Enston Porvoon laboratorio paljon vartijana


Enston verkonrakennusliiketoimintayksikön Porvoon laboratoriossa pitää kiirettä. Yksikön tuotteista noin 100 on tuotesertifioinnin piirissä, ja tämän lisäksi tehdään tyyppitestauksia muille tuotteille. Niitä tehdään tyypillisesti jokaiselle tuotteelle vähintään kerran kymmenessä vuodessa tai esimerkiksi silloin, kun osatoimittaja tai muotti vaihtuu.

Tuotesertifiointia omin voimin ja kumppaneiden kanssa

Tuotesertifiointia tarvitaan monessa maassa, sillä asiakkaat vaativat, että puolueeton, luotettava taho on todennut vaatimuksien täyttymisen. Akkreditoitu sertifiointitaho toimii siis kolmantena osapuolena ja tarkastaa, että tuotteet todella täyttävät mm. standardien asettamat vaatimukset. Tämä sisältää yleensä myös tuotannon tarkastamisen, jolla pyritään varmistamaan, että tuotantoprosessi pystyy tuottamaan jatkuvasti riittävän laadukkaita tuotteita.

Valtaosa tuotteista testataan Enston omassa laboratoriossa – vain muutama tuote/tuoteperhe testataan ulkopuolisissa ILAC-akkreditoiduissa laboratorioissa. Koska testattavia tuotteita on valtavasti, ulkopuolisten laboratorioiden resurssit rajalliset ja testauskustannukset korkeat, haettiin syksyllä 2014 omalle Porvoon laboratoriolle ILAC-akkreditointia. Se takaa, että testaustulokset ovat hyväksyttävissä ympäri maailmaa, eikä uusintatestauksia tarvita jokaisessa maassa erikseen. FINAS auditoi laboratorion kerran vuodessa, ja lisäksi tehdään pari sisäistä auditointia.

Työllistävä, tehostava ja varmuutta lisäävä laatujärjestelmä

Akkreditointi saatiin muutamien korjaavien toimenpiteiden jälkeen nopeasti, eli vuoden 2014 lopussa. Akkreditoinnin saamista helpottivat seuraavat faktat:

 • koulutettu ja osaava henkilöstö
 • monen vuoden käytännön kokemus ko. testauksista
 • hyvä ja moderni laitekapasiteetti
 • pitkään käytäntönä ollut toimintajärjestelmän dokumentointi.

Näiden lisäksi jo pari vuotta aikaisemmin oli saatu kasaan laboratorion oma laatukäsikirja, jossa oli jo pyritty huomioimaan standardin ISO 17025 vaatimukset. Tämä vaati myös käytännön toimintatapojen säätämistä. Standardi ISO 17025 pohjautuu ISO 9001 -standardiin, mutta siinä on asetettu selvästi tiukemmat vaatimukset henkilöstön osaamiselle, testilaitteille, tiloille ja toiminnalle.

Laatujärjestelmän ylläpitäminen on työllistävää, mutta toisaalta se on tuonut työhön järjestelmällisyyttä ja sitä kautta tehokkuutta ja varmuutta. Myös osaamisen tasoon sillä on ollut positiivinen vaikutus.

ensto_laboratory_testing.jpg

 

Miksi Ensto haluaa testata omassa laboratoriossaan?

Ensto on investoinut omaan laboratorioon jo vuosien ajan, eikä loppua näy. Omassa laboratoriossa testaamisen etuja ovat mm.:

 • aikataulutus on omissa käsissä
 • tuotteiden ominaisuuksista saadaan enemmän tietoja
 • virheellisten testausten vaikutukset pystytään paremmin eliminoimaan
 • pystytään tekemään enemmän tuotekehitystestausta
 • laboratorio-, tuotekehitys- ja tuotehallintahenkilökunnan osaaminen kehittyy
 • testaus on yleensä kustannustehokkaampaa.

Tuotesertifiointia omin voimin ja kumppaneiden kanssa

Tuotesertifioinnin ylläpitäminen nykyisillä tuotemäärillä työllistää täyspäiväisesti 1–3 henkilöä, riippuen siitä kuinka paljon uusintatestauksia kasaantuu ja onko kyseessä näytetestaus vai tyyppitestaus. Tällä hetkellä vuodessa tehdään keskimäärin 20 uusintatestausta. Uusia tuotteita kehitetään jatkuvasti eli sertifioitujen tuotteiden määrä on jatkuvassa kasvussa.

