Kommunikaatio on kaiken A ja O


Kaikki kommunikaatio on tärkeää. Oli kyseessä sitten tarkkaan suunniteltu, asiapitoinen yritystapaaminen, pelkkä puhelinsoitto ja kysymys ”mitä kuuluu?”, tai poikkeaminen kahvilla. Me Enstolla uskomme, että säännöllisellä kommunikaatiolla ja puhumalla asioista avoimesti rakennetaan luottamusta, paljastetaan muuten piiloon jääviä ongelmia ja kehitetään uusia ideoita. Näin pääsemme myös parempiin tuloksiin. Vaikka videopalavereista ja sähköisestä viestinnästä on tullutkin yrityksissä arkipäivää, meidän ei pitäisi aliarvioida kasvotusten tapaamisten merkitystä.

Kommunikaatio on yksi Enston suurimmista vahvuuksista. Saamme paljon positiivista palautetta meidän kommunikaatiokanavien tehokkuudesta ja teemme kovasti töitä näiden kanavien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Suhteellisen matala organisaatiorakenteemme tekee tarvittavan tietotaidon saatavuuden helpoksi ja koko henkilöstö jokaiselta organisaation tasolta, jopa ylin johto, ovat tarvittaessa asiakkaidemme käytössä.

Olemme kiinnostuneita asiakkaistamme. Varsinkin räätälöidyissä projekteissa on tärkeää tuntea asiakkaidemme toimintaympäristö ja toimintatavat. Tämä auttaa meitä luomaan lisäarvoa ja parempia, juuri asiakkaan omaan toimintakenttään tarkoitettuja ratkaisuja. Kaikilla asiakkaillamme on omat ennalta määritetyt vastuuhenkilöt Enstolla kaupallisten sekä teknisten asioiden hoitamiseen. Lisäksi meillä on maailmanlaajuinen asiakaspalveluverkosto, joka varmistaa hyvän palvelutason asiakkaille.

Asetamme yhteisiä tavoitteita asiakkaidemme kanssa sekä pyrimme avoimuuteen ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Näin olemme samalla aaltopituudella asiakkaidemme kanssa ja varmistamme hyvän asiakastyytyväisyyden. Räätälöintiprojektia toteutettaessa me muodostamme tarvittavat tiimit asiakkaan kanssa siten, että jokaiseen vaiheeseen on saatavilla paras henkilö vastaamaan vaiheesta. Loppujen lopuksi on yksi henkilö, joka vastaa koko projektista ja asiakkaasta, mutta annamme tukemme ja päätösvaltaa muillekin projektitiimin jäsenille. Näin pääsemme siihen nopeuteen ja joustavuuteen, joka hyödyttää asiakastamme eniten.

Enstolla uskomme ”luottamuspääomaan”. Vaadimme ammattitaitoa ja korkeaa moraalia kaikilta työntekijöiltämme, mutta samalla me myös luotamme heihin. Tämä yrityksemme sisäinen luottamus heijastuu myös luottamuksena asiakkaidemme ja meidän välillä. Ja ilman luottamusta ei voi menestyä.

Jukka Riekkinen
Managing Director
Ensto Enervent Oy