Megateollisuus murroksessa


Firan näkemys uuden teknologian hyödyntämisestä rakennusalla.


Rakennusala on valmis suunnanmuutokseen, toteaa McKinsey & Company. Heidän vuonna 2016 kirjoittamansa artikkeli tuntuu ennustavan lopun alkua koko alalle. Artikkelissa kerrotaan, että suurien projektien läpimenoaika venyy tyypillisesti 20 prosenttia suunnitellusta aikataulusta jolloin budjetin ylitys voi olla jopa 80 prosenttia. Sen mukaan tuottavuus on laskussa ja tuotot ovat muuttuneet epävakaiksi.

Suomalainen rakennusliike Fira haluaa tähän muutosta, ainakin Pohjoismaissa. Fira perustettiin vuonna 2002, ja sen liikevaihto oli maltillinen vuoteen 2009 asti. Tuolloin Jussi Aho, aiemmin televiestinnän puolelle poikennut rakennuttaja, palasi takaisin rakennusalalle. Aho huomasi sen, minkä McKinseyn raportti nosti esiin vasta seitsemän vuotta myöhemmin: prosessi- ja tekniset innovaatiot tulevat vahvasti mukaan rakennusteollisuuteen. Samalla hän ymmärsi, miten Firasta rakennetaan palvelukeskeinen rakennusyhtiö.

Ahon tavoitteena oli kasvattaa Firan vuoden 2009 tulos 14 miljoonasta 100 miljoonaan seitsemän vuoden kuluessa. Tavoite saavutettiin viidessä.

Kaksi polkua

Ahon mielestä rakennusalalla menestymiseen on kaksi eri polkua. Ensimmäinen on ryhtyä rakennuttajaksi eli ostaa maata, rakennuttaa ja myydä. Toinen polku on kehittää taitoja, joiden avulla voitaisiin palvella asiakkaita yhä kattavammin ja tuottaa lisäarvoa rakennusprojektin alusta loppuun saakka.

Ville Wikström, Fira Groupin Fira Modules -yksikön liiketoimintajohtaja, kertoo rakennusprojektien jakautuvan selkeisiin vaiheisiin, kuten esisuunnittelu, kehitys ja rakentaminen, joista jokaisella on oma budjettinsa. ”Kussakin vaiheessa asiakas valitsee alimman tarjouksen tehneen toimittajan, ja tietoa häviää jokaisen vaiheen myötä”, kertoo Wikström. ”Firan lähestymistavassa rakentaja ja asiakas saadaan samalle puolelle pöytää. Toimimme avoimuuden ja luottamuksen pohjalta selkeän järjestelmän avulla, jossa tasataan sekä riskit että hyödyt.”

Wikströmin kanssa keskustelu tuntuu kuin puhuisi startupyrittäjän kanssa. Hän kuvailee Firan lähestymistapaa ”digitalisoinnin parhaiksi käytännöiksi” ja käyttää sellaisia termejä kuin ”ketteryys” ja ”skaalautuvuus”.

Ketterästi valmista

Firan tunnetuin menestystarina on toteutunut putkiremontti. Helsingissä on lukuisia 1960–70 -luvuilla rakennettuja rakennuksia, joissa vaaditaan monitahoisia putkistosaneerauksia. Todelliset putkien sijainnit poikkeavat huomattavasti pohjapiirroksista. Wikström kuvaa perinteistä mallia: ”Ulkopuoliset tulevat kotiisi, rikkovat kaiken ja jättävät hurjan sotkun jälkeensä. Eteen tulee lukuisia yllätyksiä, ja tunnet itsesi asiakkaana täysin voimattomaksi.”

Wikströmin mukaan tämän tyyppiset työt perinteisesti myös ylittävät niin budjetin kuin aikataulut. ”Fira Ketterä -mallissa kaikki tämä on toisin. Otamme alusta alkaen projektiin mukaan rakennusalan asiantuntijoita, jotka pystyvät osoittamaan mahdolliset ongelmakohdat ja suorittamaan esitutkimuksia avaamalla joitakin seinärakenteita. Kutsumme kaikki asukkaat koolle, ja he voivat kertoa omat mielipiteensä. Välitämme heille jatkuvasti tietoa, jotta heillä säilyy hallinnan tunne.” Wikström kertoo, että ketterässä lähestymistavassa projektin kustannukset ovat 20 prosenttia pienemmät ja työ valmistuu 30 prosenttia nopeammin. ”Asiakkaan on kuitenkin henkisesti sitouduttava siihen, että työ tehdään uudella tavalla.”

Yksi tällainen kohde sijaitsi itäisessä Helsingissä, missä Fira teki putkiremontin taloyhtiöön, jossa oli 19 asuntoa. ”Ihmisten tarvitsi muuttaa pois kahdeksi viikoksi, ja sen jälkeen he saivat palata huoneistoihin, joissa oli uudet kylpyhuoneet ja keittiöt”, Wikström kertoo. Tällaiseen projektiin vaadittu aika on yleensä kolme kuukautta. Menestys oli sen verran epätavallinen, että Firalle myönnettiin työstä EMEAalueen viestinnän parhaimmistoa palkitsevassa SABRE Awards -kilpailussa kultainen palkinto vuonna 2017. Tätä palkintoa pidetään eräänlaisena viestintäalan Oscar-palkintona. Kunnianosoitus myönnettiin Firan ohella myös Dubain korkeimman rakennuksen sekä Panaman kanavan laajennustöiden rakentajille. Työstä kertoville verkkoartikkeleille kertyi lukijoita yhteensä 63 miljoonaa.

