Käyttövarmuuden takaava ilmajohtolinja toteutettiin Enston uusilla PAS-tarvikkeilla


ESE-Verkko rakensi kahden sähköaseman välille 20 kV yhteyden, jolla varmistetaan sähkönjakelu erityisesti huolto- ja vikatilanteissa. Työssä käytettiin Enston PAS-järjestelmän uusimpia tulokkaita kuten komposiittieristimiä ja vahvarakenteisia orsia.

Mikkeliläiset voivat kohdata tulevat myrskyt entistä rauhallisemmin mielin, sillä kaupungin keskustan pohjoisosaa palvelevat Siekkilän ja Suojalammen sähköasemat yhdistää nyt uusi keskijänniteyhteys. Se korvaa teiden ja katujen varsia kulkeneen linjan, jolle ei enää löydy paikkaa väylien muutostöiden jälkeen.

Osalle matkaa uusi linja sai reilusti tilaa ympärilleen kulkemalla samaa johtokatua yhdessä 110 kV suurjännitelinjan kanssa. Kriittisen tärkeän keskijänniteyhteyden käyttövarmuus haluttiin nostaa huippuunsa käyttämällä päällystettyjä avojohtoja sekä uusimpia niille suunniteltuja tarvikkeita.

- Vaikka sijoittaminen osin isomman voimansiirtolinjan yhteyteen pienentää puiden kaatumisen aiheuttamaa katkosriskiä, halusimme vähentää esimerkiksi oksien aiheuttamia häiriöitä, kertoo suunnittelusta ja rakennuttamisesta vastannut ESE-Verkko Oy:n verkkopalveluinsinööri Mikko Romo.

Oikeilla valinnoilla häiriöt minimiin

Mikkelin keskustan alueella toimiva verkkoyhtiö rakentaa uutta sähkölinjaa muutamia kymmeniä kilometrejä vuodessa. Kun suunnitteilla on avojohtolinja, harkitaan aina päällystetyn johdon käyttöä sen häiriöiltä suojaavien ominaisuuksien vuoksi. Jos siihen päädytään, tulee Romon mukaan aina varmistaa, että raskas johto pysyy pylväässä sekä minimoida johdon mahdollisen katkeamisen aiheuttamat seuraukset.

- Päällystettyjen johtojen tukeva kiinnitys on äärimmäisen tärkeää niiden painon vuoksi. Valitsimme uudet kestävät komposiittieristimet, jotta vältetään esimerkiksi johtimen värinän aiheuttamat rikkoutumiset. Vahvarakenteisilla taso-orsilla varmistamme niin ikään sataprosenttisen mekaanisen kestävyyden. Lisäksi valitsimme virtaa rajoittavan suojauksen perinteisen valokaarisuojauksen sijaan.

Uuden linjan toteutuksesta vastannut kenttäpäällikkö Heikki Konttinen Empower PN Oy:sta kertoo linjan olevan sähköasemilla tehtäviä loppukytkentöjä vaille valmis ja työn valmistuvan kesän 2016 aikana. Tämä on ensimmäinen Suomessa toteutettu linja, jossa on käytetty Enston uusia PAS-tarvikkeita. Komposiittitukieristimien ja orsien lisäksi niihin kuuluvat CIL-jatkokset.

- Jatkokset perustuvat koeteltuun ja toimivaan konseptiin; kuoritut johdonpäät viedään jatkoksen sisälle, jonne ne lukittuvat paikalleen. Sen jälkeen on jäljellä ainoastaan kutistemuovisuojan asennus. Helppo asentaa ja lopputulos toimii luotettavasti, Konttinen kiteyttää.

Uusia CIL-jatkoksia käytetään päällystettyjen avojohtimien jatkamiseen. Pakkaus sisältää kaiken tarvittavan eli kiilajatkon, kutistemuovin, hiomanauhan, kuorintanarun ja asennusohjeen. Kiilajatkoilla työ sujuu nopeasti ja tulos on luotettava, sillä kiilojen muoto takaa varman liitoksen. Selkeyttä edustaa myös jatkoksen laaja käyttöalue, mikä vähentää varastonimikkeiden määrää.

Mekaanista ja sähköistä kestävyyttä

Enston uudet komposiittitukieristimet SDI82, SDI83 ja SDI84 sekä komposiittivetoeristin SDI 90 tuovat keveyttä ja kestävyyttä PAS-maailmaan, ja toteuttavat näin ajatusta häiriöttömästä sähkönsiirrosta ja -jakelusta. Ne täyttävät keskijännitelinjoille asetetut vaatimukset ja ovat IEC standardien vaatimusten mukaisia.

Eristinten pinta on silikonia, joka antaa eristimille erinomaisen läpilyöntilujuuden ja pitkän eliniän rankemmissakin olosuhteissa. Eristimen kaula on tehty eristävästä materiaalista, jotta johtimen sähkömagneettinen kenttä ei kertyisi eristimen ympärille. Siten vältetään osittaispurkaukset, jotka voivat olla haitallisia johdon päällysteelle.

Tukieristimet kiinnitetään suoraan orteen tuotepakkauksen mukana toimitettavilla pulteilla. Kokonaisuus orsineen on suunniteltu yhteistyössä energiayhtiöiden kanssa, jotta asennustöitä voitaisiin helpottaa. Orret toimitetaan esikokoonpantuina siten, että irrallisia tarvikeosia ei juurikaan ole.

Orsien runkorakenteet on valmistettu korkealuokkaisista suorakaide- ja neliöputkiprofiileista, joilla saavutetaan mahdollisimman kevyet ja lujat rakenteet. Hyvän korroosiokestävyyden takaamiseksi kaikki orret sekä orsitarvikkeet on kuumasinkitty.

Tuotetuki yltää työmaalle asti

PAS ja BLL/BLX -muovipäällysteiset johtimet kehitettiin aikanaan sähkönjakelun ja -siirron luotettavuuden parantamiseksi. Tämän toteutuminen vaati lisäksi tarvikkeet, joiden suunnittelussa on huomioitu entistä paremmin niin sähköiset vaatimukset ja ympäristöolosuhteet kuin asennuskin. Ensto on sitoutunut määrätietoiseen kehitystyöhön, jonka tavoitteena on toimintavarma sähköverkko.

Enston toiminta saa ESE-Verkon Mikko Romolta kiitosta, sillä tuotetuki on hyvä ja ongelmakohtien ratkomiseen löytyy aina apua. Esimerkkinä hän mainitsee tuotekoulutuksen, jota Ensto tulee ajoittain pitämään Mikkeliin.

- Asentajamme pitävät tuotteista, sillä esimerkiksi keskijännitekaapelin jatkokset ja päätteet sisältävät vain vähän asennettavia osia. Mukana on aina hyvät ohjeet, ja jos lisäkoulutusta tarvitaan, saadaan se tarvittaessa vaikka työmaalla.


Lisätiedot:


Petteri Pulkkinen, päällikkö, ilmajohtoratkaisut, petteri.pulkkinen@ensto.com
Jukka Kokkonen, myyntipäällikkö, Suomi, jukka.kokkonen@ensto.com
www.ensto.fi