Esittelyssä Ensto Utility Networksin uusi johtaja


Mika Haikola tuo tuoretta kansainvälistä kokemusta Ensto-tiimiin.

Viimeisen 24 vuoden ajan Mika Haikola on keskittynyt kansainvälisiin markkinoihin. Hän johti viimeksi seitsemää yksikköä B&W:lle, New Yorkissa pörssilistatulle höyrykattilavalmistajalle, joka tarjoaa yli 300 000 megawattia tuotantokapasiteettia noin 60 maassa.

Hän liittyi Ensto-tiimiin 18. marraskuuta 2019 ja toimii Ensto Utility Networks -liiketoimintayksikön johtajana.

Kansainvälinen ajattelutapa

B&W:n palveluksessa Haikola johti toimintoja Iso-Britanniassa, Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Saksassa, Tšekin tasavallassa, Ruotsissa ja Suomessa. Hänen johdettavinaan oli myyntitoimistot, palveluliiketoiminta sekä Glasgow'ssa sijaitseva tehdas.

”Seitsemän eri kulttuurin kanssa toimiminen opetti minua ajattelemaan globaalisti ja toimimaan paikallisesti”, Haikola sanoo, ”mikä tarkoittaa paikallisten, kirjoittamattomien liiketoimintasääntöjen kunnioittamista. Brasiliassa on tapana viedä tarjoukset käsin asiakkaalle. Et voi pyytää heitä muuttamaan toimintatapojaan, mutta samalla yksittäisten maiden on ymmärrettävä globaalit tavoitteet.”

Haikolalla on kansainvälistä kokemusta ja kyky saada asiat tapahtumaan samalla kunnioittaen paikallisia kulttuureja. Nämä ovat myös syitä, miksi Haikola palkattiin Enstolle.

Kulttuurit ja kasvupotentiaali 

Haikolan tärkeimpiä tehtäviään Enstolla on auttaa liiketoimintaa kasvamaan.

Aivan kuten kulttuurit eroavat eri maissa, hän sanoo, samoin myös resepti kasvulle vaihtelee eri kulttuureissa. ”Euroopassa on maita, joissa orgaaninen kasvu on vaikeaa ilman paikallista jalansijaa. Saksa ja Ranska ovat molemmat esimerkkejä tästä. Niissä kulttuureissa täytyy olla paikallinen konteksti.” Hän lisää, että myös kieliesteitä on monissa maissa, joissa englanti ei ole liiketoiminnan kieli.

Yhdysvallat on yksi markkina, jossa Enston kasvupotentiaali on valtava. Ja se on markkina, jonka Haikola tuntee hyvin, kun otetaan huomioon hänen kokemuksensa B&W:stä, amerikkalaisesta yrityksestä, jolla on 1,6 miljardia dollaria myyntiä ja 4 000 työntekijää.

Dynaaminen päätöksenteko

Vietettyään suuren osan urastaan isoissa organisaatioissa, Haikola kokee Enston koon ja kulttuurin todella houkuttelevina. Hän pudistelee päätään ihmetellen, kuinka nopeasti Enstolla tehtiin äskettäin päätös kiinteistöjen vuokrasopimuksesta ulkomailla. ”Olen yllättynyt siitä, kuinka dynaamista päätöksenteko on Enstolla, kun se on tarpeen. Päätökset tehdään pöydän ympärillä. Paperityötä ja allekirjoituksia ei paljoa tarvita.”

”Enston arvot ovat minulle erittäin tärkeitä. Yhdessä menestyminen, luovuus, luottamuspääoma – niihin on erittäin helppo samaistua. Olen nähnyt muissa yrityksissä mukavia visioita ja arvoja kirjoitettuina, mutta kuinka usein niitä todella noudatetaan? Enstolla koen, että arvot on luotu yhdessä työntekijöiden kanssa. Arvojen mukaan eläminen on erittäin tärkeää.”

Haikola uskoo hänen johtamistyylinsä toimivan hyvin organisaatiossa, jossa työntekijät ovat olennainen osa kulttuuria. ”Haluan osallistua ja olla nimenomaan valmentaja enkä mikromanageeraaja. Toki, minun tasollani johtajan tulee tehdä vaikeitakin päätöksiä tarvittaessa. Haluan auttaa ihmisiä työssään silloin, kun he kokevat, että voin tuoda lisäarvoa. Isossa organisaatiossa työstä tulee entistä hallinnollisempaa. Olen kaivannut takaisin asiakasrajapintaan, ja juuri siinä voin mielestäni todella tuoda lisäarvoa.”


Teksti: Scott Diel