”Sen jälkeen saimme paljon puheluita myös Helsingin ulkopuolelta”, sanoo Wikström. ”Heitä kiinnostivat työkalumme ja prosessimme, jotka mahdollistivat työn nopeuttamisen.”

Modulaarinen tulevaisuus

Fira vertaa jatkuvasti itseään autoteollisuuteen, joka on paitsi ensimmäisenä ottanut käyttöön Lean-käytännöt myös hyödyntänyt modulaarisia komponentteja kokoonpanotyössään.

Firan rahoittamana startup-yrityksenä aloittaneen Fira Modulesin tavoitteena on modularisoida asuntojen rakenteita ja näin säästää kustannuksissa ja nopeuttaa työtä. Esimerkiksi Firan kylpyhuonemoduulit lasketaan nosturilla rakennuksen keskikuiluun niin, että niissä on viemäröinti, sähköistys, lämmitys ja ilmanvaihto valmiina kytkettäväksi toimintaan. (Enston pistoliitintuotteet mahdollistavat modulaarisen sähköistyksen; ks. lopusta.)

Modulaarinen kylpyhuone on vasta alkua. Wikström kertoo, että itse moduuleita kehitetään edelleen niin, että niissä olisi moduuleja moduulin sisällä, jolloin moduulin muokkaaminen massatuotantona projekti- ja asuntokohtaisesti olisi mahdollista. Näin voitaisiin tuottaa yksilöllisiä ja hyvin suunniteltuja kylpyhuoneita. Isommassa mittakaavassa asunnon kuilu toimii rakenteen tukirankana, ja sinne voitaisiin sijoittaa monenlaista tekniikkaa. ”Enston modulaarinen järjestelmä voitaisiin laajentaa ulottumaan sähkö ja tietoliikenneyhteyksien osalta koko asuntoon.” Myös älykästä tekniikkaa olisi mahdollista asentaa. ”Kuvitellaan, että asunnossa asuu vanhus, ja järjestelmän mukaan hänen asuntonsa valoja ei ole kytketty ja sammutettu 12 tuntiin lainkaan. Tällöin tiedettäisiin mennä paikalle hänen vointiaan tarkistamaan. "Modulaarisuus helpottaa asukkaita paremmin palvelevan teknologian liittämistä kohteeseen."

Ensimmäinen laatuaan?

Rakennusala on kokonaisuutena valtava. Sen arvioidaan kattavan yli 10 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. ”Mutta silti jopa alan suurimmat tekijät hallitsevat vain yhtä prosenttia markkinasta”, Wikström sanoo. ”Suureksi kasvamisella ei yksinkertaisesti saavuteta riittävästi etua."

Aikoinaan autonvalmistajia oli satoja. Wikström mainitsee, että nykyään todella merkittäviä valmistajia on vain noin kymmenisen kappaletta. ”Ne, jotka menestyivät, osasivat hyödyntää tietoa uudella tavalla ja kehittää tuotantoaan modulaariseksi. Massaräätälöinnillä ne pystyivät tuottamaan parempaa laatua pienemmillä hinnoilla.”

Voidaanko rakennusliiketoimintaa skaalata? Katerra on onnistunut siinä. Arizonassa toimiva yritys tarjoaa rakennusteollisuudelle ohjelmistoja rakennusten suunnittelua, logistiikkaa ja hankintaa varten. Vuonna 2017 yrityksen arvoksi arvioitiin 2,5 miljardia dollaria.

Firan liikevaihto ylsi 217 miljoonaan vuonna 2017. Vaikka yrityksen johto ei ole virallisesti ilmoittanut sen tavoittelevan vastaavaa asemaa Suomessa, tulee tunne, että yrityksellä ei olisi mitään sitä vastaan. ”Olemme öljynneet konettamme nyt viitisen vuotta, ja minusta tuntuu, että pian alkaa todella tapahtua”, Wikström sanoo.

Moduuli pähkinänkuoressa?

Ensto on Firan tärkeimpiä kumppaneita, kun puhutaan Firan kylpyhuonemoduuleista. Tyypillinen valmis moduuli on noin 4–6 m2, ja voidaan laskea asuntoon nosturin avulla. ”Vastaavaa konseptia on hyödynnetty laivojen hyttien rakennuksessa jo pitkään”, kertoo Jani Pesonen, Enston tuotepäällikkö.

Moduulit kootaan piirustusten mukaisesti tehtaalla. Valaisimet, ryhmäkeskus sekä pistorasiat ja kytkimet on johdotettu valmiiksi pistoliitintekniikalla. Moduulit myös koestetaan, ennen kuin ne toimitetaan rakennuskohteeseen. Ensto toimittaa vakiomallisia ja räätälöityjä tuotteita, mutta Pesosen mielestä Fira ja Ensto voisivat jatkossa tehdä yhteistyötä suunnitellakseen modulaarisia johdotustarvikkeita, joilla moduulin, sekä koko asunnon sähköistys olisi entistä joustavampaa.

Pesonen uskoo, että modulaarinen lähestymistapa on rakennusalalla tulevaisuutta ja että Fira lähestyy maaliviivaa kilpailun kärjessä. ”Firan valitsemalla konseptilla saadaan asioita tapatumaan. He keräävät asiantuntemusta ajatuksen ympärille ja mahdollistavat nopeiden ratkaisujen kehittämisen yhteistyössä muiden yritysten kanssa. Liiketoiminnan skaalaaminen tulee olemaan helpompaa. Samoin rakennuttajien vakuuttaminen järjestelmän käyttäjiksi. Mallin avulla heidän liiketoiminnan kannattavuus nousee uudelle tasolle. Firalla on selkeä tehtävä koko teollisuudenalan uudistajana. On mahtavaa olla siinä mukana!”

 

Lue lisää Firasta


Teksti: Scott Diel