Koulutuksella kohti virheettömiä maakaapeliasennuksia


Maakaapeliasennusten testauksissa on havaittu, että jopa puolet löydetyistä vioista johtuu jatkosten ja päätteiden asennusvirheistä. Tarvikkeet ja työtavat ovat kehittyneet, mutta koulutusta niiden oikeaan käyttöön ei saa sivuuttaa.

Maakaapeliverkkoja rakennetaan Suomessa ripeään tahtiin, jotta tiukentuneet vaatimukset häiriöttömästä sähkönjakelusta saadaan toteutumaan asetetussa aikataulussa. Muualla maailmassa rakentamista kiihdyttävät puolestaan kaupungistuminen ja kasvava sähköntarve.

Kaapeloinnin lisääntyessä on esiin noussut huoli lopputestauksessa paljastuneiden asennusvirheiden suuresta määrästä. Kuvan nykytilanteesta antaa verkkoyhtiö Stromnetz Berlinin raportoima esimerkki käyttöönottotarkastuksesta, jossa uusi 10 kV asiakasyhteys sisälsi 150 km yksijohdinkaapelia, 180 jatkosta ja 72 päätettä. Virheellisen asennuksen aiheuttamia vakavia vikoja havaittiin 26 kpl, joista puolet esiintyi jatkoksissa ja puolet vaurioina kaapeleissa.

Verkkoyhtiöt aktivoituneet myös Suomessa

Verkkoyhtiöt etsivät parhaillaan täsmällisempää tietoa asennusperäisten vikojen yleisyydestä ja samaan aikaan kaapelinvalmistajien yhteistyöjärjestö Europacable ACC valmistelee Eurooppa-tasoisia koulutussisältöjä tilanteen parantamiseksi. Suurjännitetekniikan tutkimusryhmän johtaja Petri Hyvönen Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulusta tuntee ongelman, sillä keskustelua asennusten virheistä käydään alalla myös Suomessa.

”Verkkoyhtiöt ovat entistä kiinnostuneempia omaisuutensa hallinnasta ja kunnosta. Joillakin niistä on selkeä halu suorittaa käyttöönottotestauksia uusien kaapeliyhteyksien rakentamisen yhteydessä. Samoin mm. vikataajuuksia seurataan entistä tarkemmin ja kaapelivikojen aiheuttaja pyritään selvittämään tarkemmin”, Hyvönen sanoo.

Tutkimukseen perustuvaa aineistoa ei ole yleisesti saatavana, mutta jotkin sähköyhtiöt Suomessa ovat tehneet omia tutkimuksiaan sekä käytössä oleville että saneerausten yhteydessä poistetuille varusteille. Jälkimmäisiä on avattu ja niiden asennusta on verrattu kulloinkin voimassa olleisiin ohjeisiin. Hyvönen kertoo pahimmillaan jopa puolessa varusteista olleen poikkeamia asennusohjeisiin nähden.

Suunnitteilla eurooppalainen akkreditointi

Europacable ACC on parhaillaan luonnostelemassa sisältöä asentajien maakaapelijatkos-koulutukseen ja akkreditointiin. Verkonrakennuksessa työskennellään yleensä muovieristeisien kaapeleiden parissa, mutta suuri osa asentajista tekee myös öljypaperieristeisien kaapeleiden jatkoksia. Luonnos sisältääkin kaksi akkreditointiluokkaa, joista toisessa on osaamisvaatimuksena myös öljypaperieristeisen kaapelin jatkaminen muovieristeisellä.

Määrittelytyöllään järjestö haluaa luoda parhaisiin käytäntöihin nojaavan perustan valmistajien, oppilaitosten ja järjestöjen tarjoamaan koulutukseen. Samalla annetaan selkeä status ammattitaitoiselle, virheettömien kaapelivarusteiden toteutukseen koulutetulle asentajalle. Näin verkkoyhtiöt voivat varmistaa, että asennuksen tekee osaava ammattilainen ja lopputulos on virheetön. Työ on vielä alussa, mutta ala näkee erittäin tärkeänä, että sitä viedään ripeästi eteenpäin aina alueellisiin laatukriteerit täyttäviin koulutuksiin asti.

Koulutus voittaa korjauksen

Petri Hyvönen ei näe mitään esteitä koulutus- ja sertifiointivaatimuksien toteutumiselle Suomessa. Keskinäinen yhteistyö niiden edistämisessä hyödyttäisi niin verkonhaltijoita ja urakoitsijoita kuin tarviketoimittajia ja valmistajiakin.

”Koulutus ja sertifiointi pitäisi nähdä kaikkia osapuolia hyödyttävänä tekijänä, ei pelkkänä kustannuksena. Mahdolliset asennustyön laatuongelmat eivät kuitenkaan johdu ainoastaan yhdestä osapuolesta, vaan virheiden syitä voi olla useita.

”Asennustyön laadun paraneminen lisää sähköverkon luotettavuutta, mikä näkyy pitkällä aikavälillä kustannusten alenemisena. Mikäli koulutusvaatimukset eivät toteudu, niin talouden paine saattaa tuoda kentälle toimijoita, joiden ammattitaito ei riitä. Silloin asennusvirheet lisääntyvät nykyisestäkin. Tämä skenaario tulee verkkoyhtiölle selkeästi kalliimmaksi kuin koulutetun ja akkreditoidun ammattilaisen tekemä asennus.”

Ensto Pro: teoriaa ja asennusharjoituksia

Verkonrakentajille räätälöity Ensto Pro -tuotekoulutus kattaa aihealueet maakaapeliverkoista aina verkkoautomaatioon ja sähköauton lataukseen asti. Siihen voidaan valita halutut moduulit ja räätälöidä ne osallistuvan ryhmän tarpeiden mukaan.

Koulutusten hyvä suunnittelu ja korkea laatu ovat Enstolle ensiarvoisen tärkeitä. Jokainen koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön asennusharjoituksia yhdessä enstolaisten kanssa. Päätavoite on, että tuotteet asennetaan oikein. Näin voidaan varmistaa niiden pitkä käyttöikä ja toiminnan luotettavuus.

Lisätietoja: Kaisa Kaikkonen, Marketing Communications Manager, Ensto Finland Oy, kaisa.kaikkonen@ensto.com