Kasvua omilla ehdoillamme


 

Marjo Miettinen siirtyi Enston hallituksen puheenjohtajaksi vuonna 2016. Nyt hän kertoo Ensto Todaylle yritykseen ja toimialaan liittyvistä visioistaan.

Millainen näkökulma sinulla on sähköön ja alaan yleensä?

Ensto tekee liiketoimintaa sähköllä, ja sähköä tullaan tarvitsemaan aina. Sen korvaamiseksi ei ole keksitty uutta teknologiaa. Ei ole liioittelua sanoa, että sähkö on elämämme edellytys.

Italiassa elokuussa 2016 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen oli ilmiselvää, että ilman sähköä ihmisten auttaminen olisi ollut mahdotonta. Tällaisissa tilanteissa ymmärtää sähkön merkityksen. Näin nähtynä toimimme äärimmäisen tärkeällä alalla.

Omistajana pidän neljä asiaa mielessäni. Ensinnäkin mietin liiketoimintaamme: onko sillä tulevaisuutta? Voin sanoa, että Enstolla todellakin on.

Toinen on pääoma. Onko meillä riittävästi rahaa yrityksen kehittämiseksi? Minusta on – toki askeleet on pidettävä Enston kokoisina. Haluan kannattavan yrityksen, jota voimme kehittää ja josta voimme olla ylpeitä.

Kolmas on ihmiset. Keistä yrityksemme koostuu? Meillä työskentelee paljon upeita ihmisiä, ja yhdessä voimme tehdä Enstosta jotain vielä erityisempää.

Neljäs on maine. Enston maine, brändi, on erittäin hyvä, ja haluan vahvistaa sitä entisestään.

Mitkä ovat tärkeimmät prioriteettisi puheenjohtajana?

Tärkeysjärjestyksessä ykkösenä on kehittää Enstolle uusi strategia, josta tulee menestys. Hallituksen tehtävä on tukea Enstoa ja sen johtoa mahdollisimman paljon tässä prosessissa. Olen hyvin optimistinen sen suhteen, että olemme oikealla tiellä ja menossa oikeaan suuntaan.

Toiseksi uskon meidän kaikkien ymmärtävän, ettemme voi olla maailman ykkösiä kaikissa asioissa. On tehtävä valintoja. Missä ja millä tuote- tai konseptialueilla voimme olla kansainvälisellä huipulla — ja etenkin: miksi?

Mitä tämä tarkoittaa Enston kannalta?

Meidän täytyy siirtää ajattelumme pois tuotteista. Olemme yhä liian tuoteorientoituneita. Painopisteemme pitäisi olla paremman liiketoiminnan rakentamisessa asiakaslähtöisillä Ensto-ratkaisuilla.

Oivaltaaksemme tämän merkityksen meidän on ymmärrettävä maailmalla tapahtuvia suuria trendejä. Mitä esineiden internet ja tekoäly tarkoittavat Enstolle? Itse koen, että ne tarkoittavat suurta muutosta Enston kulttuuriin ja ajattelutapaan. Meiltä vaaditaan nyt aivan erityistä notkeutta.

Olen todella iloinen, että meillä on uusi toimitusjohtaja Ari Virtanen. Hän tulee maailmasta, jossa digitaalisilla innovaatioilla on suuri rooli. Pidän hänen asenteestaan ja tavastaan ottaa uudet alueet haltuun.

Nykymaailmassa kolme sanaa ovat yli muiden, ja ne ovat äly, äly ja äly. Tulevaisuudessa kaikkien komponenttiemme ja tuotteidemme on oltava älykkäitä – ratkaisuja unohtamatta. On sanottu, että tulevaisuudessa digitaalisuus on erottamaton osa kaikkia yrityksiä. Tämä koskee myös Enstoa. Meidän on pystyttävä kertomaan asiakkaille, mitä he saavuttavat tekemällä yhteistyötä kanssamme. Lähtökohtamme on hyvä, mutta tehtävää on vielä.

Mikä on Enston paikka digitaalisessa maailmassa?

Enstoa koskeva kysymys kuuluu: Kuinka löydämme uusia liiketoimintamalleja – ja miksi nuo mallit ovat järkeviä Enston ja asiakkaidemme kannalta? 

3D-tulostus muuttaa valmistusta, ja työkaluista tulee entistä älykkäämpiä. Meidän on pysyteltävä ajan hermolla: uusilla teknologioilla on merkitystä ainoastaan, jos tartumme niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Enstolle on tarjolla monta uutta suuntaa. On vain valittava niistä oikeat. 

Mitkä ovat Enston tavoitteet koon suhteen?

On selvää, että kasvuun pyritään – olennaista on, milloin ja miten. Kasvun tulee olla kannattavaa. Omistajana yritän aina ajatella viidestä kymmeneen vuoden aikajänteellä. Tuossa ajassa meillä on ehdottomasti vahvempi ja suurempi yritys verrattuna tähän päivään.

Pysyykö Ensto perheyrityksenä?

Vuoden 2017 alusta Enston emoyhtiö EM Group Oy on jaettu kolmeen yritykseen niin, että Enston uutena emoyhtiönä toimii Ensto Invest. Perheyrityksenä aloittanut Ensto pysyy sellaisena jatkossakin. Kolmas sukupolvi on Enstosta innoissaan.

Varojen siirtäminen jälkeläisille on helppoa, mutta miten on johtamiseen liittyvien tietojen ja taitojen laita? Niitä ei niin vain siirretäkään. Uuden sukupolven on ansaittava paikkansa itse. Mutta voimme auttaa, ja siksi aloitimme heille muutama vuosi sitten erikoiskoulutuksen, joka jatkuu edelleen.

Sukupolven vaihdos ei kuitenkaan koske vain omistajia, vaan sen täytyy ulottua koko yrityksen läpi. Nuorten ihmisten ajattelutapa on erilainen. He tuovat uutta henkeä yritykseen ja toimivat ketterämmin. Ei ole voittoisampaa yhdistelmää kuin tuoreen ajattelun ja kokemuksen toimiva liitto.

Onko olemassa mitään erityistä tekijää, joka haittaisi Enston kehitystä?

Kärsimme yhä vuoden 2008 taantuman seurauksista. Vaikka taloudellisista vaikutuksista on selvitty, taantuma vaikuttaa yhä mieliimme. Haasteena on saada käyttöön yrityksen koko potentiaali, erityisesti henkilöstön tasolla. Onkin olennaista, että osoitamme ihmisille selkeän suunnan. Kun tiedetään, missä tavoite on, matka sitä kohti sujuu paljon joutuisammin.

Yhtenä suuntana toimii keskittyminen asiakkaisiin. Keitä he tulevaisuudessa ovat? Se meidän on äärimmäisen tärkeää tietää.

Enston tilanne on tällä hetkellä hyvä – samoin lähtökohdat uusien toimintatapojen luomiselle. Kaikki ovet ovat avoinna. Olemme uuden kynnyksellä, ja Enston mainion henkilöstön ansiosta myös ylitämme sen.

 

Teksti: Scott Diel