Minustako kotilataaja?


Sähköauton kotilataus saadaan järjestettyä käytännössä kaikkialle, missä vain sähköä on saatavilla. Tähän artikkeliin on tiivistetty kotilatauksen avainkohdat. Sähköturvallisuussyistä latausasennukset ovat Suomessa sähköalan pätevöityneiden ammattilaisten työtä.

Auto määrittelee lataustarpeen

Useiden täyssähköautojen ja lähes kaikkien ladattavien hybridien* sisäinen yksivaiheinen peruslatauslaite (AC-latauslaite, vaihtosähkölatauslaite) rajaa latausvirran useimmiten n. 13A (Ampeeri), jolla akkuun saataisiin yön aikana (21:00–07:00) ajomatkaa n. 140 km. Tällä pärjätään normaalioloissa yleensä mainiosti, koska ladattavien hybridien akku tulee täyteen jo huomattavasti lyhemmälläkin latausajalla ja ajomatka riittää useimmille päivittäisiin ajoihin.

Uusimpien täyssähköautojen sisäinen peruslatauslaite kykenee lataamaan autoa suuremmallakin virralla aina 32A asti. Kiinteistön sähköliittymän pääsulakkeet, useimmiten 25A, kuitenkin rajoittavat lataukseen käytettävissä olevan virran 16A, koska virtaa tulee riittää myös muille laitteille. Täyssähköautolle 16A latausvirta tuottaa yön aikana n. 170 km ajomatkan.

Auton ottamaa latausvirtaa voi useissa autoissa säätää tai rajoittaa myös auton säätimillä.

Auto ottaa kiinteistön latauslaitteesta virtaa korkeintaan sen verran kuin auton sisäinen latauslaite sallii. Auton ottama latausvirta ei ylitä myöskään kiinteistön latauslaitteeseen aseteltua maksimivirtaa. 16A latausvirralle aseteltuun latauslaitteeseen voi kytkeä 32A sisäisellä latauslaitteella varustetun auton ilman vaaraa ylikuormittumisesta.

Latauksen aikana auton latausvirtaa säätää auton sisäinen akustonhallintajärjestelmä. Virran suuruus riippuu mm. akuston varaustasosta ja akuston lämpötilasta.

Omakoti- tai rivitalokiinteistössä ei yleensä voidaan pikaladata autoa, koska pikalatauksen virrantarve ylittää sähköliittymän kuormitettavuuden. Pääsulakkeet palaisivat.

Latauslaite liitetään kiinteistön sähköverkkoon

Kaikissa julkisissa peruslatausasemissa Euroopassa käytössä oleva standardoitu Type 2 -pistoke on järkevä valinta myös kotilataukseen sen hyvän mekaanisen ja sähköisen kestävyyden vuoksi.

Arjessa toimivin kotilataus järjestetään kotilatausasemalla, johon liitettyä pistokejohtoa on helppoa, mukavaa ja turvallista käyttää päivittäin.

Kotilatausasemalle asennetaan syöttökaapeli kiinteistön sähkökeskukselta. Kotilatausasema voidaan helposti liittää keskukseen, jos siinä on vapaana edes yksi 16A lähtö. Mikäli valmista vapaata sulake- tai johdonsuojakatkaisijalähtöä ei ole, voidaan keskukseen usein lisätä tarvittava kalustus.

Sähköauton latauksen turvallisuus varmistetaan vikavirtasuojalla, joka voi sijaita sähkökeskuksessa tai itse kotilatausasemassa. Sähkökeskukseen voidaan asentaa myös yhdistelmäsuojalaite, joka suojaa lataustapahtuman sekä ylivirralta että vikavirralta.

Sähkökeskukseen liitettyjen kodin sähkölaitteiden kuormitus voi olla jakaantunut siten, että latausasemalle ei riittäisi sähköä pääsulakkeen palamatta. Sähköalan ammattilainen mittaa kuormitukset ja tasaa ne siten, että virta riittää kaikille.

Kotilatausaseman asennus ja käyttöönotto

Kotilatausasema sijoitetaan pysäköintipaikalle siten, että se on helposti käytettävissä ja  sen pistokejohto yltää autolle. Arjen mukavuutta saa sijoittamalla latauslaitteen katoksen alle suojaamaan sateelta sekä asentamalla liiketunnistinvalaisimen valaisemaan pimeitä aamuja.

Ennen kotilatausaseman käyttöä sen latausvirta asetetaan vastaamaan sähkökeskuksesta saatavaa maksimivirtaa. Näin kokonaisuus toimii oikein eikä ylikuormitusta tapahdu, vaikka pihaan ajaisi isommallakin latausteholla varustettu auto.

Mukavia ja turvallisia latauksia saat ottamalla yhteyden sähköalan ammattilaiseen.

Kolmella vaiheella kotilataajaksi:

  1. Ota yhteys sähköalan ammattilaiseen, kerro mikä auto sinulle on tulossa ja että haluat Kotilataajaksi.
  2. Katselmoikaa yhdessä latauspaikka ja sähköasennusten latausvalmiudet. Sopikaa asennuksista.
  3. Ottakaa kotilatausasema yhdessä käyttöön varmistuen, että kaikki toimii.

Sitten nauti helposta ja turvallisesta latauksesta ja ympäristöystävällisistä kilometreistä!

Lue lisää kotilatauksesta

* Ladattava hybridi = Pistokehybridi, Plug-in hybridi, Plugari, PHEV, töpselihybridi