Laadukkaalla tuotekehityksellä täysin uniikki PAS-päätepidin


Tyytyväinen tuotekehitysinsinööri Seppo Julkunen myhäilee ja pyörittelee käsissään uutta ja hohtavan metallista, jopa 241 mm² johdinpoikkipinnoille soveltuvaa SO257S-päätepidintä. Tuote on käynyt läpi pitkän tuotekehitysprosessin testauksineen ja matka kohti maailman keskijännitelinjoja on jo alkanut. Tuote täydentää upeasti Enston ilmajohtoverkkojen PAS-valikoimaa. Mutta millainen onkaan ollut tämän johtimien päättämiseen pääte- ja kiristysorsissa tarkoitetun tuotteen matka tähän hetkeen?  

Uuden tuotteen kehitys verkonrakennuksen alalla on pitkäjänteisen ihmisen ja yrityksen puuhaa. Myös SO257S-päätepidintä on ideoitu monia kertoja niin ryhmässä kuin yksinään, piirretty, piirretty uudelleen, tehty ensimmäinen versio ja päädytty aloittamaan melkein alusta. Takana on siis satoja työntunteja ja kymmeniä, pitkiä aikoja kestäneitä testauksia laboratorio-olosuhteissa.

Monipuolinen, vahva, luotettava ja ajassa mukana oleva tuotekehitys on aina ollut Enston menestyksen kulmakiviä. Enston tuotekehityksen tavoitteena on suunnitella korkealaatuisia Ensto-tuotteita, jotka on helppo asentaa ja kestävät käytössä haastavissakin olosuhteissa useita vuosia. Myös yhteistyö asiakkaiden asiantuntijoiden kanssa on tärkeää.

SO257S-päätepidin kehitettiin ensisijaisesti Norjan, Ruotsin ja Venäjän tarpeisiin, mutta käyttökohdemaita löytyy maailmanlaajuisesti. Kaiken lisäksi tuote on uniikki – jopa 241 mm² poikkipinnoille markkinoilta ei löydy vastaavaa päätepidintä PAS-linjaan. Nyt Enstolla on tarjota täydellinen valikoima 241 mm² saakka keskijännitetuotteita.

 

tension sketch

Ensimmäiset päätepidin-suunnitelmat.

 

Vahvaa tuotekehitysosaamista

Ennen varsinaista SO257S-päätepitimen tuotekehitystä tuotepäällikkö Petteri Pulkkinen oli jo tutkinut markkinat ja kilpailijat, selvittänyt tuotteen tekniset vaatimukset ja yleiset standardit – puhutaan ns. projektin vaatimusmäärittelystä. Alkututkimusten jälkeen muu tuotekehitystiimi eli tuotekehityspäällikkö Timo Vikman, tuotekehitysinsinööri Seppo Julkunen ja laboratorioinsinööri Ola Forsström liittyivät Pulkkisen mukaan kehitysprojektiin.

Hauska pikantti yksityiskohta suunnittelun alkuvaiheissa oli, kun päätepidin ristittiin työnimeltään Big Belliksi. Julkunen tarkentaa, että tuote on isoveli jo aikaisemmin lanseeratulle pienemmille 157 mm² johdinpoikkipinnoille tarkoitetulle SO256S:lle, jota kutsuttiin työnimeltään Belliksi. Nimi tulee päällystetystä BLL-keskijännitejohtimesta.

Ihan tyhjästä tuotetta ei siis tarvinnut lähteä suunnittelemaan, vaan jo olemassa oleva päätepidin toimi hyvänä pohjana. Alussa tuotekehitystiimi tutki tuotteen konseptin ja tuotteen vaatimukset tarkoin. Liikkeelle lähdettiin muotoilemalla vanhaa tuotetta lisää, mutta tosielämän prioriteetit tulivat äkkiä vastaan. Jo ensimmäisen prototyypin ja lyhytaikaisen mekaanisen lujuustestin jälkeen huomattiin, että jos tuotteen suunnittelua jatketaan näin, siitä tulee liian pitkä, liian painava eikä lujuuskaan riitä. Päätettiin siis tehdä muita ratkaisuja. Käytettävyys ja asennuksen helppous on pidettävä mielessä kaiken aikaa.

