Green Deal on e-diili


Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelman tavoite on saavuttaa ilmastoneutraalius EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Monille meistä tavoitevuosi vaikuttaa kaukaiselta, mutta se on tuleville sukupolville todellisuus, jossa he elävät. Samalla lailla hiilineutraalius vaikuttaa mahdottomalta tehtävältä, mutta loppujen lopuksi tarvitsee vain löytää kestävä CO2-päästöjen ja hiilinielujen tasapaino.

Monet ovat huolissaan tulevaisuudesta ja elämäntapansa kohtalosta. Voinko yhä käyttää omaa autoa työmatkoihin? Entä muut elämän mukavuudet? Pitäisikö minun lakata lämmittämästä taloa ja alkaa käyttää villaisia alusvaatteita? Luovutaanko ilmastoinnista? Pitääkö valot sammuttaa ja käyttää vain kynttilöitä? Nämä kysymykset kuvastavat riippuvaisuuttamme monista energiaa käyttävistä sovellutuksista – monissa muodoissa.

Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet on voitava saavuttaa keinolla, joka ei vaadi elintason ja arkielämän helppouden uhraamista.

Energiantuotanto ja polttoaineiden, maakaasun, hiilen ja muiden raskaiden fossiilisten energianlähteiden käyttö tuottavat valtaosan EU:n kasvihuonekaasuista. Hiilen poistaminen energia-alalta auttaa meitä parhaassa tapauksessa pääsemään eroon monista polttamista vaativien energiamuotojen sivuvaikutuksista. Puhdas ilma ja kestävä energia olisivat todella unelmien täyttymys.

Lämmitys, jäähdytys ja valaistus sekä monet muut asumistoiminnot kuluttavat paljon energiaa. Säästöjä saavutetaan energiatehokkuudella. Erittäin vähän energiaa kuluttavat LED-valaistukset, lämpöpumput, sähkölämmitys, mobiililaitteet ja tietokoneet sekä rakennusautomaatio huolehtivat energia-asioista ja -säästöistä vaivihkaa. Energiauudistukset kannattavat.

Mikään ei herätä niin paljon tunteita kuin autot ja jalkapallo. Kummatkin jakavat mielipiteitä, ja mielipiteet autoista ja pelaajista vaihtelevat vastustuksesta jumalointiin ja kaikkeen siltä väliltä. Jalkapallossa ei kuitenkaan ole käynnissä niin radikaali teknologinen muutos kuin autoteollisuudessa. Pelaajat pysyvät pelaajina, mutta autoista tehdään yhä energiatehokkaampia, hiljaisempia ja päästöttömämpiä, ja yhä useammat niistä saavat energiansa sähköverkosta.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma asettaa paljon painetta energia-alalle, rakennusten energiankäytölle ja liikkuvuudelle. Vaikutukset ovat kuluttajille epäsuoria, mutta sähköistämisen ammattilaiset saavat vastata haasteeseen, sillä entistä puhtaamman energian kysyntä kasvaa. Sähköllä ja sähköistämisellä on ollut merkittävä osa elämämme parantamisessa sadan viime vuoden aikana, eikä tämä aika ole poikkeus. Vihreän kehityksen ohjelma muuttuu todellisuudeksi vain hyvin toimivilla älykkäillä sähköverkoilla, uusiutuvalla sähköenergialla ja sähköalan ammattilaisten avulla.