Ensto Utility Networks -laboratoriolla on yhteistyösopimus parin tuotesertifioijan kanssa Euroopassa. He ovat auditoineet laboratorion ja tekevät tarvittaessa muutaman vuoden välein seuranta-auditointeja. He luottavat nykyään pitkälti FINASin vuosittaiseen auditointiin, eli jos sovitut testit pysyvät meidän akkreditoidussa alueessa, sopimukset pysyvät voimassa.

Käytännössä teemme testauksen ja testausraportit itse, omassa laboratoriossa. Testiraporttien valmistuttua ne lähetetään ko. sertifiointitahon hyväksyttäväksi. Hyväksyttyään testauksen he pystyvät myöntämään tuotesertifikaatin.

Kumpi ensin – tyyppitestaus vai sertifiointi?

Sertifiointitahoilla on hieman erilaisia käytäntöjä siinä, kuinka kauan tuotesertifikaatti on voimassa ja kuinka se voidaan uusia (kun kyseessä on tuote, jonka osat ja tuotanto eivät ole muuttuneet). Voimassaoloaika vaihtelee n. 3 -5 vuoden välillä. Aluksi uudelle tuotteelle täytyy tietenkin tehdä täydellinen tyyppitestaus, tämän jälkeen esim. erään toimijan kanssa on sovittu, että kun sertifikaatti menee vanhaksi viiden vuoden päästä, niin se voidaan uusia, kunhan tuote läpäisee näytetestauksen. Kun seuraavat viisi vuotta on kulunut ja sertifikaatti vanhentunut, täytyy täydellinen tyyppitestaus uusia, jotta sertifikaatin voi uusia. Tällä pyritään varmistamaan, että tuote täyttää edelleen vaatimukset ja samalla tarkistetaan, etteivät standardien vaatimukset ole muuttuneet.


ensto_laboratory_sliw.jpg


Esimerkki tarvittavista testeistä

Testattavaa ja koordinoitavaa todella riittää, sillä kunkin tuotteen erilaiset testit pitävät sisällään liudan yksilöityjä testejä. Eristyksen läpäisevän liittimen SLIW52 tyyppitesti sisältää seuraavat testit:

 1. Silmämääräinen tarkastus
 2. Materiaali- ja mittatarkastus
 3. Tuotemerkintöjen pysyvyyden tarkastus
 4. Jännitekoe veteen upotettuna
 5. Korroosiotesti
 6. Säävanhennus
 7. Pääjohdon vetotesti
 8. Haarajohtimen vetotesti
 9. Pultin kiristystesti
 10. Kylmäasennustesti
 11. Momenttiruuvin katkeamistesti
 12. Iskutesti kylmässä
 13. Sähköinen vanhennustesti

Saman liittimen näytetesti (sample) sisältää seuraavat testit:

 1. Silmämääräinen tarkastus
 2. Materiaali- ja mittatarkastus
 3. Tuotemerkintöjen pysyvyyden tarkastus
 4. Jännitekoe veteen upotettuna
 5. Pääjohdon vetotesti
 6. Haarajohtimen vetotesti
 7. Momenttiruuvin katkeamistesti

Testit tehdään yleensä liittimen johdinalueen sekä minimi- että maksimi-poikkipintaisilla johtimilla. Kuten huomata saattaa, Porvoon laboratorio on paljon vartijana!

ensto_laboratory1_finas.jpg


Lisätietoja ja lyhenteet:
Katso Enston Porvoon laboratorion akkreditoinnin laajuus:

https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=ensto
https://www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=ensto

ILAC: International Laboratory Accreditation co-operation
FINAS: Finnish Accreditation Service (the Finnish national accreditation body)
Member of EA, EAC, ILAC and IAF
Accredits certification bodies, testing and calibration laboratories in Finland
EA: European Co-operation for Accreditation
EAC: European Accreditation for Certification
IAF: International Accreditation Forum
ISO 9001: Quality management systems – Requirements
ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Linkkejä:
EA: http://www.european-accreditation.org/
ILAC: http://ilac.org/about-ilac/
FINAS: https://www.finas.fi/sites/en/Pages/default.aspx