Suunnittelussa palattiin hieman taaksepäin ja ideoitiin tuotetta suuremmalla ryhmällä ja saatiin aika lennokkaitakin ideoita ja uusia näkökulmia. Tällaisessa tilanteessa on hyvä, että tuuletetaan aivoja ja sotketaan kuvioita. Tämän tyyppiset aivoriihet ovat tärkeitä etenkin uusia tuotteita kehitettäessä. Jatkokehittelyssä huomattiin, että lujuuteen vaikuttavat erityisesti ruuvit, jotka pitävät laitteen kasassa ja lisäävät kestävyyttä. Valmis tuote pystyisi kannattelemaan jopa muutaman henkilöauton.

– SO257S:n vetomurtolujuuden pitää olla yhtä luja kuin siihen päätettävän johtimen. Matemaattiset laskelmat ovatkin erittäin keskeinen osassa suunnittelua, sillä muuttuvia osia on paljon, kertoo Vikman.

 

Testaamisella iso rooli

Testaaminen kuuluu olennaisena osana tuotteen kehityksen kaareen. Jopa puolet päätepitimen tuotekehitysajasta menikin tuotteen testaamiseen, joka sisälsi kymmeniä eri testejä pre-testeistä EN-standardien mukaisiin tyyppitesteihin sekä UV- ja korroosiotesteihin. Enstolla on oma, kansainväliset kriteerit täyttävä akkreditoitu laboratorio, jossa on mahdollista seurata testejä hetki hetkeltä.

– Tuotesuunnittelijan on tärkeä olla tuotteen testauksessa mukana ja yhteistyö laboratorion tuotetestaajien kanssa on tärkeää. Testatessa näkee tuotteesta eri kulmia ja ominaisuuksia. Lisäksi laboratorion työntekijät antavat hyviä kommentteja ja neuvoja mihin suuntaan tuotetta kannattaa kehittää. Tuotetta testataan niin kauan, kunnes se on valmis markkinoille, kertoo Julkunen.

Tuotekehitystiimin mukaan päätepitimen kehitysprojekti oli tyypillinen tuotekehitysprojekti, jossa lähdettiin ideasta liikkeelle, jalostetettiin protyypiksi, tehtiin testit, jalostettiin protoyyppiä, tehtiin esitestit ja komponentit ja testattiin lopullinen tuote. Ensimmäiset tuotteet tullaan asentamaan Ruotsin keskijänniteverkkoon.

– Uusien tuotteiden kehittäminen on mielenkiintoista, luovaa työtä. Minua kiehtovat erityisesti käsillä tekeminen, protojen virittelyt ja matemaattiset laskennat. Tärkeässä osassa ovat myös ammattitaitoiset ja keskustelevat tiimit, tähdentää Julkunen.

Ensto Tension Clamp SO257S

 

Sähkönjakelun käyttövarmuuden parantamiseksi kehitettiin aikoinaan muovipäällysteiset, metallivaipattomat johtimet. Monivuotiset käyttökokemukset ovat osoittaneet järjestelmän hyvin toimivaksi ja käyttövarmaksi. Lumen, jään ja myrskyjen aiheuttamat
jakelukeskeytykset ja viat ovat vähentyneet merkittävästi. Ensto on ollut edelläkävijä jo vuosia PAS-johtojen tuotteiden kehitystyössä sekä rakentamisessa ja nyt suuremmille, jopa 241 mm² johdinpoikkipinnoille löytyy täydellinen valikoima laadukkaita tuotteita. Kaikki Enston keskijännitetuotteet on koestettu ja sertifioitu vaativan ja kattavan EN50397-2-standardin mukaan.