Korkeaa laatua ja taloudellisia hyötyjä LVDC-älyverkon liitäntäyksiköiden avulla


LVDC-artikkeli osa 3/3

Artikkelin ensimmäisessä osiossa kerrottiin, kuinka LVDC-älyverkko tarjoaa ratkaisun keskeisimpiin ongelmiin, kuten kapasiteettivajeeseen, tehohäviöihin, sähkön epätasaiseen laatuun sekä verkon jännite- tai taajuusvaihteluihin. Toisessa osiossa kerrottiin, kuinka vaihtosähköisessä keskijänniteverkossa vaihtojännite muutetaan tasajännitteeksi Ensto Grid Interfacen avulla ja toimitetaan se asiakkaalle LVDC-verkon kautta.

Enston vaihtosuuntaaja "invertteri" muuntaa ±750 V -tasasähkön tavalliseksi 230 V -vaihtosähköksi asiakkaiden käyttöön. Paikallisesti tuotettu vaihtosähkö on korkealaatuista, eikä siinä esiinny jännitteen alenemia tai häiriöitä, jotka ovat tyypillisiä pitkille, ainoastaan vaihtosähköön perustuville jakeluverkon haaroille vaihtelevine kuormineen.

Saman periaatteen mukaisesti vaihtosuuntaaja eristää kaikki asiakkaan puolelta keskijänniteverkkoon tulevat epälineaariset kuormat ja kokonaissärökertoimen lähteet, koska paikallisen vaihtosuuntaajan ja Ensto Grid Interfacen välissä on tasasähköverkko.

Enston mikroverkkoratkaisuun kuuluu myös LVDC-liitäntäyksiköitä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoon ja sähköautojen lataamiseen.

Nopeat energiavarastot voidaan liittää Ensto Battery Interfacen avulla. Varastot ovat helposti laajennettavissa palvelemaan asiakkaita saarekekäytössä ja takaamaan näin toimitusvarmuus. Ne voivat toimia myös virtuaalisina voimaloina, jotka tukevat suurjännite- ja keskijänniteverkkojen taajuutta kysyntähuippujen aikana.

Pilvipohjainen järjestelmä Ensto Utility Cloud vastaanottaa jatkuvaa mittaus- ja tilatietovirtaa Enston mikroverkkoratkaisun järjestelmiltä. Se mahdollistaa verkon ja sen asiakkaiden yksityiskohtaisen tarkastelun ja hallinnan, ja tukee myös laskutusta ja priorisointia sekä uusien palvelujen kehittämistä. Koko LVDC-haara ja kaikki laitteet on kytketty Utility Cloud -järjestelmän kautta verkkoyhtiön SCADA-järjestelmään.

LVDC nettisivut 

Lisätietoja: Jouni Siniranta, Myyntijohtaja, Ensto Utility Networks

Jouni.Siniranta(at)ensto.com, www.ensto.com/fi