Ensto Pro tuo osaamista ja inspiraatiota verkonrakennuksen ammattilaisille


Ammattimaisuus, kumppanuus ja kestävä kehitys ovat aineksia, jotka tekevät jokaisesta Ensto Pro -koulutuksesta ainutlaatuisen tapahtuman. Tämä tiedetään hyvin AEL:ssa, jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus oppilaitosyhteistyöstä Enston kanssa. Omille asiakkailleen Ensto tarjoaa räätälöityä koulutusta kaikilla yhtiön markkina-alueilla asiakkaan kielellä. Sen pohjana on yhdessä hiottu koulutuskonsepti, joka hakee vertaistaan. '

”Enston luennon ja käytännön harjoitusten jälkeen koulutuksen pitäjä saa kunnon taputukset osallistujilta”, AEL:n sähköalan koulutusasiantuntija Reijo Alastalo sanoo. ”Tämä kertoo paljon, sillä ryhmämme koostuvat pääsääntöisesti kriittisistä kovan tason ammattilaisista kuten kokeneista asentajista ja asennusryhmän vetäjistä.”

AEL järjestää vuosittain noin tuhat kurssia eri aihealueista kuten sähköverkoista. Läheinen yhteistyö alan huippuyrityksen kanssa on Alastalon mukaan erittäin tärkeää. Vuosikymmeniä jatkuvana se on tuonut jatkuvuutta niin oppilaitoksen kuin koulutettavienkin näkökulmasta katsottuna. Tilaisuuksista saadaan paljon positiivista palautetta, ja uutiset kehityksen kärjestä sekä käytännön harjoitukset tuotteilla ovat kurssilaisten kestosuosikkeja.

Oma tuntuma uusimpiin ratkaisuihin

AEL:n ammattitutkinnon suorittajat kartuttavat osaamistaan Enston lahjoittamilla tarvikkeilla. Kun koulutuksessa käytettävät tuotteet ovat standardinmukaisia ja edustavat uutta teknologiaa, saavat tuoreet ammattilaiset parhaat edellytykset toimia ammatissa.

”Kentällä tulee ennen pitkää eteen erikoistilanteita ja ääriolosuhteita, joissa oikean ratkaisun tekeminen vaatii hyvää tuotetuntemusta. Valitettavasti markkinoilla on tuotetarjontaa, jonka kohdalla voi epäillä sopivuutta ammattikäyttöön. Myös tästä syystä laadun ja toimivuuden tunnistaminen on tuleville asentajille tärkeää”, Reijo Alastalo sanoo.

Kokeneet konkarit kuulostelevat viestejä kehityksen suunnasta sekä hakevat itsekin tuntumaa uusimpiin tuoteratkaisuihin. Alastalon mukaan niitä arvioidaan tarkoin, eivätkä enstolaiset kouluttajat ole välttyneet tiukoilta kysymyksiltä. Käytännön kokemuksista halutaan kuulla, ja niitä eri puolilla maailmaa toimivalla yhtiöllä on tarjota. Tuotteiden asennusharjoitukset puolestaan paljastavat työtä helpottavia piirteitä ja käytännön toimivuutta, joita ei tuoteluetteloja selailemalla voi aistia. On kaikkien edun mukaista, että tuotteista saadaan irti niiden parhaat ominaisuudet, ja tässä koulutuksella on tärkeä rooli.

Tavoitteena asiakkaan onnistuminen

Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ovat arvokasta antia sekä kouluttajalle että asiakkaalle. Monet osallistujista kokevat tärkeänä mahdollisuuden vaikuttaa tuotteiden kehittämiseen kommentein ja ideoin. Ensto toimii kahdessakymmenessä maassa ja toisistaan poikkeavissa kulttuureissa. Vaikka asiakkaiden tarpeet vaihtelevat paljon eri markkinoilla – tai ehkä juuri siitä syystä - yhtäällä saatu oivallus voi olla suureksi hyödyksi myös toisaalla. Näin on syntynyt useita menestyviä tuoteratkaisuja.

Tuotekoulutusten sisältö räätälöidään aina ryhmän tarpeiden mukaan, ja asentajien lisäksi esimerkiksi verkon suunnittelijoille on oma koulutuspakettinsa. Ottamalla vastuun koulutuksesta toimittaja tukee asiakkaan onnistumista parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotteet tulevat tutuiksi kerralla koko ryhmälle ja asennustavat opitaan yhdessä, jolloin vältetään inhimilliset virheet kentällä. Molemmat osapuolet ovat onnistuneet, kun tuotteet asennetaan ja käyttöönotetaan varmasti oikein.

Kouluttajina toimivat sekä enstolaiset että ulkopuoliset asiantuntijat. Teoriaosuudet ovat laajoja ja aiheet käsittelevät esimerkiksi linjasuunnittelua ja standardien vaatimuksia. Kurssilaiset varustetaan laadukkailla tukiaineistoilla ja opittua täydennetään käytännön asennusharjoituksilla. Tärkein tavoite on varmistaa, että suositellut työtavat juurtuvat osaksi päivittäistä työtä. Näin parannetaan verkon luotettavuutta ja kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.

Enston koulutustoiminta on kasvanut vuosikymmenten aikana asiakastarpeiden ja teknologian kehittyessä eri markkina-alueilla. Kokemusten jakamisen ja laatuajattelun myötä siitä on luotu yhdenmukainen Ensto Pro -konsepti, joka helpottaa aidosti ammattilaisen työtä. Lisäksi koulutuksissa saadun palautteen kannustamana on luotu uusia työkaluja, joista hyvä esimerkki on internetpohjainen maakaapelitarvikkeiden valintaohjelma Ensto Selecto.

Kestävää kehitystä käytännön tasolla

Siirtyminen kohti uusiutuvan ja päästöttömästi tuotetun sähköenergian käyttöä tuo sähköverkkoon suuria muutoksia puhuttiinpa sitten sähkön tuotannosta, siirrosta tai jakelusta. Ison harppauksen sijaan kehitys on parhaillaan käynnissä jokaisena työpäivänä verkon eri osissa. Verkon uudet toiminnallisuudet sekä ehdoton vaatimus luotettavuudelle heijastuvat ratkaisutarjontaan. Yhä useammin tuotteen on kestettävä ääriolosuhteita sekä oltava huoltovapaa ja pitkäikäinen.

Koulutus ja yhdessä kehittäminen edistävät kestävää kehitystä käytännössä. Oikein valittuna ja asennettuna tuotteen parhaat ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa ja kaikki osapuolet hyötyvät: verkon omistaja, ylläpitäjä, asentaja ja loppuasiakas. Näin varmistetaan pitkä elinkaari niin tuotteiden kuin yhteistyönkin osalta.

Lisätiedot:

Kaisa Kaikkonen, Marketing Communications Manager, Ensto Finland Oy, p. 040 721 6633, kaisa.kaikkonen@ensto.com

 

AEL – Action, Experience, Learning

AEL on palvellut suomalaista elinkeinoelämää yli 90 vuotta tarjoten ratkaisuja aina yksilötaitojen kehittämisestä yritysten laajojen muutosprojektien toteuttamiseen. Koulutus edellyttää aina organisaation työ- ja toimintatapojen kehittymistä. Vaikka suomalaisten yritysten haasteet ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana, osaaminen on edelleen ainut perusta jonka varaan voi rakentaa myös muuttuvassa maailmassa. www.ael.fi