Maakaapeliverkkojen viat kuriin asennuskoulutuksella


Korkealaatuisten maakaapelivarusteiden käyttö on edellytys keskijännitekaapeliverkkojen luotettavuudelle. Koska iso osa vioista liittyy asennustyön laatuun, tarvitaan lisäksi kattavaa koulutusta varusteiden asentamiseen.

Kasvavien kaupunkien ja laajenevien taajamien sähköistys perustuu maakaapeliverkkoihin. Myös haja-asutusalueilla kaapelointi lisääntyy, sillä osa sääherkistä ilmajohtolinjoista korvataan maakaapelilla. Näiden seurauksena verkonrakennuksen ammattilaisista on kasvava kysyntä. Kentällä työskentelee tälläkin hetkellä paljon asentajia, joilla on toisistaan poikkeavia kokemustaustoja ja vaihteleva kaapelivarusteiden asennusosaaminen.

Samaan aikaan kaapelivarusteet ovat kehittyneet kokonaispaketeiksi, jotka sisältävät kaiken asennukseen tarvittavan. Niillä on oma tuotemallikohtainen asennustapansa, jonka periaatteellinen tuntemus ei kuitenkaan yksin riitä.

Koulutettu ammattilainen tietää, että asennus on valmisteltava huolellisesti kohteessa. Erityisen tärkeää on suojaus lialta ja vedeltä. Lisäksi hän noudattaa tarkoin asennusohjeita. Näin jatkoksen tai päätteen elinkaari on yhtä pitkä kuin itse kaapelilla.

Virheettömyydellä mittaviin säästöihin

On arvioitu, että yli kaksi kolmasosaa kaapeliyhteyksien odottamattomista katkoksista johtuu virheistä asennuksessa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa osuus voi olla vielä tätäkin suurempi.

Energiayhtiöt etsivät ongelmaan ratkaisua kahdella tavalla - valitsemalla testattuja, korkealaatuisia kaapelivarusteita sekä pitämällä huolta, että kaikki asentajat osallistuvat valmistajan järjestämään tuotemallikohtaiseen asennuskoulutukseen. Näin toimivissa yhtiöissä tiedetään kokemuksen kautta, että parantamalla asennustyön laatua saadaan verkon ylläpidon kokonaiskustannukset laskemaan pitkällä tähtäimellä.

Ensto on organisoinut keskijännitevarusteiden asennuskoulutusta yli kymmenen vuoden ajan eri markkinoilla. Ensto Pro -nimellä tunnettu kokonaisuus koostuu koulutuspäivistä, joihin sisältyy teorialuentoja ja käytännön asennusharjoituksia. Asiakkaat voivat valita juuri niitä Enston tuotteita koskevan koulutuksen, joita he itse käyttävät.

On arvioitu, että yli kaksi kolmasosaa kaapeliyhteyksien odottamattomista katkoksista johtuu virheistä asennuksessa.

Valmistajana Ensto varmistaa tuotteiden laadun usealla eri tavalla. Tuotteita testataan jatkuvasti Enston omassa akkreditoidussa laboratoriossa kansainvälisten standardien mukaisesti. Lisäksi tuotteiden asennusohjeissa kaikki vaiheet toimenpiteineen tulevat selkeästi ja yksiselitteisesti ymmärretyiksi ilman kielikynnystä.

Päämäärä kaikelle edellä kuvatulle on virheetön asennus, verkon luotettava toiminta ja viime kädessä verkon elinkaarikustannusten minimointi.

Ehtona kaikkien asentajien koulutus

“Asiakkaamme arvostavat Ensto Pro -koulutuksen tuottamia hyötyjä ja pyytävät aktiivisesti meitä pitämään koulutuspäiviä. Kun yhtiö ottaa käyttöön jonkin varusteistamme, kuuluu tuotekohtainen koulutus asiaan. Myös pitkäaikaiset varusteasiakkaamme haluavat kouluttaa aina uudet asentajansa, jotta työ pysyy korkealaatuisena läpi linjan”, kertoo Enston Itä-Suomen myyntipäällikkö Jukka Kokkonen.

Hän kuvaa verkonrakennuksen muutosta vertaamalla yli kymmenen vuoden takaisiin koulutuksiin, joita pidettiin viikoittain eri puolilla maata. Asennuksen laatua nostettiin noina vuosina tasolle, jossa sitä nyt ylläpidetään kertaus- ja täydennyskoulutuksina sekä todennetaan asentajasertifioinnilla.

Nykyisin asentajien määrä on kasvanut huomattavasti ja koulutukseen tullaan hyvin erilaisilla taustoilla. Myös koulutukset ovat kehittyneet määrämuotoisuudesta ja huomioivat nyt ryhmän kokemustaustan. Uudet asentajat saavat vahvat perustiedot, kun kaapelinkäsittelyn konkareiden kanssa puolestaan jaetaan kokemuksia ja muistutetaan tärkeistä asioista.

Sisältöön kuuluu aina tyypillisten asennusvirheiden läpikäynti ja niiden seurausten havainnollistaminen todellisin esimerkein. Tästä on saatu poikkeuksetta hyvää palautetta osallistujilta, samoin kuin tavasta järjestää koulutus asiakaan tiloissa.

”Joitakin vuosia sitten yksi maan johtavista verkkoyhtiöistä teki kanssamme ison sopimuksen varusteiden käytöstä. He velvoittivat sopimusurakoitsijan ilmoittamaan kaikki asentajansa järjestämäämme koulutukseen”, Kokkonen kertoo.

”Muutamassa kuukaudessa koulutimme noin 250 asentajaa. Asennusmäärät olivat todella suuret ja laatupoikkeamien määrä lähes olematon. Koulutukseen panostaminen siis kannatti ja näkyi lopputuloksessa.”

 

Kysy lisää maakaapeliasennuksesta ja koulutuksesta