Tasasähköön perustuvan LVDC-älyverkon liitäntäyksiköt mahdollistavat irrallisen saarekeverkon käytön


LVDC-artikkeli osa 3/3

Artikkelin ensimmäisessä osiossa kerrottiin, kuinka LVDC-älyverkko tarjoaa ratkaisun keskeisimpiin ongelmiin, kuten kapasiteettivajeeseen, tehohäviöihin, sähkön epätasaiseen laatuun sekä verkon jännite- tai taajuusvaihteluihin. Toisessa osiossa kerrottiin, kuinka vaihtosähköisessä keskijänniteverkossa vaihtojännite muutetaan tasajännitteeksi LVDC-syöttöyksikön avulla ja toimitetaan se asiakkaalle LVDC-verkon kautta.

Enston LVDC-puistomuuntamo muuntaa ±750 V -tasasähkön tavalliseksi 230 V -vaihtosähköksi asiakkaiden käyttöön. Paikallisesti tuotettu vaihtosähkö on korkealaatuista, eikä siinä esiinny jännitteen alenemia tai häiriöitä, jotka ovat tyypillisiä pitkille, ainoastaan vaihtosähköön perustuville jakeluverkon haaroille vaihtelevine kuormineen.

Saman periaatteen mukaisesti puistomuuntamo eristää kaikki asiakkaan puolelta keskijänniteverkkoon tulevat epälineaariset kuormat ja kokonaissärökertoimen lähteet, koska paikallisen LVDC-puistomuuntamon ja LVDC-syöttöyksikön välissä on tasasähköverkko.

Enston mikroverkkoratkaisuun kuuluu myös LVDC-liitäntäyksiköitä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoon ja sähköautojen lataamiseen.

Nopeat energiavarastot voidaan liittää LVDC-verkkoon akkuliitäntäyksikön avulla. Varastot ovat helposti laajennettavissa palvelemaan asiakkaita saarekekäytössä ja takaamaan näin sähkönjakelun toimitusvarmuus. Ne voivat toimia myös virtuaalisina voimaloina, jotka tukevat suurjännite- ja keskijänniteverkkojen taajuutta kysyntähuippujen aikana.

Pilvipohjainen digitaalinen palvelu Ensto Utility Manager vastaanottaa jatkuvaa mittaus- ja tilatietovirtaa Enston mikroverkkoratkaisun järjestelmiltä. Se mahdollistaa verkon ja sen asiakkaiden yksityiskohtaisen tarkastelun ja hallinnan, ja tukee myös laskutusta ja priorisointia sekä uusien palvelujen kehittämistä. LVDC-älyverkon laitteet voidaan kytkeä Ensto Utility Manager -järjestelmän kautta verkkoyhtiön SCADA-järjestelmään.

LVDC nettisivut 

Lisätietoja: Jouni Siniranta, Myyntijohtaja, Ensto Utility Networks

Jouni.Siniranta(at)ensto.com, www.ensto.com/fi