Myötätuuleen megatrendien matkassa


Ensto ratsastaa megatrendien harjalla käydessään läpi siirtymää tuotantokeskeisestä yrityksestä teknologiayritykseksi.

Kukaan ei voi muuttaa tuulen suuntaa, mutta voimme asettaa purjeemme niin, että veneemme kulkee oikeaan suuntaan. Ajattelen itse megatrendejä tuulena, johon emme voi vaikuttaa. 

Ihmiset muuttavat suurempiin kaupunkeihin, elävät ja työskentelevät älykkäämmissä rakennuksissa ja liikkuvat paikasta toiseen aivan uusilla tavoilla. Uudet rakennukset varustetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja niistä tulee ihmiskeskeisempiä. Liikenteessä siirrytään yhä enemmän nollapäästöisiin sähköautoihin. Myös sähköverkoissa hyödynnetään älykästä tekniikkaa yhä enemmän. Teemme kestävämpiä kulutusratkaisuja, ja monet suosivat yhteiskäyttöä omistamisen sijaan. Kaikki nämä trendit, tai tuulet, tukevat sähkön asemaa nykyaikaisen elämäntavan mahdollistajana.

Viime vuonna Ensto julkisti uuden strategiansa. Olemme tehneet ahkerasti työtä lisätäksemme ymmärrystämme megatrendeistä ja siitä, kuinka asemoida oma yrityksemme – tai purjeveneemme – siten, että pystymme hyötymään megatrendeistä. Uudessa älykkäässä kaupunkiympäristössä Ensto keskittyy sähköverkkoihin ja rakennuksiin.

Älykäs sähköverkko

Ihmiset pitävät sähkönjakelua usein itsestäänselvyytenä – oletetaan, että sähköä riittää huolimatta siitä, kuinka paljon sitä kulutetaan. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen on kuitenkin paljon monimutkaisempaa kuin yleisesti ymmärretään. Verkon tasapainon ja korkean sähkönlaadun ylläpitämiseksi tarvitaan huima määrä älyä – ja kapasiteetin lisäämiseksi tarvitaan myös uusia verkkoja.

Kuvittele älykkäitä, kulutuspuolen ratkaisuja, kuten auton akuista saatua sähköä, jota voidaan tarvittaessa syöttää sähköverkkoon huippukuormitusten aikana. Kuvittele itsenäisiä verkkoja, joissa hyödynnetään pienjännitteiseen tasasähköön perustuvia ratkaisuja (LVDC eli low voltage direct current). Niillä on mahdollista tasata paikallista tuotantoa ja kulutusta sekä myydä paikallisesti tuotettu sähkö sähköverkkoon ylituotantoaikoina.

Älykkäät rakennukset

Puhumme usein älykkäistä rakennuksista, mutta yhtään ainoaa oikeasti älykästä rakennusta ei ole vielä rakennettu. On olemassa rakennuksia, joissa on valtava määrä tekniikkaa, mutta järjestelmät ovat siiloutuneita, ja ihmiset toimivat niiden välissä yrittäen oppia käyttämään niitä. Aidosti älykkäässä rakennuksessa asetetaan ihmiset keskiöön ja toteutetaan teknisiä ratkaisuja heidän tarpeidensa mukaisesti. Näiden käyttäjälähtöisten ratkaisujen luominen edellyttää eri teknologioiden integrointia, ja juuri tässä digitalisaation lupauksia lunastetaan. Kehitys on tältä osin edennyt jo esimerkiksi tietoliikennealalla,
mutta rakennusalalla digitalisaatiota ei ole juuri vielä hyödynnetty. Haasteena on muuttaa tämän liiketoiminnan
dynamiikkaa.

Uudelleen organisoituminen

Kun purjehditaan tuulen tullessa suoraan takaa (180°) eli edetään tuulen suuntaan, purjehtijat kutsuvat sitä täysmyötäisessä purjehtimiseksi. Jotta Enston purjehtiminen myötätuuleen olisi mahdollista, olemme tehneet joitakin muutoksia organisaatiossamme, ja toimimme nyt kolmessa liiketoimintayksikössä.

