Nollapäästöliikenteellä kohti hiilineutraaliutta


Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tämä tarkoittaa, että hiilipäästöt ilmakehään ovat yhtä suuret kuin hiiltä ilmakehästä poistavat kasvillisuuden ja maaperän hiilinielut. Tässä yhtälössä on kaksi puolta joiden olisi oltava tasapainossa. 

Tieliikenne on liikenteen ylivoimaisesti suurin päästölähde ja huolimatta erilaisista polttomoottoritekniikan uudistuksista Suomen autokannassa, ovat päästöt kasvaneet 2% vuoden 1990 tasosta. Pitkän aikavälin päästövähennyskehitys on lähes pysähtynyt eikä hiilineutraalisuusyhtälön tasapainottaminen ole helpottunut käytännössä yhtään. Eurostatin EU-maiden tietoihin pohjautuvassa tilastoinnissa liikenteen päästöt ovat kasvaneet 15,8% vuodesta 1990 vuoteen 2015 monien muiden alojen päästöjen vähentyessä vastaavana aikana merkittävästi. Meillä on siis iso ja vaikeasti hallittava päästöongelma.

Tarvitsemme vaikuttavia toimenpiteitä

Koska liikkumisen ja kuljettamisen tarve ei kokonaan poistu edes maksimaalisen älykkään liikennejärjestelmän myötä, ovat erilaiset keinot tarpeen päästöjen hillinnässä. Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen-raportti avaa mielenkiintoisia näkymiä liikenteen päästöongelmien ratkaisuun. Raportin skenaariot esittävät päästövähennystuloksen ja toimenpide-ehdotukset tulokseen pääsemiseksi.

Oma näkökulmani raporttiin on liikenteen sähköistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Raportin sähköistyvään tieliikenteeseen pohjautuva Tekno-skenaario on päästövähennystuloksen ja energiansäästön kannalta ylivoimainen ja edes osittain toteutuessaan liittää Suomen teknologiakehityksen valtavirtaan ja globaaliin kasvavaan liiketoimintaan. Skenaario osoittaa vastaansanomattomalla tavalla päästöttömän liikenteen todellisen potentiaalin Suomessa. Paras kokonaistulos saavutetaan harkitun tasapainoisella ohjaustoimien ja markkinakehityksen yhteensovittamisella.

Toivottavasti meillä on sekä malttia että rohkeutta sähköistyä.

Matti Rae
Johtaja, Ensto Oy


Perjantaina 21.9.2018 vietetään Kansainvälistä Nollapäästöpäivää, jonka tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin.