen vaihtelujen tasaamiseen. Sähköverkon älykkäät toiminnot turvaavat osaltaan yhteiskuntamme palvelujen digitalisoitumisen, liikenteen sähköistymisen ja teollisuuden vähähiilisten sähköä käyttävien prosessien luotettavan sähköhuollon.

Myös useamman kuluttajan muodostamat uusiutuvan energian tuotantoyhteenliittymät eli energiayhteisöt lisännevät suosiotaan. Sähkönjakelulle haaste on tältä osin kuitenkin ympäristöpositiivinen uusiutuvan sähköenergian korvatessa fossiilisia energialähteitä.

Sähkönkäyttäjälle sähköverkkoon lisätty äly ei parhaimmassa tapauksessa näy arjessa mitenkään vaan voimme nauttia sähkön elämäämme helpottavista toiminnoista entistäkin huolettomammin.