Parempaa elämää sähköllä


Enston toimitusjohtaja Ari Virtanen luotsaa yritystä kohti kasvua tilanteessa, jossa Euroopan markkinat pysyvät staattisina ja mahdollisuudet näyttäytyvät megatrendien muodossa.

”Kaksikymmentä prosenttia tekemisistämme on suunnittelua”, kertoo Enston toimitusjohtaja Ari Virtanen, joka on käyttänyt kuukausia uuden strategian luomiseen aloitettuaan Enstolla huhtikuussa 2016. ”Loput kahdeksankymmentä prosenttia on toteuttamista.”

10 x 10 x 10 x 10

Enston strategiaan kuuluu laajempi tavoitteiden sarja, josta Virtanen käyttää nimitystä 10 x 10 x 10 x 10. ”Tähän tiivistyvät vuoden 2020 taloudelliset tavoitteemme, jotka ovat 10 prosentin liikevoitto, 10 prosentin myynnin kasvu, 10 prosentin myynti uusista ratkaisuista ja 10 prosentin myynti maantieteellisesti uusilta markkinoilta.”

Mitä on tavoitteiden taustalla? ”Syyt ovat osaksi sisäisiä”, Virtanen valottaa. ”Tällä hetkellä yrityksemme osoittaa negatiivista orgaanista kasvua ja toimintamallimme on erittäin monimutkainen.” Ulkoisia syitä ovat megatrendit, jotka ovat muuttamassa Enston liiketoimintaympäristöä.

Megatrendien missaamiseen ei ole varaa

Ensimmäinen Enstoon vaikuttavista megatrendeistä on kaupungistuminen. ”Vuoteen 2050 mennessä seitsemän ihmistä kymmenestä asuu kaupungeissa”, Ari Virtanen sanoo. ”Seuraavien 20 vuoden aikana Kiina rakentaa yhtä monta uutta rakennusta kuin Euroopassa tällä hetkellä jo on.”

Virtasen mukaan Enston tavoitteena on hakeutua kasvaville markkinoille, koska Eurooppa ei sitä ole. Toisena vaihtoehtona on etsiä uusia mahdollisuuksia nykyisiltä markkinoilta.

Toinen kaupungistumiseen läheisesti liittyvä megatrendi on taloudellisen vallan siirtyminen Aasiaan. ”Ensto voi hyötyä tästä asemoitumalla oikein”, Virtanen selittää. ”Sekä maantieteellisesti että ratkaisujen suhteen.”

Kolmas Enston liiketoimintaan vaikuttava megatrendi on digitalisoituminen. Jos Ensto haluaa pysytellä kilpailukykyisenä, sen on sisällytettävä digitaalinen komponentti useimpiin tuotteisiinsa ja ratkaisuihinsa.

Megatrendeistä monitahoisin on sosiaalinen muutos. ”Yli 65-vuotiaiden osuus maailman väestöstä kasvaa nopeasti, ja nämä ihmiset haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään”, Virtanen toteaa. ”Toisaalta nuorella sukupolvella on sosiaalisen median vaikutuksesta täysin erilainen maailmankuva kuin heidän vanhemmillaan.”

Virtasen mukaan on elintärkeää ymmärtää, kuinka Enston liiketoiminta sopii tähän uuteen yhtälöön. ”Vanhemmat ihmiset haluavat omistaa autonsa, mutta nuorisolle auton yhteisomistus ei ole ongelma, päinvastoin. Mitä kanavia pitkin tavoitamme nämä erilaiset asiakkaat?”

Viimeiseksi toimitusjohtaja tuo esiin kestävän kehityksen, joka on huomioitava useista näkökohdista. ”Tuotteidemme on tietenkin oltava ympäristöystävällisiä. Mutta kestävällä kehityksellä on myös eettinen puolensa. Noudattavatko toimittajamme samoja eettisiä periaatteita kuin Ensto?”

Enston pelikentät

Näiden megatrendien valossa Ari Virtanen uskoo, että suuri osa Enston menestyksestä tulee tapahtumaan ns. älykkäissä kaupungeissa. ”Emme suinkaan unohda maaseutua”, hän täsmentää, ”mutta digiajan kaupungeissa käytetään älykästä sähköä, mikä on Enston vahvuus.”