Ensto Utility Networks (UN) on meille kaikille jo tuttu, ja se jatkaa toimintaansa kuten ennenkin älykkäiden sähkönjakeluverkkojen parissa. Toisessa liiketoimintayksikössämme, Ensto Smart Buildings, yhdistetään sähköistys-, valaistus- ja sähköauton latausliiketoiminnat. Tämä yksikkö on suunniteltu hoitamaan järjestelmien integrointia älykkään sähkön osalta, ja pyrkimyksemme on olla johtava toimija älykkään rakennusekosysteemin luomisessa.

Kolmas yksikkömme, Ensto Digital Solutions (DS), perustuu ajatukselle, että tulevaisuuden liiketoimintoja vauhdittavat data, tiedonsiirto ja IoT-arkkitehtuuri. DSyksikössä yhdistyvät pilvipohjaiset alustamme ja palveluvalikoimiemme kehittäminen. Se on digitaalisten palvelujen liiketoimintayksikkö, jossa luodaan uusia ratkaisuja niin rakennusten kuin sähkönjakeluverkkojen koko elinkaarta ajatellen. Toinen DS-yksikön tärkeä tehtävä on vauhdittaa yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa. Suurin osa maailman innovaatioista syntyy meidän oviemme ulkopuolella, joten tarvitsemme sekä omien että kumppaneidemme tuotteisiin perustuvia ratkaisuja.

Taide ja arvot

Vuosittain edustajat jokaisesta Enston toimintamaasta kokoontuvat tapaamiseen, jota kutsumme Ensto Council -yhteistyöfoorumiksi. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme luoneet taidetta, joka ilmaisee Enston arvoja.

”Winning Together” (yhdessä menestyminen) -niminen maalaus luotiin yhteistyöfoorumin tapaamisessa vuonna 2016, ja se esittää Enston ratkaisuja, joiden välissä olevat nuolet osoittavat, kuinka ratkaisut liittyvät ja integroituvat toisiinsa paremman tulevaisuuden luomiseksi. Teos kertoo yhteistyöstä ja asiakkaidemme liiketoimintojen syvemmästä ymmärryksestä, joiden avulla saavutamme molempia osapuolia hyödyttävää kasvua ja menestymme yhdessä. Vuoden 2017 tapaamisessa luotiin teos nimeltään ”Creativity” (luovuus), jossa esitetään strategisen suuntamme viitekehys. Keskellä teosta on älykäs rakennus ja ympärillä kuvataan megatrendit ja ekosysteemit, joihin Ensto panostaa. Tämän vuoden tapaamisessa luotiin ”Trust Capital” (luottamuspääoma) -mobile. Se on taiteellinen näkemys huomioitavista toimintamalleista, kun kyseessä on luottamus.

Enstolla keskustellaan usein arvoista, toimintatavoista ja yrityskulttuurista, ja nyt meillä on pysyviä taideteoksia edustamassa näitä arvojamme. Teokset ovat esillä pääkonttorissamme Porvoossa. Itse asiassa ne löytyvät heti aulasta, jossa sekä asiakkaat että työntekijät näkevät ne ja jossa ne ovat osa päivittäistä elämäämme.

Ensto: teknologiayritys

Matka tuotantokeskeisestä yrityksestä teknologiayritykseksi tulee olemaan pitkä. Olemme tietysti tästä eteenpäinkin aina tuotantoyritys, mutta tulemme koko ajan enemmän lisäämään uusia tekniikoita kumppaneiltamme. Kyseessä ei ole joko–tai -tilanne, vaan teknologiayritykseksi muuttuminen edellyttää ennemminkin, että uudistamme tapaamme ajatella. Ensto juhlii tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan. Jo 60 vuoden ajan olemme luoneet parempia ja älykkäämpiä tapoja käyttää sähköä, ja samalla olemme voineet kehittää yhä kestävämpiä ratkaisuja. Nykyään Ensto on kansainvälinen sähköistysratkaisujen toimittaja, jolla on 1 600 työntekijää.

Jos kykenemme jatkossakin säätämään purjeemme oikein ja purjehtimaan myötäisessä, tulemme todennäköisesti myös kasvamaan merkittävästi suuremmaksi tekijäksi. Huolimatta tavastamme kasvaa, haluan meidän aina muistavan, että tärkein kilpailuvalttimme on edelleen luottamus, ja että tavoitteenamme on mahdollistaa parempi elämä sähköllä.

 

Teksti: Ari Virtanen