Enston arvot ja odotukset


Mitä ja keitä Ensto edustaa? Entä mitä se odottaa työntekijöiltään, kumppaneiltaan ja asiakkailtaan?

Kun Enston toimitusjohtaja Ari Virtanen tuli töihin Enstoon huhtikuussa 2016, hän aloitti kuuntelemalla. Sen lisäksi, että hän kiersi Enston toimipaikoissa ja tehtaissa, hän toteutti sisäisen Menestys tehdään yhdessä -kyselyn, johon tuli lähes 800 vastausta.

Monen kuukauden läheinen työskentely Enston johdon ja hallituksen kanssa on tuottanut uuden strategian. Mutta strategiaa ei voi onnistuneesti toteuttaa ilman menestyksen mahdollistavia arvoja.

Enston ytimessä on luottamus

”Enston ydinarvoista useimmin mainitaan luottamuspääoma”, Virtanen kertoo. ”Se on kaikille tuttu.” Virtanen ottaa kuitenkin esiin myös kaksi muuta arvoa: luovuuden ja yhdessä menestymisen.

”Nämä arvot tiedämme tosiksi, ja ne ovat kaiken organisaatiossamme tapahtuvan perusta. Mutta koska ne muodostavat yrityksemme sisimmän, ne eivät joka hetki näy ulospäin.”

Vahvistava välikerros

”Kuvan keskimmäinen kerros kertoo sen, miten arvot ilmenevät käyttäytymisessämme ja päivittäisissä työskentelytavoissamme”, Virtanen selvittää.

Luottamuspääoma vahvistuu etenkin ihmiskeskeisyyteen, avoimuuteen ja vastuullisuuteen perustuvan toiminnan myötä. Luovuus kasvaa innovatiivisuudeksi, tutkimiseksi ja yhdessätekemiseksi. Yhdessä menestyminen puolestaan ilmenee sitoutumisena, erinomaisena toimintana ja asiakaskeskeisyytenä.

Nämä ominaisuudet ovat asiakkaiden ja kumppanien tulkittavissa – ne ovat läsnä, mutteivät aina julki lausuttuina.

Uloin kerros: tuotteet ja tulokset

”Koska työskentelemme näiden arvojen mukaan, kulttuurimme kehittyy luonnollisesti niiden pohjalta”, Virtanen kertoo. ”Jos luottamuspääoma tarkoittaa, että olemme ihmiskeskeisiä, avoimia ja vastuullisia, asiakas näkee meidät luotettavana kumppanina.”

”Jos luovuus merkitsee innovatiivisuutta, asiakas tunnistaa sen älykkäissä ratkaisuissa. Ja jos yhdessä menestyminen tarkoittaa erinomaista toimintaa ja asiakaskeskeisyyttä, se näkyy liiketoiminnan kannattavana kasvuna Enstolla, asiakkailla ja kumppaneilla.”

Odotuksia puolin ja toisin

Enston Porvoon toimiston seinällä on suuri seinämaalaus, jonka ovat luoneet Enston työntekijät eri puolilta maailmaa. Maalauksen nimi on ”Yhdessä menestyminen”. Se on kunnianosoitus Enston historialle ja arvoille, ja samalla se myös viestii näitä ulospäin.

”Ei ole tarkoitus, että Enston arvot rajoittuisivat vain sisäiseen käyttöön”, Ari Virtanen selittää. ”Ne tekevät näkyväksi muillekin, millaisen yrityksen kanssa he ovat tekemisissä ja mitä odotamme muilta.”

 

Teksti: Scott Diel