Enston pelikenttinä näissä älykkäissä kaupungeissa ovat kolme ekosysteemiä: älykkäät rakennukset, älykäs liikenne ja älykäs sähköverkko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Paljon liiketoimintaa keskittyy etenkin näiden ekosysteemien risteyskohtiin. ”Sähköautojen latausasemat voivat olla osa älykästä rakennusta, tai sähköautojen akut voivat toimia kysyntää vastaavana kapasiteettina älykkäälle sähköverkolle.”

”Kaikkeen ei voida mennä mukaan”, Virtanen selittää, ”joten Enston on keskityttävä niihin ekosysteemeihin, joissa sen osaaminen on vahvaa.”

Taistelu, joka on pakko voittaa

Jotta Ensto saavuttaisi 10 x 10 x 10 x 10 -tavoitteensa, sen on edettävä neljällä rintamalla nyt ja vuonna 2020. Ari Virtanen kutsuu näitä ”taisteluiksi, jotka on pakko voittaa” eli Must-win Battles, kuten globaalit konsulttitoimistot strategisia hankkeita nykyään nimittävät.

”Pohjimmiltaan kamppailemme uudistuaksemme”, Virtanen sanoo. ”Jokaista "taistelua" johtavat Enstossa korkean profiilin omaava joukko ihmisiä. Saavutettuamme tavoitteemme vuonna 2020 lähdemme kohti uusia mittelöitä.”

Must-win Battles eli neljä Enston konsernitasoista muutosohjelmaa:

(1) Asiakasyhteys. ”Ensto tarjoaa lukuisia erilaisia tiimejä, prosesseja ja välineitä asiakkaiden käyttöön”, Virtanen sanoo. ”Tämä runsaus meidän on muunnettava kokonaisvaltaiseksi asiakaskanavahallinnaksi.”

(2) Tuotevalikoiman uudistaminen. ”Enstolla on hyvin monipuolinen tuotevalikoima, jota meidän on yksinkertaistettava”, Virtanen jatkaa. ”Tarvitsemme myös paremman tasapainon tuotteiden ja ratkaisujen välille. Tässä ratkaisu on tuotteen yhdistäminen palveluun.”

(3) Ylivoimaiset palvelut. ”Enston digitalisoituminen ei ole vielä riittävällä tasolla”, Virtanen toteaa. ”Meidän on kehitettävä pilvitoimintaa ja IoT-alustoja. Digitaalisen teknologian avulla voimme luoda uusia palveluita, jotka tuovat asiakkaalle arvoa.”

(4) Ketterä toimituskyky. Virtanen tähdentää, että Ensto ei ole markkinoiden suurin toimija, eikä sen ole tarkoituskaan olla. ”Emme voi kilpailla määrällä, mutta paras toimituskyky voi olla meille hyvä keino erottua joukosta.”

Vankalle pohjalle on hyvä rakentaa

Toimitusjohtaja Virtanen myöntää, että Enston 10 x 10 x 10 x 10 -tavoitteet ovat haastavia, mikä tekee määrittelemisestä ja toteuttamisesta ratkaisevan tärkeää.

”Onneksi ei kuitenkaan tarvitse aloittaa nollasta”, hän muistuttaa. ”Emme hylkää menneitä saavutuksia, vaan rakennamme tulevaisuuden sille, missä olemme jo hyviä. Suuria kurssinmuutoksia ei tarvita – tarkistamme vain toimintaamme ollaksemme jatkossa entistä kilpailukykyisempiä ja kestävämpiä.”

Virtasen visiossa Ensto on älykkäiden kaupunkien sähköratkaisujen toimittaja – mutta se edellyttää, että Ensto onnistuu ylläpitämään ja kehittämään kulttuuriaan, jossa työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa. ”Jos voimme tarjota ensiluokkaisen työntekijäkokemuksen, se johtaa vahvaan asiakasuskollisuuteen ja kestävään kannattavaan kasvuun.”

”Kun strategiamme on toteutettu ja tavoitteet saavutettu”, Virtanen lisää, ”älykkäät ratkaisumme aidosti helpottavat elämää.”

 

Teksti: Scott Diel