Enston ratkaisuilla parempia arvoja SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindekseissä


SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksejä pidetään entistä tärkeämpinä suorituskykyindikaattoreina sähkönjakelualalla. Niitä voidaan parantaa optimoimalla sähköverkkoa erilaisilla automaatioratkaisuilla. Enstolla on monen vuoden kansainvälinen kokemus verkkoautomaatiotuotteista ja -ratkaisuista, jotka parantavat SAIDI- ja SAIFI-indeksejä luotettavasti ja sopivat moniin verkkoihin ja tarpeisiin. Tässä muutamia esimerkkejä:

Smartcloser lyhentää sähkökatkoja ja leikkaa kustannuksia

Ensto Smartcloser on pylvääseen asennettava, automaattinen tyhjiökatkaisija. Se lyhentää jakelukeskeytysten kestoa ja erottaa jakeluverkon viallisen osan automaattisesti muusta verkosta. Smartcloser selvittää vian katkaisemalla ja avaamalla virran useaan kertaan. Mikäli vika on pysyvä, katkaisija lukittuu auki. Useimmissa tapauksissa nopea jälleenkytkentä palauttaa jännitteen automaattisesti verkkoon. Tuote on erittäin luotettava ja se soveltuu käytettäväksi kaikissa pien- ja keskijänniteilmajohtolinjoissa.

Auguste ja Ergoswitch tehokkaat kuormanerottimet kaikkiin olosuhteisiin

Auguste ja Ergoswitch -kuormanerottimet voivat korvata perinteiset ilmajohtolinjojen katkaisijat. Modulaarirakenne mahdollistaa niiden sovittamisen erilaisten verkkojen vaatimuksiin ja erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä nykyisissä että tulevaisuuden jakeluverkoissa. Laitteet ovat täysin huoltovapaita ja täytetty matalapaineisella SF6-kaasulla, joka mahdollistaa vähintään 30 vuoden käyttöiän ilman kaasun täydennystä.

Yksi näiden kuormanerottimien tärkeimmistä ominaisuuksista on suljettu yhteyskeskus, jonka ansiosta laite soveltuu kaikkiin sääolosuhteisiin eikä sitä tarvitse huoltaa sen elinkaaren aikana. Perinteiset kaukokäyttöiset ilmajohtolinjojen kuormanerottimet tarvitsevat teknisen tarkastuksen joka toinen vuosi tai vähintään kerran kahdessa vuodessa, mikä tarkoittaa useita keskeytyksiä sähkönjakeluun sekä työkustannuksia laitteen tarkastuksista ja huollosta. Augustessa ja Ergoswitchissa jopa ohjauskeskuksen akut voidaan vaihtaa jännitettä katkaisematta.

Pien- ja keskijänniteilmajohtoverkkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa unohtuu usein, että oikean laitteen tai järjestelmän valinta vaikuttaa suoraan katkosten määrään ja kestoon laitteen koko elinkaaren ajan. Yhtiöt saattavat usein kiinnittää huomiota vähemmän tärkeisiin parametreihin ja unohtaa hankittavan laitteen vaikutuksen SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindekseihin. Enston tuotteilla ja ratkaisuilla verkkoyhtiöt voivat todella parantaa SAIDI- ja SAIFI-luotettavuusindeksejä ja samalla myös omaa tulostaan sekä imagoaan.